REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2487

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii]

Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii (Dz. U. poz. 134).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 2487)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§ 1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Głównego Geodetę Kraju, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy zastępców, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3.

2. Główny Geodeta Kraju może tworzyć i znosić komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady obsługi tych organów, nazwę i skład.

§ 3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej;

2) Departament Informacji o Nieruchomościach;

3) Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;

4) Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;

5) Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Departament Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej;

7) Biuro Dyrektora Generalnego;

8) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-29
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
  • Dokument traci ważność: 2023-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA