reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 4 kwietnia 2018 r.

w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Kryteria przyznania stypendium strony polskiej cudzoziemcowi studiującemu na studiach stacjonarnych w kraju swojego zamieszkania]

1. Stypendium strony polskiej może być przyznane cudzoziemcowi studiującemu na studiach stacjonarnych w kraju swojego zamieszkania, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) jest osobą polskiego pochodzenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609);

2) odbywa studia pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolite studia magisterskie, albo studia doktoranckie, w szkole wyższej posiadającej pozytywną ocenę agencji oceniającej jakość kształcenia uznawanej przez władze kraju, w którym ma siedzibę ta szkoła, z wyjątkiem studiów na kierunkach w zakresie filologii innych niż filologia polska;

3) zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów pierwszego albo drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, uzyskując średnią ocen w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium, na poziomie nie niższym niż 60% maksymalnej oceny możliwej do uzyskania w danej szkole wyższej, albo zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów doktoranckich;

4) posiada znajomość języka polskiego udokumentowaną certyfikatem znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub jest absolwentem zagranicznej szkoły z polskim językiem nauczania lub działającej za granicą szkoły polskiego systemu oświaty, lub studiuje na kierunku studiów w zakresie filologii polskiej.

2. Stypendium strony polskiej może być przyznane cudzoziemcowi będącemu sierotą lub osobą niepełnosprawną, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, także w przypadku gdy uzyskał średnią ocen na poziomie niższym niż określony w ust. 1 pkt 3, jeżeli spełnia pozostałe wymagania, o których mowa w ust. 1.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

Do wniosków o przyznanie stypendium strony polskiej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania (Dz. U. poz. 1743), które utraciło moc z dniem 1 października 2017 r. zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama