REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2498

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14d ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (Dz. U. poz. 1427) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 3–7 otrzymują brzmienie:

„3) liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) liczba operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych;

5) wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wartość operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych;

7) liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2) uchyla się § 6;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w formularzu ST.01:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

b) w formularzu ST.03:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

c) w formularzu ST.02:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

d) w formularzu ST.04:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

e) w formularzu ST.05:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

f) w formularzu ST.06:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

g) w formularzu ST.07:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w formularzu FN.01:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

b) w formularzu FN.02:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

c) w formularzu FN.03:

– tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

„Liczba operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik „** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

d) w formularzu FN.04:

– tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

„Liczba operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych”,

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik „* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

e) w formularzu FN.05:

– tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

„Wartość operacji dokonanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik „** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

f) w formularzu FN.06:

– tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

„Wartość operacji dokonanych zbliżeniowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych oraz innych instrumentów umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych”,

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik „* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

g) w formularzu FN.07:

– tytuł formularza otrzymuje brzmienie:

„Liczba i wartość transakcji bezgotówkowych oraz gotówkowych wykonanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu kart płatniczych wydanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”,

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik „** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

h) w formularzu FN.08:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

i) w formularzu FN.09:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

j) w formularzu FN.10:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

k) w formularzu FN.11:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

l) w formularzu FN.12:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

m) w formularzu FN.13:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

n) w formularzu FN.14:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

o) w formularzu FN.15:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

p) w formularzu FN.16:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

q) w formularzu FN.17:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

r) w formularzu FN.18:

– odnośnik do formularza FN.19 otrzymuje brzmienie:

„* W przypadku wypełnienia pozycji „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Transakcje dokonane instrumentami płatniczymi wydanymi przez zagranicznych dostawców usług płatniczych” należy wypełnić formularz FN.19.”,

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik „** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

s) w formularzu FN.19:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

t) w formularzu FN.20:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w formularzu IN.01:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

b) w formularzu IN.02:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

c) w formularzu IN.03:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

d) w formularzu IN.04:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

e) w formularzu IN.05:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w formularzu PD.01:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

b) w formularzu PD.02:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

c) w formularzu PD.03:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację**” skreśla się odnośnik

„** Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis** .............................”,

d) w formularzu PD.04:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”,

e) w formularzu PD.05:

– w części „Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację*” skreśla się odnośnik

„* Wypełnić tylko w przypadku przekazywania informacji w postaci papierowej.”,

– skreśla się część „Podpis* .............................”.

§ 2. [Stosowanie przepisów zmienionego w § 1 rozporządzenia po raz pierwszy]

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do informacji kwartalnych za IV kwartał 2017 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA