REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 2505

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy;

2) przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy;

3) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych;

4) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni.

§ 2. [Ustalenie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przebiegu granic regionów wodnych oraz przebiegu granic zlewni]

1. Przebieg granic obszarów dorzeczy, przebieg granic regionów wodnych oraz przebieg granic zlewni ustala się w następujący sposób:

1) w odniesieniu do granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni, które pokrywają się z granicami państwa – na podstawie danych zawartych w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 7a pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);

2) w odniesieniu do granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni, które pokrywają się z granicami hydrograficznymi – na podstawie danych zawartych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski.

2. Przebieg granic regionów wodnych oraz przebieg granic zlewni ustala się z uwzględnieniem lokalizacji budowli hydrotechnicznych mających znaczący wpływ na kształtowanie zasobów wodnych.

§ 3. [Ewidencjonowanie przebiegów]

Przebieg granic obszarów dorzeczy, przebieg granic regionów wodnych oraz przebieg granic zlewni ewidencjonuje się w systemie informacyjnym gospodarowania wodami w postaci uporządkowanych, jednolitych zbiorów danych przestrzennych.

§ 4. [Przyporządkowanie]

1. Przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy jest określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Przyporządkowanie jednolitych części wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. poz. 878 oraz z 2010 r. poz. 874), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Załącznik 1. [PRZYPORZĄDKOWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH DO WŁAŚCIWYCH OBSZARÓW DORZECZY]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2017 r. (poz. 2505)

Załącznik nr 1

PRZYPORZĄDKOWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH DO WŁAŚCIWYCH OBSZARÓW DORZECZY

Lp.

Kod jednolitej części wód podziemnych

Obszar dorzecza

1

PLGW1000164

dorzecze Dunaju

2

PLGW1000171

dorzecze Dunaju

3

PLGW2000100

dorzecze Wisły

4

PLGW2000101

dorzecze Wisły

5

PLGW2000102

dorzecze Wisły

6

PLGW2000103

dorzecze Wisły

7

PLGW2000104

dorzecze Wisły

8

PLGW200011

dorzecze Wisły

9

PLGW2000111

dorzecze Wisły

10

PLGW2000112

dorzecze Wisły

11

PLGW2000113

dorzecze Wisły

12

PLGW2000114

dorzecze Wisły

13

PLGW2000115

dorzecze Wisły

14

PLGW2000116

dorzecze Wisły

15

PLGW2000117

dorzecze Wisły

16

PLGW2000118

dorzecze Wisły

17

PLGW2000119

dorzecze Wisły

18

PLGW200012

dorzecze Wisły

19

PLGW2000120

dorzecze Wisły

20

PLGW2000121

dorzecze Wisły

21

PLGW200013

dorzecze Wisły

22

PLGW2000130

dorzecze Wisły

23

PLGW2000131

dorzecze Wisły

24

PLGW2000132

dorzecze Wisły

25

PLGW2000133

dorzecze Wisły

26

PLGW2000134

dorzecze Wisły

27

PLGW2000135

dorzecze Wisły

28

PLGW2000136

dorzecze Wisły

29

PLGW200014

dorzecze Wisły

30

PLGW2000145

dorzecze Wisły

31

PLGW2000146

dorzecze Wisły

32

PLGW2000147

dorzecze Wisły

33

PLGW2000148

dorzecze Wisły

34

PLGW2000149

dorzecze Wisły

35

PLGW200015

dorzecze Wisły

36

PLGW2000150

dorzecze Wisły

37

PLGW2000151

dorzecze Wisły

38

PLGW2000152

dorzecze Wisły

39

PLGW2000153

dorzecze Wisły

40

PLGW2000154

dorzecze Wisły

41

PLGW2000156

dorzecze Wisły

42

PLGW2000157

dorzecze Wisły

43

PLGW2000158

dorzecze Wisły

44

PLGW2000159

dorzecze Wisły

45

PLGW200016

dorzecze Wisły

46

PLGW2000160

dorzecze Wisły

47

PLGW2000161

dorzecze Wisły

48

PLGW2000162

dorzecze Wisły

49

PLGW2000163

dorzecze Wisły

50

PLGW2000165

dorzecze Wisły

51

PLGW2000166

dorzecze Wisły

52

PLGW2000167

dorzecze Wisły

53

PLGW2000168

dorzecze Wisły

54

PLGW200017

dorzecze Wisły

55

PLGW2000172

dorzecze Wisły

56

PLGW200018

dorzecze Wisły

57

PLGW200019

dorzecze Wisły

58

PLGW200027

dorzecze Wisły

59

PLGW200028

dorzecze Wisły

60

PLGW200029

dorzecze Wisły

61

PLGW200030

dorzecze Wisły

62

PLGW200031

dorzecze Wisły

63

PLGW200032

dorzecze Wisły

64

PLGW200036

dorzecze Wisły

65

PLGW200037

dorzecze Wisły

66

PLGW200038

dorzecze Wisły

67

PLGW200039

dorzecze Wisły

68

PLGW200044

dorzecze Wisły

69

PLGW200045

dorzecze Wisły

70

PLGW200046

dorzecze Wisły

71

PLGW200047

dorzecze Wisły

72

PLGW200048

dorzecze Wisły

73

PLGW200049

dorzecze Wisły

74

PLGW200050

dorzecze Wisły

75

PLGW200051

dorzecze Wisły

76

PLGW200052

dorzecze Wisły

77

PLGW200054

dorzecze Wisły

78

PLGW200055

dorzecze Wisły

79

PLGW200056

dorzecze Wisły

80

PLGW200057

dorzecze Wisły

81

PLGW200063

dorzecze Wisły

82

PLGW200064

dorzecze Wisły

83

PLGW200065

dorzecze Wisły

84

PLGW200066

dorzecze Wisły

85

PLGW200067

dorzecze Wisły

86

PLGW200073

dorzecze Wisły

87

PLGW200074

dorzecze Wisły

88

PLGW200075

dorzecze Wisły

89

PLGW200084

dorzecze Wisły

90

PLGW200085

dorzecze Wisły

91

PLGW200086

dorzecze Wisły

92

PLGW200087

dorzecze Wisły

93

PLGW200088

dorzecze Wisły

94

PLGW200089

dorzecze Wisły

95

PLGW200090

dorzecze Wisły

96

PLGW200091

dorzecze Wisły

97

PLGW5000106

dorzecze Łaby

98

PLGW5000122

dorzecze Łaby

99

PLGW5000123

dorzecze Łaby

100

PLGW5000137

dorzecze Łaby

101

PLGW5000138

dorzecze Łaby

102

PLGW60001

dorzecze Odry

103

PLGW600010

dorzecze Odry

104

PLGW6000105

dorzecze Odry

105

PLGW6000107

dorzecze Odry

106

PLGW6000108

dorzecze Odry

107

PLGW6000109

dorzecze Odry

108

PLGW6000110

dorzecze Odry

109

PLGW6000124

dorzecze Odry

110

PLGW6000125

dorzecze Odry

111

PLGW6000126

dorzecze Odry

112

PLGW6000127

dorzecze Odry

113

PLGW6000128

dorzecze Odry

114

PLGW6000129

dorzecze Odry

115

PLGW6000139

dorzecze Odry

116

PLGW6000140

dorzecze Odry

117

PLGW6000141

dorzecze Odry

118

PLGW6000142

dorzecze Odry

119

PLGW6000143

dorzecze Odry

120

PLGW6000144

dorzecze Odry

121

PLGW6000155

dorzecze Odry

122

PLGW6000170

dorzecze Odry

123

PLGW60002

dorzecze Odry

124

PLGW600023

dorzecze Odry

125

PLGW600024

dorzecze Odry

126

PLGW600025

dorzecze Odry

127

PLGW600026

dorzecze Odry

128

PLGW60003

dorzecze Odry

129

PLGW600033

dorzecze Odry

130

PLGW600034

dorzecze Odry

131

PLGW600035

dorzecze Odry

132

PLGW60004

dorzecze Odry

133

PLGW600040

dorzecze Odry

134

PLGW600041

dorzecze Odry

135

PLGW600042

dorzecze Odry

136

PLGW600043

dorzecze Odry

137

PLGW60005

dorzecze Odry

138

PLGW600058

dorzecze Odry

139

PLGW600059

dorzecze Odry

140

PLGW60006

dorzecze Odry

141

PLGW600060

dorzecze Odry

142

PLGW600061

dorzecze Odry

143

PLGW600062

dorzecze Odry

144

PLGW600068

dorzecze Odry

145

PLGW600069

dorzecze Odry

146

PLGW60007

dorzecze Odry

147

PLGW600070

dorzecze Odry

148

PLGW600071

dorzecze Odry

149

PLGW600072

dorzecze Odry

150

PLGW600076

dorzecze Odry

151

PLGW600077

dorzecze Odry

152

PLGW600078

dorzecze Odry

153

PLGW600079

dorzecze Odry

154

PLGW60008

dorzecze Odry

155

PLGW600080

dorzecze Odry

156

PLGW600081

dorzecze Odry

157

PLGW600082

dorzecze Odry

158

PLGW600083

dorzecze Odry

159

PLGW60009

dorzecze Odry

160

PLGW600092

dorzecze Odry

161

PLGW600093

dorzecze Odry

162

PLGW600094

dorzecze Odry

163

PLGW600095

dorzecze Odry

164

PLGW600096

dorzecze Odry

165

PLGW600097

dorzecze Odry

166

PLGW600098

dorzecze Odry

167

PLGW600099

dorzecze Odry

168

PLGW700020

dorzecze Pregoły

169

PLGW700021

dorzecze Pregoły

170

PLGW800022

dorzecze Niemna

171

PLGW800053

dorzecze Niemna

172

PLGW9000169

dorzecze Dniestru

 

Załącznik 2. [PRZYPORZĄDKOWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PRZYBRZEŻNYCH DO WŁAŚCIWYCH OBSZARÓW DORZECZY]

Załącznik nr 2

PRZYPORZĄDKOWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PRZYBRZEŻNYCH DO WŁAŚCIWYCH OBSZARÓW DORZECZY

Lp.

Nazwa jednolitej części wód przybrzeżnych

Kod jednolitej części wód przybrzeżnych

Obszar dorzecza

1

Dziwna – Świna

PLCWIIIWB9

dorzecze Odry

2

Sarbinowo – Dziwna

PLCWIIWB8

dorzecze Odry

3

Jarosławiec – Sarbinowo

PLCWIIIWB7

dorzecze Odry

4

Rowy – Jarosławiec Zachód

PLCWIIWB6W

dorzecze Odry

5

Rowy – Jarosławiec Wschód

PLCWIIWB6E

dorzecze Wisły

6

Jastrzębia Góra – Rowy

PLCWIIIWB5

dorzecze Wisły

7

Władysławowo – Jastrzębia Góra

PLCWIIWB4

dorzecze Wisły

8

Półwysep Hel

PLCWIWB2

dorzecze Wisły

9

Mierzeja Wiślana

PLCWIWB1

dorzecze Wisły

10

Port Władysławowo

PLCWIWB3

dorzecze Wisły

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-30
  • Data wejścia w życie: 2018-01-01
  • Data obowiązywania: 2018-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA