reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przeprowadzania egzaminu oficerskiego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb powołania komisji do przeprowadzania egzaminu oficerskiego, zwanej dalej „komisją”, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania egzaminu oficerskiego, zwanego dalej „egzaminem”, skalę ocen oraz sposób oceny.

§ 2. [Skład komisji]

1. Komendant Służby Ochrony Państwa, zwany dalej „Komendantem SOP”, powołuje, w drodze decyzji, komisję i określa jej skład.

2. Komisja składa się co najmniej z dwóch osób, w tym przewodniczącego komisji.

3. Komendant SOP może wyznaczyć do składu komisji dodatkowo zastępcę przewodniczącego komisji lub sekretarza komisji.

§ 3. [Termin egzaminu]

1. Egzamin odbywa się w terminie nie krótszym niż 7 i nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia przeszkolenia specjalistycznego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.

2. Bezpośredni przełożony informuje funkcjonariusza o wyznaczonym terminie egzaminu.

§ 4. [Forma egzaminu]

1. Egzamin odbywa się w formie pisemnego testu wiedzy.

2. Test wiedzy składa się z 60 pytań testowych punktowanych w skali od 0 do 1 punktu za każde pytanie i trwa 70 minut.

3. Komisja wystawia ocenę z egzaminu na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:

1) od 0 do 42 punktów – ocena 2 (niedostateczna);

2) od 43 do 48 punktów – ocena 3 (dostateczna);

3) od 49 do 54 punktów – ocena 4 (dobra);

4) od 55 do 60 punktów – ocena 5 (bardzo dobra).

4. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 43 pytania i uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej.

5. Z przebiegu egzaminu komisja sporządza i podpisuje protokół.

§ 5. [Wyniki egzaminu]

Komisja ogłasza wyniki egzaminu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia egzaminu.

§ 6. [Egzamin poprawkowy]

1. Funkcjonariusz, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego tylko raz.

2. Egzamin poprawkowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

3. Do egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy § 2, § 3 ust. 2, § 4, 5, 7 i 8.

§ 7. [Wykluczenie z egzaminu]

1. W przypadku ujawnienia treści pytań testowych przed dniem przeprowadzenia egzaminu egzamin przeprowadza się ponownie.

2. W przypadku stwierdzenia, że funkcjonariusz niesamodzielnie napisał test wiedzy, otrzymuje on ocenę niedostateczną.

3. Członkowie komisji wykluczają z egzaminu funkcjonariusza, który podczas egzaminu korzystał z pomocy innych osób lub posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi albo w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu.

4. Wykluczenie z egzaminu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

§ 8. [Inny termin egzaminu]

1. Funkcjonariuszowi, który z powodu odpowiednio udokumentowanych zdarzeń nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu, Komendant SOP może wyznaczyć inny termin egzaminu.

2. Egzamin wyznacza się w terminie nie krótszym niż 7 i nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności na egzaminie.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama