reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2157), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2242).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2242), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 9 lutego 2018 r. (poz. 527)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 909 i 1178, z 2002 r. poz. 592, z 2003 r. poz. 33 oraz z 2004 r. poz. 9 i 695), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.1) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2 246,2929 ha, położone na terenach miast: Biała Podlaska, Brodnica, Bydgoszcz, Czarnków, Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Inowrocław, Kwidzyn, Lipno, Łeba, Malbork, Piła, Rypin, Stargard, Starogard Gdański, Tczew, Toruń i Włocławek oraz gmin: Barcin, Chojnice, Czarna Woda, Czarnków, Człuchów, Gniewino, Grudziądz, Janikowo, Kowalewo Pomorskie, Krokowa, Liniewo, Lipno, Łysomice, Nakło nad Notecią, Pakość, Police, Solec Kujawski, Sztum, Świecie, Tczew i Wąbrzeźno.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Żarnowiec

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Kartoszyno, karta mapy 1, Nadole, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 104/2 i 128/2 (pobocze drogi Tyłowo - Lubkowo) i biegnie przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 104/2. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 104/2, 199/47 i 199/48 i dalej w kierunku północno-wschodnim do pkt 5 po granicy działki 199/39. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 206 (pobocze drogi Tyłowo - Lubkowo) do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7 po granicy działki 199/36, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/36 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/20 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/20 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/18 i 199/39 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim linią łamaną po granicy działki 199/47 do pkt 13, a następnie biegnie w kierunku północnym po granicy działki 199/47 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 15 po granicy działek: 199/44 i 199/45 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 17 po granicy działki 199/45 do pkt 18. Od pkt 18 granica biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 19 po granicy działki 199/45 do pkt 20, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/45 do pkt 21. Od pkt 21 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 199/19 i 199/37 do pkt 22, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 23. Od pkt 23 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 24 po granicy działki 199/37 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/37 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 27 po granicy działki 205 do pkt 28, a następnie w kierunku południowo-zachodnim biegnie po granicy działek: 199/127, 199/130 do pkt 29. Od pkt 29 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 30 po granicy działki 199/131 do pkt 31, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 205/1 do pkt 32. Od pkt 32 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 33. Od pkt 33 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 34 do pkt 35 po granicy działki 199/133, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 36, 37 po granicy działki 204 do pkt 38. Od pkt 38 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 39 po granicy działek: 35/5, 36/5 i 204 do pkt 40. Od pkt 40 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 41 i 42 po granicy działek: 199/124 i 199/123 do pkt 43, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/123, 293/34 do pkt 44. Od pkt 44 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 45 i 46 po granicy działek: 293/34, 293/35 i 293/21 do pkt 47, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 48 po granicy działki 293/37 do pkt 49. Od pkt 49 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 50 po granicy działki 293/37 do pkt 51, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 52. Od pkt 52 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/16 do pkt 53, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/16 do pkt 54. Od pkt 54 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 293/8 do pkt 55, następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/87 do pkt 56, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 57. Od pkt 57 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/30 do pkt 58. Od pkt 58 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 59 po granicy działki 199/160 do pkt 60, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 200 do pkt 61. Od pkt 61 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 199/74 i 199/119 do pkt 62, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 199/119 i 293/23 do pkt 63. Od pkt 63 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 293/41 i 293/42 do pkt 64, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 293/42 do pkt 65. Od pkt 65 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/140 do pkt 66, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 199/25 do pkt 67. Od pkt 67 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 68, 69, po granicy działki 207 do pkt 70, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 71. Od pkt 71 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 przez pkt 72 do pkt 73, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 199/133 do pkt 74. Od pkt 74 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 199/167 do pkt 75. Od pkt 75 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt 76 po granicy działki 199/63 do pkt 77, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 207 do pkt 78. Od pkt 78 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 199/66 do pkt 79, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 80, 81 po granicy działki 199/133 do pkt 82. Od pkt 82 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 199/133 do pkt 83, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 84 po granicy działki 199/133 do pkt 85. Od pkt 85 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 86, 87 po granicy działki 199/73 do pkt 88, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt: 89, 90 po granicy działek: 203/2, 199/45, 199/47 do pkt 91. Od pkt 91 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 199/47 do pkt 92, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 93 po granicy działek: 199/48 i 104/2 do pkt 94. Od pkt 94 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 104/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kartoszyno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na granicy działek: 198/23, 198/22 i 205, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2 po granicy działki 205 (droga Tyłowo - Lubkowo) i następnie w kierunku zachodnim do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4 po granicy działek: 205 i 19/3 i następnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim do pkt 6 wzdłuż granicy działki 204. Od pkt 6 granica biegnie przez pkt: 7, 8 do pkt 9 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 204 (droga Tyłowo - Lubkowo). Od pkt 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10 po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11 po granicy działki 198/11. Od pkt 11 granica biegnie przez pkt 12 do pkt 13 w kierunku południowym po granicy działki 198/11 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 14, po granicy działki 198/26. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 15, 16, 17 do pkt 18 po granicy działek: 198/26 i 198/24 i następnie w kierunku wschodnim do pkt 19 po granicy działki 198/2. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 po granicy działki 198/2 i następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 21 do pkt 22 po granicy działek 198/2 i 198/25. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 23 po granicy działki 198/22 i następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 198/22 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tczew

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 117/6, 119, 120/5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 117/6, 117/7, 117/10, 117/9 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 117/9 do pkt 3, a następnie, przecinając działkę 116/2 (polna droga), granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 111 przez pkt: 4, 5 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 7, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 112/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 112/2 do pkt 9 i dalej w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 112/4, 109/1, 109/3, 109/4 do pkt 10 położonego na styku obrębów ewidencyjnych miasto Tczew i gmina Tczew. Od pkt 10 granica biegnie po granicy działek: 23/30, 23/25, 23/24 i 23/23 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 23/23 i 21/23 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 23/23, 23/24, 23/25, 23/30 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie przez pkt: 14 i 15 po granicy działek: 23/30 i 23/29 do pkt 16. Od pkt 16 biegnie przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, po granicy działek: 23/21 i 112/4 do pkt 17. Od pkt 17 biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 112/4, 116/5, 117/15, 117/9, 117/10 do pkt 18. Od pkt 18 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska) przez pkt 19 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt 21 po granicy działek 117/2 i 117/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 5, karta mapy 1, Rokitki, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, leżącego na styku działek: 118, 117/4 i 117/11 przez pkt: 2 i 3, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 117/11 (ulica Skarszewska), przecinając linię styku obrębów 5 i Rokitki, do pkt 4. Od pkt 4 biegnie przez pkt 5 w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 165/16 i 23/28 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie przez pkt 7 po granicy działki 23/28 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 9 po granicy działek: 23/28 i 165/16 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie przez pkt 11 po granicy działki 165/9 do pkt 12, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 165/9, 165/7, 165/6, 117/4, przecinając linię styku obrębów ewidencyjnych 5 i Rokitki, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 10/2 i 3/2 w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 3/2 do pkt 2, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 3/2 i 3/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 3/4 i 3/2 do pkt 4, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 3/4 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 3/4 i 3/3 do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 2, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 14/3 i 14/1, przez pkt: 2, 3, 4 w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 10/2 (ulica Malinowska) do pkt 5. Od pkt 5 biegnie po granicy działek: 10/3 i 10/7 do pkt 6. Od pkt 6 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 7. Od pkt 7 biegnie po granicy działek: 10/4 i 10/7 do pkt 8. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 10/7 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9. Od pkt 9 biegnie po granicy działek: 4/6 i 10/7 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/5 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 11, a następnie po granicy działek: 10/5 i 10/7 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 12 do pkt 13. Od pkt 13 biegnie po granicy działek: 10/7 i 10/6 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 14 i dalej po granicy działki 10/6 przez pkt: 15, 16, 17, 18 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 19. Od pkt 19 biegnie po granicy działki 6/7 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 20 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 21. Od pkt 21 biegnie po granicy działki 10/8 przez pkt: 22 i 23 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 24 i następnie po granicy działki 18/7 przez pkt: 25 i 26 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 27. Od pkt 27 biegnie po granicy działki 18/6 w kierunku południowym do pkt 28 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 29. Od pkt 29 biegnie po granicy działki 19/4 w kierunku południowym do pkt 30 i następnie przez pkt 31 po granicy działek: 10/11 i 10/12 do pkt 32. Od pkt 32 biegnie po granicy działek: 10/15, 10/16 i 10/17 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 33, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/17 do pkt 34. Od pkt 34 biegnie po granicy działek: 10/17 i 10/14 przez pkt 35 w kierunku północno-wschodnim do pkt 36, a następnie po granicy działek: 10/8 i 14/1 przez pkt 37 w kierunku północno-zachodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kwidzyn

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: 14, 16 i 17, karta mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działki 24/10 z działką 24/9, na południe po granicy działki 24/10 do pkt 2 położonego na styku granic działek: 24/10 i 24/11 i dalej do pkt 3 położonego na styku granic działek: 24/11 i 24/12. Od pkt 3 biegnie po granicy działki 24/12 przez pkt 4 do pkt 5 położonego na styku granic działek: 24/12 i 25, a następnie dalej po granicy działki 24/11 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/10. Od pkt 8 biegnie po granicy działki 24/10 w kierunku północno-zachodnim do pkt 9 położonego na styku granic działek: 3/27 i 24/17 i dalej po granicy działki 24/17 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na styku granic działek: 24/20 i 24/19. Od pkt 11 biegnie po granicy działki 24/20 w kierunku południowo-zachodnim do pkt 12 i dalej po granicy działki 24/15 przez pkt: 13, 14, 15 do pkt 16 położonego na styku granic działek: 3/29 i 5/45 (ulica Lotnicza) i dalej w kierunku północno-zachodnim do pkt 17. Od pkt 17 biegnie po granicy działki 24/15 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18 i 19 do pkt 20, położonego na styku granic działek: 24/15 i 24/19 i dalej po granicy działki 24/19 do pkt 21 położonego na styku granic działek: 24/19 i 24/14. Od pkt 21 po granicy działek: 24/19, 24/17 i 24/10 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 22 i 23 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 24 w kierunku wschodnim do pkt 25, położonego na styku granic działek: 3/58 i 2/8 (nieczynny tor kolejowy do Kisielic) i następnie południową stroną torów przez pkt: 26 i 27 do pkt 28 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/68 i dalej granica biegnie w kierunku południowym do pkt 29 położonego na styku granic działek: 3/58 i 3/35. Od pkt 29 biegnie do pkt 30 położonego na styku granic działek: 3/66 i 3/47 i dalej po granicy działek: 3/47 i 3/49 w kierunku południowym do pkt 31 położonego na styku granicy działek: 3/49 i 3/50. Od pkt 31 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 32 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 33 położonego na styku granicy działek: 3/66 i 3/43, następnie biegnie w kierunku południowym przez pkt 34 do pkt 35 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 36 położonego na styku granicy działek: 3/45 i 3/51. Od pkt 36 biegnie po granicy działki 3/51 w kierunku południowym przez pkt: 37, 38 i 39 do pkt 40 położonego przy torze kolejowym do INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN S.A. na styku granicy działek: 3/51 i 3/42. Od pkt 40 granica biegnie wschodnią stroną toru kolejowego po granicy działki 3/21 w kierunku północnym przez pkt: 41, 42 i 43 do pkt 24, od którego rozpoczęto opis.

Z Kompleksu 1 wyłączone są działki: 3/59, 3/60 i 3/65, których granica biegnie, począwszy od pkt 44 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/65, w kierunku północnym po granicy działki 3/64 do pkt 45 położonego na styku granicy działek: 3/64 i 3/59 i dalej w kierunku wschodnim do pkt 46. Od pkt 46 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 3/60 i 3/65 do pkt 47 położonego na styku granic działek: 3/65 i 3/66 i dalej w kierunku zachodnim do pkt 44, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 55 i 56/1 w kierunku południowym, po granicy działek: 55 i 57 do pkt 2, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 3/2 i 79 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 53/6 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 56/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 położonego na styku granicy działek: 53/6 i 78/3 w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 53/6, 80 do pkt 2 i dalej w kierunku południowym po granicy działki 81 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 4 do pkt 5 po granicy działki 78/8, a następnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 78/8. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 9, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 11, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 20, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 78/8 i 78/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 78/8 do pkt 4, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8 i 88/2 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/2 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 88/2 do pkt 9, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 10 po granicy działek: 88/2 i 89/4 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 12, 13 po granicy działek: 89/4, 131/2 i 89/2 do pkt 14, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 89/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 16, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 89/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 89/2 do pkt 18, a następnie w kierunku północnym przez pkt 19 po granicy działek: 89/2 i 78/8 do pkt 20. Od pkt 20 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 78/8, 88/4 do pkt 21, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 88/4 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 23, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 88/4 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 88/4 i 78/8 do pkt 25, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 26 i dalej w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 78/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 19, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 21/4 i 192/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Bądki gmina Gardeja, w kierunku północnym, po granicy działek: 4 i 9/1 do pkt 2 położonego na granicy z działką 8/1. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy tej działki do pkt 3, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy z działką 18 do pkt 4. Następnie po granicy z działką 22/3 biegnie przez pkt: 5, 6 i 7 po granicy z działką 22/3 i działką 21/2 do pkt 8, położonego na granicy obrębu ewidencyjnego 19 z obrębem ewidencyjnym Bądki, gmina Gardeja. Od pkt 8 po granicy obrębów ewidencyjnych: 19 i Bądki wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 63)

Obręb ewidencyjny 16, arkusz mapy 1

Granica biegnie od pkt 689, położonego w północnym narożniku działki 20/7, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 20/7, 20/8, 5/48 i 5/59 przez pkt: 673, 666 i 656 do pkt 649, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i wzdłuż granicy działki 5/59 dochodzi do pkt 653. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez pkt: 665 i 669 biegnie do pkt 670, gdzie skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki 20/8 biegnie do pkt 692. Od tego pkt granica biegnie na północny zachód, wzdłuż granic działek: 20/8 i 20/7 przez pkt 696 do pkt 5847, w którym skręca na północny wschód, i przez pkt: 5848 i 5849 biegnie do pkt 699. Tam skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki 20/7 przez pkt 698 biegnie do pkt 693, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do pkt 689, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Starogard Gdański

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 24, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działki 83/5 w rejonie skrzyżowania ulic: Pelplińskiej i Pomorskiej, w kierunku wschodnim po granicy działki 83/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 83/5 do pkt 3, a następnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 82/4, 82/6, 82/7, 82/8, 85 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym do pkt 5 po granicy działki 69/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 6 po granicy działek: 69/3, 68, 67. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 66, 64, 65, 61, 60, 57 i 56 do pkt 7, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 56, 54, 51, 50, 45, 44 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowym przez pkt: 9 i 10 po granicy działek: 44, 43, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25/1, 25/2, 24/5, 24/3, 24/6 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 24/6 do pkt 12, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 76/1 do pkt 13. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 76/1, a następnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 76/1, 24/5, 25/2 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 75/2, 86/3 do pkt 16, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 86/2 do pkt 17. Od pkt 17 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 18, 19 i 20 po granicy działek: 86/2, 86/1, 86/3, 72, 81/7, 81/6, 81/3, 81/2, 83/3, 83/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne 24 i 25, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 10, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 10 do pkt 2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3/24 do pkt 3, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 3/24 i 3/33 przez pkt 4 do pkt 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 3/33. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 3/33, 3/34 i 3/36 do pkt 6, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 3/36, 3/39 i 3/50 przez pkt: 7 i 8 do pkt 9. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 3/50 i 3/49 do pkt 10, stanowiącego południowy narożnik działki 3/49. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 3/49, 3/47, 3/45 i 3/43 do pkt 11, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granic działek: 3/43, 3/44 i 3/62 dochodzi do pkt 12. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 17/1 do pkt 13, stanowiącego jej południowo-zachodni narożnik. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek: 17/1, 16, 15/1, 15/2, 14/2, 14/1, 13/1, 13/2, 12, 11 i 10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Człuchów

Obręb ewidencyjny Rychnowy, karta mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 425/1, w kierunku wschodnim do pkt 2 znajdującego się na granicy działek: 425/2 i 424. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 424 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 427 (droga krajowa nr 22) do pkt 4, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 425/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chojnice

Obręb ewidencyjny Nieżychowice, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 173/75, 173/73, w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 2, a następnie biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 3 po granicy działki 173/73 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 5, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 173/73 do pkt 7, a następnie w kierunku zachodnim po granicy działki 173/73 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 173/75 do pkt 9, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 10 po granicy działki 173/75 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Malbork

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 126/3, 126/2 i 7/16, w kierunku południowym do pkt 2 po granicy działki 7/16. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/16 i 7/15 do pkt 3, a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/13 do pkt 4. Od pkt 4 biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 7/13 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 6 po granicy działki 7/3, a następnie w kierunku wschodnim do pkt 7 po granicy działki 7/3. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 8 po granicy działki 8/2 (ulica Daleka), a następnie w kierunku zachodnim do pkt 9 po granicy działki 126/1. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 10 do pkt 11 po granicy działki 126/1. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 12 po granicy działki 7/5, a następnie w kierunku zachodnim przez pkt 13 do pkt 14 po granicy działki 7/11 (bocznica kolejowa). Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 15 do pkt 16 po granicy działki 126/2. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północnym przez pkt 17 po granicy działki 126/2 do pkt 18, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 19 po granicy działki 126/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 5, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 7/11, 7/9 i 7/8, przez pkt 2 do pkt 3 w kierunku wschodnim po granicy działek: 7/11 i 7/5 (bocznica kolejowa), a następnie w kierunku południowym po granicy działki 7/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 7/5 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 7/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 7, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4/25, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Dalekiej (działka 4/8) do pkt 2 i dalej wzdłuż granicy działki 4/24 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 4/25, 4/27, 4/29, 4/35 i 2/22 przez pkt 4 do pkt 5, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 2/22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Nogatowej (działki: 2/21, 4/34, 4/31 i 5/1) przez pkt: 6, 7, 8, 9 i 10 do pkt 11, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4/35. Z pkt 11 biegnie na północny wschód do pkt 12, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 4/35 do pkt 13. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 4/2 i 6/1 do pkt 14. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 6/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sztum

Obręb ewidencyjny Koniecwałd, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na granicy działek: 214/11, 209 i 214/10, w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/11 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt 3 do pkt 4 po granicy działek: 215/1, 215/2, 215/6. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 5 i 6 do pkt 7 po granicy działki 214/8. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 214/8 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/8 do pkt 9 leżącego na styku granicy działek: 214/8 i 214/10. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 10. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 11. Od pkt 11 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 12 do pkt 13 po granicy działki 214/10. Od pkt 13 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 214/10 do pkt 14, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 214/10 do pkt 15. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 214/10 przez pkt 16 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gdańsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Gdańsk 64, karta mapy 4

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 693, u zbiegu działek: 693, 694 i 393/4, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, stanowiącego południowy narożnik działki 693. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 693 i 687/3 a działkami: 700/1, 701/4, 701/2, 701/3, 692 i 689/2 przez pkt: 3, 4, 5 i 6 do pkt 7, położonego przy ulicy Franciszka Schuberta. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią stroną ulicy Franciszka Schuberta do pkt 8, położonego u zbiegu działki 687/2 z ulicą Trzy Lipy i ulicą Franciszka Schuberta. Dalej biegnie południową stroną ulicy Trzy Lipy do pkt 9, stanowiącego północny narożnik działki 684/2, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 10, położonego u zbiegu obrębów ewidencyjnych: 53 i 64. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy między działką 693, położoną w obrębie 64 a działkami: 392 i 393/4 położonymi w obrębie 53 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 371/4, 371/3, 366, w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 371/3, do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek: 371/3, 371/2 i 371/5 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 371/5 przez pkt 4 i 5 do pkt 6, a następnie w kierunku północnym po granicy działki 371/5 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 371/5 i 371/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Klukowo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 364/2, 306/1 (ulica Spadochroniarzy), w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 2, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 364/2 do pkt 4, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 364/2 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 6 po granicy działki 364/2 do pkt 7, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 8 i 9 po granicy działek: 364/2 i 335/2 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 11, a następnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 335/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 130/5, 136/1 i 136/5, w kierunku wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 135 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 135 przez pkt 5 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 136/2 i 136/3 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 136/5 do pkt 9. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 136/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 35, karta mapy 13

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 138/16, 139/3 i 139/4, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 138/17 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 146 i 147 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 147 do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 147 i 146 przez pkt: 10 i 11 do pkt 12. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 138/17 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajduje się działka 138/1, która nie jest objęta granicami strefy.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Gdańsk 69

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 74/8, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt: 3 i 4 do pkt 5, położonego u zbiegu działki 65 z ulicą Doki. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 65, 74/10, 66, 74/45 i 68 do pkt 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 68. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działki 67 do pkt 7 i dalej wzdłuż granic działek 61, 60, 54/1 i 74/8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Gdańsk 69

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 74/16, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 74/16, 74/15, 74/14 i 74/13 do pkt 2, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 74/13, 74/19 i 74/20 przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 74/40 do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 74/21, 74/48 i 74/16 przez pkt: 6 i 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łysomice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 1/12 i 1/16, w kierunku zachodnim po granicy obrębów ewidencyjnych: Ostaszewo i Łysomice do pkt 2, skąd biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 1/14 i 5/10 do pkt 3 położonego na styku granic działek: 116/1 i 7. Następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt 4, skąd po granicy działek: 5/9, 1/9, 1/6 i 1/5 biegnie przez pkt 5 do pkt 6 położonego na styku granic działek: 1/6 i 1/12. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 1/12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Łysomice i Ostaszewo

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 27/6 i 27/5, w kierunku północnym do pkt 2 i dalej po granicy działki 17/4 do pkt 3, położonego na styku granic działek: 17/4 i 20. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy z działką 20 do pkt 4, skąd biegnie w kierunku południowym po granicy działki 25/2 przez pkt: 5, 6 i 7 do pkt 8, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Łysomice i Ostaszewo. Dalej, po granicy działki 27/7, biegnie w kierunku południowym do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim i wraca do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica kompleksu, położonego na działce 1/9, biegnie od pkt 1, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/9, w kierunku północnym wzdłuż drogi do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 1/9, 1/30, 5/14 i 5/9. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 1/9 a działką 5/9 do pkt 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1/9. Stąd biegnie na południe do pkt 4, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką 1/36 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Ostaszewo, karta mapy 1

Granica kompleksu, położonego na działce 22/4, biegnie od pkt 1, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki 22/7 do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 22/4 i 22/7 z drogą krajową nr 1. Tu skręca na północ i biegnie wschodnią stroną tej drogi do pkt 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 22/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż południowej granicy działki 22/8 do pkt 4, położonego u zbiegu działek: 22/4 i 22/8 z linią kolejową (działka 25/2). Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż linii kolejowej do pkt 5, gdzie skręca na zachód, i północną stroną drogi (działka 20) dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działki 22/7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stargard4)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 22, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 7/1 i 8/1 przez pkt: 2, 3, 4 i 5 do pkt 6. Następnie granica biegnie po granicy działki 14/1 w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 7 i 8 do pkt 9, skąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt 10. Następnie po granicy działki 9/1 biegnie przez pkt 11 do pkt 12, skąd wraca w kierunku północno-wschodnim do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 179 i 178/3, w kierunku północnym do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 178/3 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 178/3 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 178/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 96/14 i 96/15, w kierunku północno-zachodnim do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 96/14 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 96/14 przez pkt: 4 i 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 96/14 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 35)

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 96/16, w kierunku północno-wschodnim przez pkt 2 do pkt 3, położonego u zbiegu granic działek: 96/16, 96/14 i 96/17. Następnie biegnie wzdłuż granicy między działkami: 96/16 i 96/17 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w załamaniu granicy działki 96/19, na styku z działką 96/16 w kierunku południowo-wschodnim, przecinając drogę (działka 96/19) oraz działkę 96/22, i dalej zachodnią stroną drogi biegnącej od ulicy Metalowej (działka 96/24) do pkt 2, położonego na styku granic działek: 96/23 i 96/24. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i, przecinając działkę 96/23, dochodzi do pkt 3, położonego na styku granic działek: 96/23 i 211. Następnie załamuje się na północny zachód i biegnie w linii prostej początkowo wzdłuż granicy między działkami: 96/23 i 211, a następnie w jej przedłużeniu przez działki: 96/23 i 96/22 do pkt 4, położonego na styku granic działek 96/22 i 96/16. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie początkowo wzdłuż granicy między działkami: 96/22 i 96/16, a następnie między działkami: 96/19 i 96/16 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 23, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 96/30, w kierunku północno-wschodnim, północną stroną drogi (działka 96/30) do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 96/30 i 96/64 do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 96/39 do pkt 4. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż drogi (działka 96/61) dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek: 96/61 i 96/59 do pkt 6, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granicy działki 96/59 dochodzi do pkt 7. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 197 do pkt 8, w którym skręca na południe, i wzdłuż granic działek: 197, 199 i 198 dochodzi do pkt 9. Stąd biegnie na wschód, przecina działkę 192/5, i dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 196/1 do pkt 10, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 196/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 196/1 i 192/4 do pkt 11. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 192/4 do pkt 12, z którego początkowo biegnie na północny wschód, a następnie na północny zachód granicą tej samej działki do pkt 13. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granic działek 211/2, 211/1 i 96/64 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grudziądz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 17, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 6/6 i 6/4 (ulica Jana Pawła II), po granicy działki 6/6, przez pkt: 2, 3 i 4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: 17 i 18, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 4/5 i 5/9, w kierunku północnym po granicy działek: 5/10, 4/10, 5/8, 5/9 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt 9 położonego na granicy działek: 5/30 i 5/31. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 5/31, 5/29 i 6/8 przez pkt 10 do pkt 11 położonego na granicy działek: 6/8 i 6/7. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 6/8 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 6/8 i 5/7 przez pkt 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 5/7 i 5/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 163, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 2/7 i 10, w kierunku północnym po granicy działki 2/7 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 2/7 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 2/7 i 2/10 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 2/10 i 2/7 przez pkt 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 162, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 203/5 i 203/9, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 203/9 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim, a następnie południowo-wschodnim po granicy działki nr 203/9 przez pkt: 3 i 4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 63, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 10/9 i 10/20, w kierunku zachodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 10/26 i 12/33 przez pkt 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działek: 12/33 i 10/26 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 10/26 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne: 63 i 67, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 10/9 i 2/11, w kierunku wschodnim po granicy działki 2/12 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 2/12 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 2/12 i 28 przez pkt: 6, 7, 8 i 9 do pkt 10. Od pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 10/10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 10/10, 28 i 2/12 przez pkt 12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 118, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 21/57 i 21/635, w kierunku zachodnim po granicy działek: 21/635 i 21/536 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11. Od pkt 11 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działek: 21/536, 21/526, 21/527 i 21/89 przez pkt: 12 i 13 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/89 do pkt 15. Od pkt 15 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 21/547 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/547 do pkt 17. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 21/547 przez pkt 18 do pkt 19. Od pkt 19 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 21/55 do pkt 20. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działek: 21/55 i 21/635 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świecie

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 28/6 i 3371/10, w kierunku wschodnim po granicy działek: 3371/10, 3371/8 i 3371/9 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 3371/9 przez pkt 5 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 3371/9, 371/4 i 3371/10 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 3371/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Polski Konopat, karta mapy 3

Granica biegnie od pkt 1 w kierunku wschodnim północnymi granicami działek: 3370/2 i 3369/4 do pkt 2, położonego u zbiegu granic działek: 3369/6 i 3369/5. Dalej biegnie północnymi granicami działek 3369/6 i 3369/7 przez pkt 3 do pkt 4, położonego u zbiegu granic działek: 28/6, 3369/5 i 3369/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki 3369/7 do pkt 5, położonego w miejscu styku z działką 105/82, znajdującą się w obrębie Przechowo. Z pkt 5 biegnie po granicy obrębu Przechowo z obrębem Polski Konopat w kierunku zachodnim do pkt 6, gdzie skręca w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki 3370/2 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Przechowo, karty mapy: 2 i 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/79 i 105/82, w kierunku wschodnim po granicy działki 105/79 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działek 105/79 i 105/85 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, a następnie północnym po granicy działki 105/85 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 105/25 i 105/24 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działek: 105/24 i 105/23 przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działek: 105/23, 105/25 i 105/85 przez pkt: 9 i 10 do pkt 11. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 12. Od pkt 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 13. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/85 do pkt 14. Od pkt 14 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/85 do pkt 15. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 16. Od pkt 16 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 105/85 przez pkt: 17, 18, 19 i 20 do pkt 21. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 22. Od pkt 22 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/85 do pkt 23. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/85 do pkt 24. Od pkt 24 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/6 do pkt 25. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 105/6 do pkt 26. Od pkt 26 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/6 do pkt 27. Od pkt 27 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek 105/6 i 105/79 do pkt 28. Od pkt 28 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/79 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz opisanego terenu znajdują się działki: 105/62, 105/63, 105/64, 105/65, 105/68, 105/69, 105/57, 105/7, 105/8, 105/9, 105/27, 105/87, 105/71, 105/86, 105/75, 105/53, 105/54, 105/55, 105/11, 105/43, 105/44, 105/32, 105/12, 105/35, 105/45, 105/46, 105/36, 105/37, 105/38, 105/39, 105/40, 105/41, 105/88, 105/89, 105/52, 105/50, 105/48, 105/49, 105/13, 105/22, 105/14, 105/15, 105/16, 105/17, 105/19, 105/20, 105/21, które nie są objęte granicami strefy.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granic działek: 105/13 i 105/18, początkowo na niewielkim odcinku w kierunku północno-wschodnim i dalej po granicy działki 105/18 w kierunku wschodnim do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/18 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/17 do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku zachodnim po granicy działek: 105/17, 105/16, 105/15 i 105/14 do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 105/14 do pkt 7. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 105/19 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 105/18 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 15

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 123/1 i 136/6, w kierunku wschodnim po granicy działki 123/1 do pkt 2. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/4 do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 136/4 do pkt 4. Dalej granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 136/6 do pkt 5. Od pkt 5 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 6. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 136/6 do pkt 8. Dalej granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 136/6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Przechowo, karta mapy 16

Granica biegnie od pkt 1, położonego na styku granicy działek: 148/5 i 138/5, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki 148/5 do pkt 2. Od pkt 2 granica biegnie w kierunku południowym po granicy działki 148/5 do pkt 3. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim po granicy działki 148/5 do pkt 4. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku północnym po granicy działki 148/5 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Wielki Konopat, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 51/6, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi (działki: 51/6, 51/7, 51/10 i 49/10) przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 5, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 49/32 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż drogi (działka 49/10) przez pkt: 7, 8 i 9 do pkt 10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 49/32 do pkt 11. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 49/16 do pkt 12, położonego na skraju rowu (działka 49/37), gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż rowu do pkt 13. Stąd biegnie, przecinając rów, do pkt 14 i dalej wzdłuż tego rowu w kierunku północno-zachodnim do pkt 15. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 16. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 17, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 49/29 do pkt 18. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 49/29 i 50/11 do pkt 19. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 50/11 do pkt 20. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 50/11 i 51/22 do pkt 21. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do pkt 22, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt 23. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 51/22 do pkt 24. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 54/5 do pkt 25. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż drogi relacji Bydgoszcz - Gdańsk do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kowalewo Pomorskie

Obręb ewidencyjny Frydrychowo 8, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 295, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 295 do pkt 2, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż granic działek: 295, 20/9 i 20/8 dochodzi do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 20/8 do pkt 4, położonego u zbiegu granic działek: 26/4, 20/8, 21/1 i 26/1. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 20/8 z działkami: 21/1 i 20/1 do pkt 5. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 20/8, 20/9 i 295 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Barcin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Sadłogoszcz, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 135/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 135/1 do pkt 2. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicach działek: 115/1 i 109/2, przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 109/2 do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicach działek: 109/2 i 115/1, przez pkt 7 do pkt 8. Od pkt 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, po granicy działki 122 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Sadłogoszcz, karta mapy 1, Zalesie Barcińskie, karta mapy 1, Wapienno, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego u zbiegu granic działek: 122 i 44/4, w kierunku wschodnim, po granicy działki 122 przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 127/6 do pkt 5. Od pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki 127/12 do pkt 6. Dalej biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 127/11 do pkt 7, w którym skręca na zachód, i biegnie po granicy działki 127/11 do pkt 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki 122 przez pkt 9 do pkt 10. Od pkt 10 biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 24/11 do pkt 11. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 12, w którym skręca na północ, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 13. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 24/11 do pkt 14. Od pkt 14 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 24/11 do pkt 15, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 24/11 do pkt 16. Stąd biegnie w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim, po granicach działek: 127/12 i 124 przez pkt: 17 i 18 do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 20. Od pkt 20 biegnie w kierunku północnym, po granicy działki 206 do pkt 21, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 22. Od pkt 22 biegnie początkowo w kierunku południowym, a następnie wschodnim i południowo-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 23. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 24. Od pkt 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 25. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 26, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 27. Stąd biegnie w kierunku wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 28. Od pkt 28 biegnie początkowo w kierunku północno-wschodnim, a następnie zachodnim i południowo-zachodnim, po granicy działki 42/10 do pkt 29. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działki 206 do pkt 30. Od pkt 30 biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym, po granicy działki 206 do pkt 31. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicy działki 206 do pkt 32, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie po granicy działki 206 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz terenu znajdują się działki: 127/4, 127/9 i 127/10, które nie są objęte granicami strefy.

Podstrefa Rypin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rypin, karty mapy: 24 i 25

Granica biegnie od pkt 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 866/1, w kierunku wschodnim, po granicach działek: 866/1, 867/6 i 870/15 do pkt 2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ulicy Bielawki do pkt 3, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie granicą działki 870/16 do pkt 4, stanowiącego jej południowo-zachodni narożnik. Od pkt 4 granica biegnie w kierunku południowym, po granicy działki 865/7, do pkt 5, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie granicami działek: 865/8 i 866/1 przez pkt: 6 i 7 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Rypin, karta mapy 25

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego u zbiegu ulic: Bielawki i Hanki Sawickiej w północno-zachodnim narożniku działki 870/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Hanki Sawickiej przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 142/2 do pkt 5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż drogi (działka 874) do pkt 6. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 7, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 872/12. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 8. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 872/12 do pkt 9, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki 872/12 dochodzi do pkt 10. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 872/10 przez pkt 11 do pkt 12. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 872/9 przez pkt: 13 i 14 do pkt 15. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż ulicy Bielawki do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bydgoszcz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Bydgoszcz 132

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 7/122, w kierunku północnym, zachodnim brzegiem działki 7/122 do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 7/122, 1/134, 1/151 i 7/140. W pkt 2 skręca w kierunku wschodnim i biegnie południową stroną drogi wewnętrznej (działki: 7/140 i 7/160) przez pkt 3 do pkt 4. W pkt 4 skręca na zachód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne: Bydgoszcz 132 i 133

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 7/161, na granicy obrębów: 132 i 133, w kierunku północnym, zachodnią granicą działki 7/161 do pkt 2, położonego u zbiegu działek: 7/161, 7/162 i 7/135. Następnie skręca w kierunku wschodnim do pkt 3, skąd biegnie na południe zachodnią stroną bocznicy kolejowej (działka 7/135) do pkt 4, położonego na granicy obrębów: 132 i 133. Z pkt 4 biegnie po granicy obrębów w kierunku wschodnim do pkt 5, gdzie skręca na południe, i biegnie po granicy między działkami: 2/99 i 2/100 do pkt 6. Stąd początkowo biegnie w kierunku północno-zachodnim, a następnie w kierunku północnym skrajem drogi wewnętrznej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Bydgoszcz 132

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 7/221, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Hermana Frankego (działka 7/198) do pkt 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 7/221. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działek: 7/221 i 7/203 biegnie przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i granicą działki 7/203 dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie na zachód wzdłuż ulicy Jerzego Falkowskiego (działka 7/204) przez pkt 7 do pkt 8. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 7/221 do pkt 9, w którym skręca na zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 10. Stąd biegnie na południe do pkt 11, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 12, położonego u zbiegu ulic: Jerzego Falkowskiego i Bydgoskich Przemysłowców. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 7/221 do pkt 13, w którym skręca w kierunku północnym, i wzdłuż granicy działki 7/201 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki 7/134 od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku tej działki przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca na południe i dochodzi do pkt 4, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na zachód do pkt 6, w którym skręca na północny zachód, i przez pkt 7 dochodzi do pkt 8. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Toruń

(skreślona)

Podstrefa Gdynia

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 5 i 6

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 112/10, w kierunku wschodnim po granicy działki 112/10 z działkami: 78/10 i 80/10 do pkt 2 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 112/10. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 3, skąd biegnie w kierunku wschodnim po granicy działki 108/3 z działkami: 62/9, 63/2, 64/7 i 65/3 do pkt 4. Tu skręca na południe i biegnie po granicy działki 106/3 z działką 107/3 do pkt 5. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 108/3 do pkt 6, gdzie skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż ul. Handlowej do pkt 8 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 291/3. Stąd biegnie na zachód do pkt 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 181/3, gdzie skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 181/3, 183/1, 178/1 i 112/10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111 i 113

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 81/1, w kierunku północno-wschodnim po granicy działek: 81/1, 31/2, 32/2 i 33/2 z działkami: 77/1 i 34/2 do pkt 2. Stąd biegnie po granicy działki 30/2 w kierunku północnym do pkt 3, a dalej w kierunku wschodnim do pkt 4, w którym skręca na południe, i biegnie po granicy działki 33/2 z Nabrzeżem Dokerów do pkt 5. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 33/2 i 32/2 (pirs południowy) z basenem VII, stanowiącym działkę 16/2, do pkt 6. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki 31/2 z basenem VII do pkt 7. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicach działek: 31/2 i 81/1 z działkami: 29/6 i 83/1, do pkt 8, w którym skręca na północny zachód, i po granicy działki 81/1 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 60/1, u zbiegu ulicy Gołębiej z torami kolejowymi (działka 53/1), w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 60/1 do pkt 2, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 58/1. Dalej biegnie po granicy tej działki do pkt 3, położonego w jej północno-wschodnim narożniku. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działki: 57/1 i 56/1) do pkt 4, stanowiącego wschodni narożnik działki 6/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) do pkt 5, stanowiącego południowy narożnik działki 33/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż torów kolejowych (działka 53/1) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 48/1, w kierunku północnym przez pkt 2 do pkt 3. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) w kierunku północno-wschodnim do pkt 4. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do pkt 5, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 6. Następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 7, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) w kierunku południowo-wschodnim do pkt 9, gdzie załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 10, położonego u zbiegu działek: 35/1, 53/1 i 34/1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż torów kolejowych równolegle do ulicy Gołębiej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 28/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działką 28/1 a działką 79/1 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Budowniczych (działka 35/1) do pkt 3, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy między działką 68/1 a działką 28/1 i działką 79/1 a działką 28/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 85/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 64/1) do pkt 2, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy między działką 87/1 a działką 85/1 przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 6, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie wzdłuż ulicy Budowniczych (działki: 35/1 i 62/1) do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 67/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Budowniczych (działka 35/1) do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 66/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 5, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do pkt 6, położonego u zbiegu działek: 65/1, 45/1 i 44/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy między działkami: 44/1 i 45/1 do pkt 7. Stąd biegnie wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim do pkt 8, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż drogi wewnętrznej (działka 35/1) dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 114

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 42/1, w kierunku wschodnim wzdłuż torów kolejowych do pkt 2, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Gołębiej do pkt 3, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki 42/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111 i 114

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 38/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż torów kolejowych przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 55/1 a 42/1 do pkt 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 5, położonego we wschodnim narożniku działki 37/1, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż ulicy Rumuńskiej (działka 29/1) do pkt 6, a następnie wzdłuż granicy między działką 37/1 a ulicą Gołębią (działki: 40/1 i 39/1) w kierunku północno-wschodnim do pkt 7. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż zachodniej granicy działki 38/1 do pkt 8, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 75/1 przy ulicy Gołębiej, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 75/1 do pkt 3. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 76/1 do pkt 4. Tu skręca na południowy wschód, i obiegając działkę 70, dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granic działek: 76/1 i 12/1 przez pkt 6 do pkt 7. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt 8. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 12/1 do pkt 9, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki 75/1 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Gdynia, karta mapy 7

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 789/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodnich granic działek: 789/2 i 784/2 do pkt 2, położonego w północnym narożniku działki 784/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 784/2 i 785/2 do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 785/2. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodnich granic działek: 785/2 i 787/2 do pkt 4, położonego w południowym narożniku działki 787/2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 787/2 i 789/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 632/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki 632/2 do pkt 2. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 632/2, 774/2 i 776/2 przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 729/2 i 732/2 do pkt 5, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 776/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Hutniczej (działki: 253/7 i 250/9) przez pkt 6 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 111, 114 i 115

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 42/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy między działkami: 42/1 i 55/1 do pkt 2, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy między działką 42/1 a działkami: 52/1 i 22/1 do pkt 3. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt 4, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działkami: 20/1 i 12/1 a działkami: 15/1 i 7/1 przez pkt 5 do pkt 6, położonego w północnym narożniku działki 12/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 4/1 przez pkt: 7 i 8 do pkt 9, położonego u zbiegu granicy działki 9/1 z ulicą Rumuńską (działka 4/1). Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Rumuńskiej (działki: 4/1 i 29/1) przez pkt 10 do pkt 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 33/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 33/1 a działką 37/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Gdynia, karty mapy: 116 i 117

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 34/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Indyjskiej (działka 28/2) do pkt 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 34/2. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt 3, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Indyjskiej (działka 10/1) przez pkt 4 do pkt 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 13/1. Stąd biegnie wzdłuż granicy między działką 13/1 a działką 7/1, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 7. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt 8, z którego biegnie na południowy zachód wzdłuż torów kolejowych (działka 10/1) przez pkt: 9 i 10 do pkt 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 34/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 34/2 a działką 33/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Piła

Obręb ewidencyjny Piła - 30, karty mapy: 1 i 4

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 61/8 u zbiegu linii kolejowej (działka 52) z ulicą Wawelską (działka 60), w kierunku północnym wschodnią stroną tej ulicy przez pkt 2 do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Wawelskiej do pkt 4, a następnie w kierunku północnym do pkt 5, położonego w północnym narożniku działki 61/1. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 59 przez pkt 6 do pkt 7, gdzie załamuje się na południe, i przez pkt 8 dochodzi do pkt 9, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 2/9. Stąd biegnie na zachód wzdłuż torów kolejowych relacji Piła - Bydgoszcz przez pkt 10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wąbrzeźno

Obręb ewidencyjny Czystochleb, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 23/1, u zbiegu tej działki z drogą relacji Kowalewo Pomorskie - Wąbrzeźno (działka 29/2) z działką 8, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 4, położonego u zbiegu działek: 23/1, 7/2 i 433. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 5 do pkt 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 23/4. Z pkt 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 23/4 a działkami: 36/3, 32/3, 32/4, 31/12 i 31/3 do pkt 7, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działkami: 23/4 i 23/3 a działką 30 do pkt 9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 23/3, 23/4 i 23/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Włocławek

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 - Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/26 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt 5, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 6. Tu załamuje się na północny zachód i przez pkt 7 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 - Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/35 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 3, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 4. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 5. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt 2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 - Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/37 od pkt 1 w kierunku północno-zachodnim do pkt 2. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 3, z którego biegnie na południowy wschód do pkt 4. Tu załamuje się na południowy zachód i przez pkt 5 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 - Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/28 od pkt 1 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 - Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/34 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4. Tu skręca na zachód i przez pkt: 5 i 6 dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie na północny zachód, obiegając działkę 4/30, przez pkt: 8, 9, 10 i 11 do pkt 12. Tu załamuje się na północny wschód i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 4/31, która nie wchodzi w Obszar strefy i stanowi enklawę oznaczoną pkt: 13-18.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Włocławek 4 - Kawka, karta mapy 1

Granica biegnie po granicach działki 4/40 od pkt 1 w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt 3 do pkt 4, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Włocławek 8 - Azoty, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 22, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż drogi (działka 80/2) do pkt 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 19/5. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicach działek: 19/5 i 22 przez pkt: 3 i 4 do pkt 5. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 22 do pkt 6. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 22 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Włocławek 8 - Azoty, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 17/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 17/1 do pkt 2, stanowiącego północny narożnik działki 17/1. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż ulicy Krzywa Góra dochodzi do pkt 3, położonego we wschodnim narożniku działki 17/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granic działek: 17/1 i 18/1 dochodzi do pkt 4, położonego w południowym narożniku działki 18/1. Z pkt 4 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 18/1 do pkt 5, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i granicą działki 18/3 dochodzi do pkt 6. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 18/3 dochodzi do pkt 7, w którym skręca na północny wschód, i granicą działki 18/3 dochodzi do pkt 8. Stąd biegnie na północny zachód granicą działki 17/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Inowrocław

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Inowrocław 8, karty mapy: 106, 107 i 108

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 19, oznaczonej na arkuszu 106, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działek: 26/1 i 3/3 oznaczonych na arkuszu 108 przez pkt 5 do pkt 6. Tu skręca na zachód i granicą działki 3/3 dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 4/4 oznaczonej na arkuszu 108 do pkt 8. Tu skręca na północny zachód i granicami działek: 4/4, 5/4, 6/3 i 7/2 oznaczonych na arkuszu 108 dochodzi do pkt 9. Stąd biegnie na zachód granicami działek: 8/3, 9/7, 9/6, 9/5, 10/3, 11/3, 12/3, 13/3, 14/3, 15/2 i 16/3 oznaczonych na arkuszu 108 oraz granicą działki 9/3 oznaczonej na arkuszu 107 do pkt 11. Stąd biegnie na południe granicą działki 8/2 oznaczonej na arkuszu 107 do pkt 12. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek: 8/2, 7/1, 6/1, 5/1, 4, 3/1, 2/1 i 1/1 oznaczonych na arkuszu 107 do pkt 13. Dalej biegnie w tym samym kierunku granicą działki 3/1 oznaczonej na arkuszu 106, po czym skręca na północny zachód i biegnie granicami działek: 4, 5/1, 6/1 i 7/1 oznaczonych na arkuszu 106 do pkt 14. Tu skręca na północ i granicą działki 7/1 oznaczonej na arkuszu 106 dochodzi do pkt 15. Stąd biegnie na zachód granicami działek: 8/3, 9/3, 10/3, 11/2, 12/3, 14/5 i 15/6 oznaczonych na arkuszu 106 do pkt 16. Tu skręca na południe i biegnie granicą działki 16/1 oznaczonej na arkuszu 106 do pkt 17, a następnie skręca na zachód i granicą tej samej działki biegnie do pkt 18. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 19 stanowiącego zachodni narożnik działki 16/1. Stąd biegnie na wschód granicami działek: 16/1, 15/6 i 14/5 oznaczonych na arkuszu 106 do pkt 20. Tu skręca na północ i granicą działki 12/3 oznaczonej na arkuszu 106 dochodzi do pkt 21. Stąd biegnie na zachód wzdłuż ulicy Przemysłowej do pkt 22, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz opisanego terenu znajdują się działki: 8/4 i 9/8 oznaczone na arkuszu 108, które nie są objęte granicami strefy.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Inowrocław 8, karta mapy 109

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 57/1 (ulica Przemysłowa), w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 57/1 i 30/2 do pkt 2. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 30/3, początkowo na wschód do pkt 3, a następnie na północ do pkt 4 i na zachód do pkt 5. Tu skręca na północ i granicą działki 30/2 dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie na wschód granicą działki 29/1 do pkt 7. Tu skręca na południowy wschód i granicą działki 25/1 (ulica Przemysłowa) dochodzi do pkt 8, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki 30/2 do pkt 9. Stąd biegnie na wschód granicą działki 28 do pkt 10. Tu skręca na północ i biegnie granicami działek: 27 i 26 do pkt 11. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 25/1 dochodzi do pkt 12. Stąd biegnie na wschód granicą działki 24/6 do pkt 13, w którym skręca na północ, i granicą tej działki dochodzi do pkt 14. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 24/6 do pkt 15, w którym skręca na północ, i granicą tej działki dochodzi do pkt 16. Tu skręca na zachód i granicą działki 24/6 dochodzi do pkt 17, w którym skręca na północ, i granicą działki 24/6 dochodzi do pkt 18. Stąd biegnie na południowy wschód granicą tej samej działki do pkt 19, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 20. Tu skręca na zachód i granicą działki 24/1 dochodzi do pkt 21, w którym skręca na południe, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 22. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 24/6 do pkt 23, w którym skręca na północ, i biegnie granicą tej samej działki do pkt 24. Stąd biegnie na zachód granicą działki 31 do pkt 25, w którym skręca na południe, i granicą działki 32/1 dochodzi do pkt 26. Stąd biegnie na południowy zachód granicami działek: 32/1 i 33 do pkt 27, w którym skręca na północ, i granicą działki 33 dochodzi do pkt 28. Tu skręca na zachód i biegnie granicami działek: 27 i 57/1 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz opisanego terenu znajduje się działka 24/5, która nie jest objęta granicami strefy.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Inowrocław 7, karta mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1/62, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 1/30 do pkt 2. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 1/62. Tu skręca na południe i granicą działki 1/61 dochodzi do pkt 4, w którym skręca na wschód, i biegnąc granicą działki 1/62, dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na południe po granicy działki 1/62 do pkt 6, z którego początkowo biegnie na zachód, a następnie na południe i granicą działki 1/62 dochodzi do pkt 7. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki 1/61 do pkt 8, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż ulicy Malewskiej do pkt 10, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki 35/2 dochodzi do pkt 11. Stąd biegnie początkowo na południowy zachód, a następnie na południe wzdłuż granic działek: 4/1 (arkusz 1121) i 7/2 (arkusz 1123) do pkt 12. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 1/59, 1/58 i 1/57 do pkt 13, w którym zmienia kierunek na południowy, i biegnie wzdłuż granic działek: 1/57, 1/60 i 1/4 do pkt 14. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki 1/62 dochodzi do pkt 15. Stąd biegnie na południe granicą działki 1/4 do pkt 16, w którym skręca na zachód, i granicami działek: 1/39, 1/38 i 1/36 dochodzi do pkt 17. Stąd biegnie na północ granicą działki 1/40 do pkt 18, w którym załamuje się na północny zachód, i granicami działek: 1/40 i 13 dochodzi do pkt 19. Tu skręca początkowo na północ, po czym na zachód i ponownie na północ, i biegnąc wzdłuż granicy działki 13, dochodzi do pkt 20. Stąd biegnie na zachód granicą działki 1/62 do pkt 21, w którym skręca na północ, i granicą działki 4/1 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Brodnica

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Brodnica 28, karta mapy 5

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 2452/17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Władysława Sikorskiego przez pkt 2 do pkt 3. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2452/18 przez pkt: 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 2452/18, 2452/17 i 3643/1 przez pkt: 9 i 10 do pkt 11. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt 12 do pkt 13, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy z ulicą Władysława Sikorskiego przez pkt 14 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Brodnica 28, arkusz mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 92/2, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 92/2, 93/2 i 94/6 do pkt 2, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki 94/6 dochodzi do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 94/6, 93/2 i 92/2 do pkt 4, stanowiącego południowy narożnik działki 92/2. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 92/2 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Brodnica 28, arkusz mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 81/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 81/4, 78/2, 77/2, 74/2 i 68/4 do pkt 2. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 68/4 do pkt 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 68/4 do pkt 4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 75/3 do pkt 5. Tu skręca na południowy zachód i wzdłuż granic działek: 75/3, 76/3, 79/3 i 80/3 dochodzi do pkt 6. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 80/3 i 81/4 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czarna Woda

Obręb ewidencyjny Czarna Woda, karta mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego we wschodnim narożniku działki 795/33, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 795/33 do pkt 2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą tej samej działki do pkt 3. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 795/23 w kierunku południowym do pkt 4, gdzie skręca na zachód, i po granicy działki 795/23 dochodzi do pkt 5. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż drogi publicznej do pkt 6, gdzie załamuje się na południe, i dochodzi do pkt 7. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż drogi publicznej do pkt 8, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 107 do pkt 10. Stąd biegnie na południe granicą tej samej działki do pkt 11, w którym skręca na wschód, i dochodzi do pkt 12. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 795/37 i 795/19 przez pkt: 13, 14, 15 i 16 do pkt 17. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 795/37 do pkt 18, w którym skręca na północny zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 19. Tu skręca na zachód i biegnie nadal granicą tej działki do pkt 20, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do pkt 21. Stąd biegnie na wschód granicą działki 795/37 do pkt 22, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt 23. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie granicą działki 795/37 do pkt 24, w którym skręca na północny wschód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 25. Stąd biegnie na południowy wschód granicą działki 795/37 do pkt 26, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 27. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 28, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 29. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki 795/36 dochodzi do pkt 30. Stąd początkowo biegnie na zachód, a następnie na północ wzdłuż granic działek: 795/1 i 795/8 przez pkt 31 do pkt 32. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 795/8 do pkt 33. Stąd biegnie na północ po granicy działki 795/32 do pkt 34. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 795/32 do pkt 35, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 795/33 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łeba

Obręb ewidencyjny Łeba 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 932/3, w kierunku wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granic działek: 932/3, 933/3 i 934/3 dochodzi do pkt 3. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 934/3 do pkt 4, w którym skręca na północ, i wzdłuż granic działek: 934/3, 933/3 i 932/3 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Liniewo

Obręb ewidencyjny Płachty

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 1, położonego w zachodnim narożniku działki 131/15, na północ wzdłuż granic działek: 131/15 i 131/14 do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 131/14 do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 131/15, 131/16 i 131/17 dochodzi do pkt 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 131/17 do pkt 6. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 131/17, 131/16 i 131/15 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 131/21, w kierunku wschodnim do pkt 2, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i wzdłuż granic działek: 131/20, 131/19 i 131/18 dochodzi do pkt 3. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 131/18 do pkt 4, położonego w południowym narożniku działki 131/18. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 131/18 do pkt 5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 6, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki 131/10 dochodzi do pkt 7. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 131/10 do pkt 8, gdzie skręca na północny zachód, i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 9. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 131/10 i 131/21 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lipno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Lipno 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3036/3, na północ wzdłuż granicy działki 3036/3 przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3036/3, 694/2 i 702/1 przez pkt: 9 i 10 do pkt 11. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 702/1 i 694/2 przez pkt 12 do pkt 13. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 694/2, 696/1, 3037 i 3036/3 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kolankowo

Obszar 1

Granica biegnie wzdłuż granic działki 177/3 od pkt 1, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 3, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na północ i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie wzdłuż granic działki 179 od pkt 1, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. Tu skręca na południe i biegnie do pkt 3. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Toruń

Obręb ewidencyjny Toruń 45, arkusz mapy 1

Granica biegnie wzdłuż granic działki 216/3 od pkt 1, położonego w jej północno-wschodnim narożniku, w kierunku południowym do pkt 2. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 3, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt 4. Stąd biegnie na wschód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Janikowo

Obręby ewidencyjne: 7 i 8 Janikowo oraz Giebnia 2

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 6/23, w kierunku północnym do pkt 2, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 86/4 i 86/3 do pkt 3. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 86/3 do pkt 4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 6/4 do pkt 5, następnie na południe granicą tej samej działki do pkt 6. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 6/4 do pkt 7. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 6/8 i 6/36 do pkt 8. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki 6/36 do pkt 9. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 10, w którym skręca na zachód, i nadal wzdłuż granicy działki 6/36 dochodzi do pkt 11. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 6/36 do pkt 12. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 13. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 1/46 i 1/69 do pkt 14. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 1/69, 1/71 i 1/78 do pkt 15, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki 1/78 dochodzi do pkt 16. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy tej samej działki biegnie pkt 17. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 1/78 do pkt 18, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 19. Tu załamuje się na południowy wschód i nadal biegnie wzdłuż granicy działki 1/78 do pkt 20, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt 21. Stąd biegnie na północny zachód do pkt 22, z którego biegnie wzdłuż granicy działki 1/78 początkowo na północny zachód, a następnie na północny zachód przez pkt 23 do pkt 24. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki 1/78 dochodzi do pkt 25.

Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 26. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 1/78 do pkt 27. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 28. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 1/78, 1/53 i 1/67 przez pkt: 29, 30, 31 i 32 do pkt 33. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 34, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki 1/67 dochodzi do pkt 35. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 36. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 37. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt 38, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granicy działki 1/67 dochodzi do pkt 39. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 40, z którego biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 41. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 1/67 do pkt 42. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 1/67 i 1/14 do pkt 43. Stąd biegnie początkowo na północny wschód, a następnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 1/14, 3/10 i 3/8 do pkt 44. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 3/8 do pkt 45. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 3/5 do pkt 46, stanowiącego północny narożnik tej działki. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 3/5 do pkt 47. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 3/5 i 3/8 do pkt 48. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki 1/14 dochodzi do pkt 49, z którego biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy tej samej działki do pkt 50. Stąd biegnie początkowo na północny wschód, następnie na południowy zachód i dalej na wschód do pkt 51, w którym skręca na południe, i wzdłuż granic działek: 5/5 i 5/10 i 5/5 dochodzi do pkt 52. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek: 6/6 i 6/8 do pkt 53, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek: 6/8, 6/2 i 6/23 do pkt 54. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 6/23 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki: 1/18, 1/21, 1/23, 1/26, 1/31, 1/33, 1/45 i 1/48, które nie wchodzą w Obszar strefy, tworząc 5 enklaw:

1) działka 1/18 oznaczona pkt: 71, 72, 73 i 74,

2) działki: 1/21, 1/23 i 1/26 oznaczone pkt: 59, 60, 61 i 62,

3) działka 1/31 oznaczona pkt: 67, 68, 69 i 70,

4) działka 1/33 oznaczona pkt: 63, 64, 65 i 66,

5) działki: 1/45 i 1/48 oznaczone pkt: 55, 56, 57 i 58.

Podstrefa Czarnków6)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1 Miasto Czarnków, arkusze mapy: 1, 38, 39 i 43

Granica biegnie od pkt 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/16, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 1/16 do pkt 2. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 1/16 do pkt 3. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 2683 do pkt 4, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 2683, 2684, 2685, 2686, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2737, 2738 i 2740 do pkt 5. Stąd biegnie początkowo na północny zachód, następnie na północny wschód i dalej na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2739 i 2741 przez pkt: 6 i 7 do pkt 8. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt 9, z którego biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2743, 2742, 2730 i 2725/1 do pkt 10. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 2725/1 i 2729/3 do pkt 11. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2729/3, 2729/2, 2730 i 2736 przez pkt 12 do pkt 13. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 2/24 i 2/12 przez pkt 14 do pkt 15. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 2/24 przez pkt 16 do pkt 17, a następnie załamuje się na północny wschód i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do pkt 18. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki 2/24 do pkt 19, w którym załamuje się na południowy zachód, i wzdłuż granic działek: 2/24 i 1/15 dochodzi do pkt 20. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 1/15 do pkt 21, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 1/16 przez pkt: 22, 23, 24, 25 i 26 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 1 Miasto Czarnków, arkusze mapy: 1, 38, 39 i 43

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 11 i 12 do pkt 2. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 12 do pkt 3. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 12 i 11 do pkt 4, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki 11 dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0018 Romanowo Dolne, arkusz mapy 5

Granica biegnie od pkt 502599, położonego we wschodnim narożniku działki 738/5, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 738/5 i 738/6 przez pkt: 502608, 502609, 502610 i 502615 do pkt 502617, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż granicy działki 738/6 biegnie przez pkt 502654 do pkt 500638. Następnie zmienia kierunek i wzdłuż granic działek: 738/6 i 738/5 początkowo biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 500639 i 502594 do pkt 500675, gdzie skręca na północ, i przez pkt 500703 biegnie do pkt 500702, dalej w kierunku południowo-wschodnim do pkt 500701, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 502596. Tam zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 502599, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0018 Romanowo Dolne, arkusz mapy 5

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 945, począwszy od pkt 500237, położonego w zachodnim jej narożniku, w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 500233 i 500238 do pkt 500239. Tam zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 500682, a następnie biegnie na południe do pkt 500623. Od pkt 500623 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 500237, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Police7)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Police 3

Granica biegnie od pkt 146, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32/10, w kierunku północno-wschodnim do pkt 453, gdzie skręca na północny zachód do pkt 451. Stąd biegnie na północny wschód do pkt 470, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 32/10, 3029/25, 3029/26, 3029/23 i 44/6 przez pkt: 201, 202, 203, 208, 215, 217, 219 i 221 dochodzi do pkt 223. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 3029/23 do pkt 268, gdzie skręca na północny zachód do pkt 267, a następnie biegnie na południowy zachód do pkt 266. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do pkt 265, skąd biegnie na południowy zachód do pkt 260, a następnie na północny zachód do pkt 259. Od pkt 259 biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 3029/23, 3029/22, 57/10, 56/2 i 32/10 przez pkt: 505, 2712, 189, 471 i 1295 do pkt 146, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 3029/15, która nie wchodzi w Obszar strefy, tworząc enklawę oznaczoną pkt: 534, 535, 537 i 539.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Police 2

Granica biegnie od pkt 2333, położonego w zachodnim narożniku działki 3017/19, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 3017/19, 815/13, 3016/104 i 3016/123 do pkt 2298, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki 3016/123 biegnie początkowo w kierunku południowo-wschodnim do pkt 31434, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 31435. Tam zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granic działek: 3016/104 i 3010/32 biegnie do pkt 2372. Od pkt 2372 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 2366, a następnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2361, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 2360. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 2359, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 2358, skąd biegnie na północny zachód do pkt 2355. Od pkt 2355 granica biegnie na południowy zachód do pkt 2354, skąd kieruje się na północny zachód wzdłuż granic działek: 3010/32, 3010/33, 338/8, 3024/7 i 3017/19 do pkt 2333, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Police 2

Granica biegnie po granicach działki 3010/40 od pkt 2413 w kierunku północno-zachodnim do pkt 2414, skąd kieruje się na północny wschód do pkt 2405, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 2393. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 2391, 2390, 2389, 2388, 2387, 2386, 2385, 2384, 2383, 2382 i 2381 do pkt 2380, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 417 do pkt 2427. Stąd biegnie w kierunku północnym do pkt 2412, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 2413, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Police 2

Granica biegnie po granicach działki 3325 od pkt 1036, położonego w północno-zachodnim jej narożniku, w kierunku północno-wschodnim do pkt 1038, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 1039. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 1041, a następnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 1036, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Biała Podlaska7)

Obręb ewidencyjny 0004 Biała Podlaska, arkusz mapy 30

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 2, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/140, w kierunku północno-wschodnim do pkt 289, gdzie skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki 2005/140 biegnie do pkt 966, a następnie na południe do pkt 1, i dalej na wschód do pkt 207. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt 47, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 2, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po granicach działki 2005/61 od pkt 4, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 276. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 275, a następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do pkt 274, gdzie zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie do pkt 281, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt 280 biegnie do pkt 279. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 49, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do pkt 48. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 47, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 4, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 10, położonego w północnym narożniku działki 2005/62, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 2005/62 i 2005/82 i przez pkt 12 dochodzi do pkt 61, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt: 377 i 376 dochodzi do pkt 375. Tu skręca na północ i wzdłuż granic działek: 2005/82 i 2005/62 przez pkt 377 biegnie do pkt 8, a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 9 do pkt 10, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie po granicach działki 2005/143 od pkt 147, położonego w południowym jej narożniku, w kierunku północno-zachodnim do pkt 146, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 506 i 507 do pkt 97. Tam skręca początkowo w kierunku wschodnim i dociera do pkt 212, a następnie w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 213. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 147, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie po granicach działki 1953/3 od pkt 298, położonego w zachodnim jej narożniku, w kierunku północno-wschodnim do pkt 102, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 125. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 210, a następnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 298, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie po granicach działki 2005/111 od pkt 108, położonego w zachodnim jej narożniku, w kierunku północno-wschodnim do pkt 61, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt 105. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 106 do pkt 107, a następnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 108, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od pkt 99, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/112, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2005/112, 2005/79 i 2005/102 przez pkt: 100 i 101 do pkt 87, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim do pkt 86. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do pkt 85. Od pkt 85 biegnie wzdłuż granicy działki 2005/102 na południowy wschód do pkt 92, gdzie skręca na południowy zachód przez pkt 93 do pkt 94. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż granic działek: 2005/102, 2005/79 i 2005/112 biegnie przez pkt: 95, 102 i 98 do pkt 99, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Granica biegnie od pkt 118, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/129, wzdłuż jej granicy w kierunku północno-wschodnim do pkt 103, a następnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 97 i 363 do pkt 56. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działek: 2005/129 i 2005/130 biegnie przez pkt: 76 i 57 do pkt 59, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt 60 biegnie do pkt 35. Od pkt 35 biegnie po granicach działek: 2005/130 i 2005/129 w kierunku północno-zachodnim do pkt 25, gdzie skręca w kierunku północnym do pkt 4, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 118, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Granica biegnie po granicach działki 2005/98 od pkt 91, położonego w południowym jej narożniku, w kierunku północno-zachodnim do pkt 84, gdzie skręca na północny wschód do pkt 83, a następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 82. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 64, a następnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 67. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 91, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Granica biegnie od pkt 62, położonego w południowym narożniku działki 2005/96, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 2005/96, 2005/84 i 2005/64 przez pkt: 60, 7, 13 i 14 do pkt 15. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt 16, a następnie do pkt 17, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie do pkt 18. Od pkt 18 biegnie w kierunku południowym do pkt 19, a następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 2005/64, 2005/84 i 2005/96 przez pkt: 20 i 59 do pkt 62, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Granica biegnie od pkt 164, położonego w zachodnim narożniku działki 2005/86, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2005/86 i 2005/65 przez pkt 21 do pkt 22. Tu skręca na wschód i biegnie do pkt 23, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i przez pkt 24 biegnie do pkt 26, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 131. Od pkt 131 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki 2005/86 przez pkt: 130, 129 i 128, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 170 i 165 biegnie do pkt 164, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Granica biegnie od pkt 30, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2005/66, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek: 2005/66, 2005/56 i 2005/67 przez pkt: 31 i 32 do pkt 33. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt 34, gdzie zmienia kierunek na południowy, i przez pkt: 35 i 36 biegnie do pkt 37. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 38, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez pkt: 157 i 156, a następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 349, 348 i 27 biegnie do pkt 28. Od pkt 28 biegnie wzdłuż granicy działki 2005/66 w kierunku północnym do pkt 29, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do pkt 30, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz obszaru znajduje się działka nr 2005/9, która nie wchodzi w Obszar strefy, tworząc enklawę oznaczoną pkt: 184, 2420, 185, 186, 187, 188, 189, 190 i 191.

Kompleks 13

Granica biegnie po granicy działki 2005/106 od pkt 87, położonego w południowo-zachodnim jej narożniku, w kierunku północno-zachodnim do pkt 88, a następnie w kierunku wschodnim przez pkt 179 do pkt 96. Tu zmienia kierunek na północny i przez pkt: 362, 381, 196 i 97 biegnie do pkt 158, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt: 52, 53, 54 i 55 do pkt 159, a następnie dalej w kierunku południowo-wschodnim biegnie przez pkt: 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 999, 121, 87 i 86 do pkt 80. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt 81, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie do pkt 82. Od pkt 82 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 84, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie do pkt 83, a następnie skręca w kierunku zachodnim i przez pkt: 85 i 86 biegnie do pkt 87, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Solec Kujawski7)

Obręb ewidencyjny Miasto Solec Kujawski

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt 26241, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1022/16, wzdłuż jej granic w kierunku północno-wschodnim do pkt 25839, gdzie skręca na południowy wschód do pkt 25843. Stąd biegnie na południe do pkt 26252 i dalej wzdłuż granicy działki 1022/18 przez pkt: 25853, 25852 i 25848 do pkt 26251. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 26250, 26249, 26248, 26247 i 26240 biegnie do pkt 26238, a następnie na północ wzdłuż granicy działki 1022/16 przez pkt: 26242, 26245, 26246, 26244 i 26243 do pkt 26241, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1022/19 od pkt 25871, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 12309, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 12310. Następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 12311, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do pkt 25869. Od pkt 25869 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 25866, 25865, 25863, 25857, 25858 i 25855 do pkt 25856, gdzie skręca na północny wschód, i przez pkt 25862 biegnie do pkt 25871, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1022/22 od pkt 26257, położonego w jej północnym narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 26258, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt 12318 biegnie do pkt 26256. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i przez pkt: 26255 i 26254 biegnie do pkt 26253, a następnie biegnie na północ przez pkt 25864 do pkt 25867, i dalej w kierunku północno-wschodnim do pkt 26257, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt 12121, położonego w północnym narożniku działki 1021/2, wzdłuż jej granic w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 12302 do pkt 25845, a następnie w kierunku południowym przez pkt: 25844, 25842, 25840 i 25841 do pkt 12307, i dalej wzdłuż granicy działki 1034/4 przez pkt 12338 do pkt 12082. Tu skręca na zachód i wzdłuż granic działek: 1034/4 i 1021/2 biegnie przez pkt: 12079, 12078 i 12077 do pkt 12076. Następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki 1021/2 biegnie do pkt 12121, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od pkt 26375, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1049/18, wzdłuż granic działek: 1049/18 i 1048/4 w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 12503, 12504, 12506, 12508 i 26223 do pkt 26231, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 1048/4 i 1047/8 biegnie przez pkt: 25914 i 25915 do pkt 26232. Tu zmienia kierunek i biegnie na zachód przez pkt 26229 do pkt 26221. Następnie wzdłuż granicy działki 1049/18 początkowo biegnie na południe do pkt 26919, dalej na zachód do pkt 26918, gdzie zmienia kierunek na północny, i przez pkt 25244 biegnie do pkt 26375, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od pkt 26220, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1048/6, wzdłuż granic działek: 1048/6 i 1056/6 w kierunku wschodnim przez pkt 26225 do pkt 26228. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki 1056/6 biegnie do pkt 25920, gdzie skręca na południe, i wzdłuż granic działek: 1056/6 i 1055/3 biegnie przez pkt: 25921 i 25923 do pkt 25925. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż granic działek: 1055/3 i 1048/6 biegnie przez pkt 12988 do pkt 12455, a następnie biegnie na północ do pkt 26220, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od pkt 13769, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1044/3, wzdłuż granicy działki 1044/3 w kierunku wschodnim przez pkt 13864 do pkt 13865, a następnie w kierunku południowym do pkt 13847, i dalej w kierunku wschodnim do pkt 13651. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granic działek: 1044/6 i 1064/2 przez pkt: 26023, 26024 i 26025 biegnie do pkt 26032, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i przez pkt 13829 biegnie do pkt 13828, a następnie biegnie na północ do pkt 12582. Od pkt 12582 biegnie wzdłuż granicy działki 1064/2 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 12581 do pkt 12580, i dalej w kierunku północnym do pkt 12579, a następnie wzdłuż granicy działki 1044/6 w kierunku północno-zachodnim przez pkt 12576 do pkt 12574. Tu zmienia kierunek na północny i wzdłuż granic działek: 1044/6 i 1044/3 biegnie przez pkt 13770 do pkt 13769, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1120/2 od pkt 26040, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku wschodnim do pkt 14268, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do pkt 14267. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 26041, a następnie na północno-zachodni i biegnie do pkt 26040, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1126/1 od pkt 14264, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku wschodnim do pkt 14475, gdzie skręca w kierunku południowym i przez pkt: 14476, 14477 i 14478 biegnie do pkt 24115. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 24114, a następnie skręca na północ i przez pkt 14373 biegnie do pkt 14372. Od pkt 14372 biegnie na zachód do pkt 14266, a następnie na północ przez pkt 14265 do pkt 14264, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nakło nad Notecią7)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Paterek

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 103/8 od pkt 26335, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 26362, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 26361 biegnie do pkt 26355. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt 26336 biegnie do pkt 26334, a następnie biegnie w kierunku północnym do pkt 26335, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Paterek

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 1554/2 od pkt 26329, położonego w północnym jej narożniku, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 26444 do pkt 26447, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 26433 biegnie do pkt 26430. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt 26418 biegnie do pkt 26417, a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 26312. Tu zmienia kierunek i biegnie na południowy wschód do pkt 26325, a następnie na północ do pkt 26329, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Paterek

Granica biegnie od pkt 26451, położonego w północnym narożniku działki 1554/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 1554/4 i 1554/5 przez pkt 26354 do pkt 26358, gdzie skręca na południe, i wzdłuż granic działek: 1554/5, 1554/8 i 98/14 dochodzi do pkt 26496. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki 98/14 biegnie przez pkt: 26475 i 26474 do pkt 26461. Stąd biegnie nadal wzdłuż granicy działki 98/14 przez pkt: 26459, 26460 i 26457 do pkt 26454, a następnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 26431 biegnie do pkt 26427, gdzie skręca na północ do pkt 26434. Od pkt 26434 biegnie na wschód przez pkt: 26439, 26473 i 26480 do pkt 26487, gdzie skręca na północ, i biegnie do pkt 26490. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż granicy działki 1554/8 biegnie przez pkt: 26483, 26479 i 26437 do pkt 26435, gdzie skręca na północ, i wzdłuż granic działek: 1554/8 i 1554/6 biegnie przez pkt 26443 do pkt 26446. Tu skręca na wschód i przez pkt: 26478 i 26482 biegnie do pkt 26488, a następnie biegnie w kierunku północnym do pkt 26492. Stąd wzdłuż granicy działki 1554/4 początkowo biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 26485, 26481 i 26448 do pkt 26445, i dalej w kierunku północnym przez pkt 26449 do pkt 26451, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Paterek

Granica biegnie od pkt 26416, położonego w północnym narożniku działki 98/12, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 98/12 i 98/13 przez pkt 26428 do pkt 26432, gdzie skręca na południowy zachód, i przez pkt 26426 dochodzi do pkt 26425. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granic działek: 98/13 i 98/12 biegnie przez pkt 26413 do pkt 26412, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez pkt 26415 biegnie do pkt 26416, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Paterek

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 98/18 od pkt 26472, położonego w północno-wschodnim jej narożniku, w kierunku południowo-zachodnim do pkt 26469, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do pkt 26458. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt: 26462 i 26466 biegnie do pkt 26470, a następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 26472, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Paterek

Granica biegnie wzdłuż granicy działki 97/12 od pkt 26411, położonego w północno-zachodnim jej narożniku, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 26453 do pkt 26455, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie do pkt 26452. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 26408, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt 26409 biegnie do pkt 26411, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Biały Bór7)

Obręb ewidencyjny 0001 Biały Bór, arkusze mapy: 1 i 5

Granica biegnie od pkt BBO2521, położonego w południowym narożniku działki 502/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 502/1, 501, 500 i 499/1 przez pkt: BBO2522, BBO2523, BBO2524 i BBO3166 do pkt BBO3172, gdzie zmienia kierunek na północny, i wzdłuż granicy działki 499/1 dochodzi do pkt BBO3171. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez pkt BBO2065 biegnie wzdłuż granic działek: 499/1 i 541/2 do pkt BBO3173, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt BBO2067. Od pkt BBO2067 granica biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 542 do pkt BBO3170, gdzie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek: 542, 500, 501 i 502/1 biegnie przez pkt: BBO0236 i BBO2115 do pkt BBO0087, a następnie biegnie w kierunku wschodnim do pkt BBO2518. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do pkt BBO2519, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i wzdłuż granicy działki 502/1 przez pkt BBO2520 dochodzi do pkt BBO2521, od którego rozpoczęto opis.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2242), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1667, z 2007 r. poz. 168 i 1545 oraz z 2008 r. poz. 242, 610 i 886), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Nazwa podstrefy ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Oznaczenie obrębu ewidencyjnego w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama