| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek oraz pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

6) Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki”;

2) w § 2 w pkt 4 w lit. e na końcu dodaje się przecinek oraz lit. f i g w brzmieniu:

„f) Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

g) Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia dodaje się tabele F i G w brzmieniu:

Tabela F. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł

Kwota dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

 

wykształcenie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

4800–9500

według odrębnych przepisów

 

 

Tabela G. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Lp.

Stanowisko

Kwota wynagrodzenia zasadniczego w zł

Kwota dodatku funkcyjnego w zł do

Wymagane kwalifikacje

 

wykształcenie

liczba lat pracy

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

4800–9500

0–2000

według odrębnych przepisów

".

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 782 i 1214, z 2012 r. poz. 1403, z 2013 r. poz. 882, z 2015 r. poz. 241 i 1538, z 2016 r. poz. 227, 396, 686, 1370 i 1611 oraz z 2017 r. poz. 39, 51, 156, 455, 1790 i 2504.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »