REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2504

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.1)) w załączniku nr 3:

1) w tabeli VI część III otrzymuje brzmienie:

III. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Dyrektor urzędu

XVIII-XIX

8

według odrębnych przepisów

2

Kierownik inspektoratu eksploatacji wód

XVIII-XIX

8

wyższe

6

3

Zastępca kierownika inspektoratu eksploatacji wód

XVI-XVIII

7

wyższe

5

4

Kierownik zbiornika wodnego

XIV-XVI

6

wyższe

5

5

Zastępca kierownika zbiornika wodnego

XII-XIV

6

wyższe

4

6

Kierownik elektrowni wodnej

XIV-XVI

6

wyższe

5

7

Kierownik robót utrzymaniowych cieków wodnych

XIII-XV

6

wyższe

2

średnie

5

8

Kierownik: nadzoru wodnego, stopnia piętrzącego, śluzy, jazu

XIII-XV

5

wyższe

3

średnie

5

9

Nadzorca odcinka wód śródlądowych

X-XII

3

średnie

3

10

Kierownik statku kat. A

XI-XV

4

według odrębnych przepisów

11

Kierownik statku kat. B

X-XIV

2

12

Kierownik bosmanatu

XI-XV

4

13

Mechanik maszyn na statku kat. A

IX-XIII

-

14

Mechanik maszyn na statku kat. B

VIII-XII

-

15

Bosman – kierownik: koszarki, przystani

VI-X

1

16

Szyper, sternik

VII-X

-

17

Bosman w służbie pokładowej jednostki pływającej

VI-IX

-

18

Starszy marynarz

V-VII

-

19

Marynarz

IV-VII

-

20

Operator urządzeń hydrotechnicznych (np.: śluzy, jazu, pochylni, pompowni, elektrowni wodnej)

V-XI

-

podstawowe i kurs przysposobienia
zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego
wymagają – odpowiednie zaświadczenie
uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu
lub urządzeń

21

Konserwator budowli i urządzeń hydrotechnicznych

V-XI

-

 

2) w tabeli XII po części II dodaje się część „IIa. Urzędy żeglugi śródlądowej” w brzmieniu:

IIa. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego

XIV-XVI

7

według odrębnych przepisów

2

Kierownik budowy

XII-XV

6

wyższe

4

średnie

6

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika budowy

XII-XIV

6

wyższe

2

średnie

5

4

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII-XIII

5

według odrębnych przepisów

5

Kierownik magazynu przeciwpowodziowego

X-XII

4

średnie

3

starszy mistrz

3

6

Mistrz

IX-XI

2

zasadnicze zawodowe

2

 

3) w tabeli XIII część IV otrzymuje brzmienie:

IV. Urzędy żeglugi śródlądowej

1

Stermotorzysta

VII-XIV

-

według odrębnych przepisów

2

Bosman przystaniowy

VIII-IX

-

według odrębnych przepisów

3

Kierowca

VI-XI

-

według odrębnych przepisów

maszynista operator maszyn budowlanych, operator-mechanik

podstawowe i kurs przysposobienia
zawodowego, a gdy odrębne przepisy tego
wymagają – odpowiednie zaświadczenie
uprawniające do obsługi maszyn, sprzętu
lub urządzeń

4

Rzemieślnik ochrony wód (np.: tokarz, zbrojarz, spawacz, ślusarz, elektryk, radiomechanik, elektromonter, betoniarz), konserwator: instalacji elektroenergetycznych, urządzeń mechanicznych

V-XI

-

5

Rzemieślnik gospodarczy

II-VIII

-

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 782 i 1214, z 2012 r. poz. 1403, z 2013 r. poz. 882, z 2015 r. poz. 241 i 1538, z 2016 r. poz. 227, 396, 686, 1370 i 1611 oraz z 2017 r. poz. 39, 51, 156, 455 i 1790.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA