REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2465

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej]

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej ustala się w następujących wysokościach:

1) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6:

a) 8 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,

b) 15 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

2) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:

a) 7 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,

b) 13 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

3) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:

a) 4 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,

b) 7 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

4) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6:

a) 5 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,

b) 10 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

5) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 6:

a) 3 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,

b) 5 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

6) za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:

a) 0 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej,

b) 0 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych.

§ 2. [Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych]

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych ustala się w następujących wysokościach:

1) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa:

a) 4 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,

b) 7 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

2) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:

a) 2 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,

b) 4 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

3) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli realizowana jest usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 5:

a) 3 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,

b) 5 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

4) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 5:

a) 2 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,

b) 3 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

5) za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:

a) 0 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych,

b) 0 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.3)

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. poz. 1900), które na podstawie art. 64 pkt 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 27 grudnia 2017 r. (poz. 2465)

TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH

Lp.

Nazwa polska

1

Albania

2

Andora

3

Austria

4

Belgia

5

Bośnia i Hercegowina

6

Bułgaria

7

Chorwacja

8

Czarnogóra

9

Dania (z wyłączeniem Grenlandii)

10

Estonia

11

Finlandia (wraz z Wyspami Alandzkimi)

12

Francja (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

13

Gibraltar

14

Grecja

15

Hiszpania (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli)

16

Irlandia

17

Islandia

18

Kosowo

19

Liechtenstein

20

Luksemburg

21

Łotwa

22

Macedonia

23

Malta

24

Mołdowa

25

Monako

26

Niderlandy (z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

27

Norwegia (z wyłączeniem wysp Svalbard i Jan Mayen)

28

Portugalia

29

Rosja (część europejska bez obwodu kaliningradzkiego)

30

Rumunia

31

San Marino

32

Serbia

33

Słowenia

34

Szwajcaria

35

Szwecja

36

Turcja (część leżąca na zachód od cieśnin Dardanele i Bosfor)

37

Watykan

38

Węgry

39

Wielka Brytania (wraz z Irlandią Północną, wyspą Man i Wyspami Normandzkimi, ale z wyłączeniem terytoriów zamorskich)

40

Włochy

41

Wyspy Owcze

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-07-01
  • Data obowiązywania: 2018-07-01
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA