REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 555

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przedłużenie terminów]

Przedłuża się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy:

1) sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z 2017 r. poz. 2494 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 317 i 398) oraz art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, 2175, 2201 i 2369 oraz z 2018 r. poz. 317 i 398);

2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania, o którym mowa w art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 2. [Zastosowanie przedłużenia terminów, o którym mowa w § 1]

Przedłużenie, o którym mowa w § 1:

1) pkt 1, w zakresie informacji wymienionych w:

a) art. 25a ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 2b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje do podatników, o których mowa w art. 25a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

b) art. 25a ust. 2d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 2d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stosuje się do podatników, o których mowa w tych przepisach;

2) pkt 2, stosuje się do podatników, o których mowa w art. 25a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ust. 1, 1b, 5a i 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

3) pkt 3, stosuje się do podatników, o których mowa w art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 3. [Terminy kwalifikujące się do przedłużenia, o którym mowa w § 1]

Przedłużenie, o którym mowa w § 1, stosuje się do terminów upływających w 2018 r. lub 2019 r.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 398.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-15
  • Data wejścia w życie: 2018-03-15
  • Data obowiązywania: 2018-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA