| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH240045)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH2400452)), obejmujący obszar 151,3 ha, położony w województwie śląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony na obszarze]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEMAŃSKIE JODŁY (PLH240045)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 773)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEMAŃSKIE JODŁY (PLH240045)

Numer punktu
załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

346242,43

510262,53

2

346173,13

510222,81

3

345906,54

510070,11

4

345895,27

510064,88

5

345803,74

510012,08

6

345631,54

509912,50

7

345603,72

509894,48

8

345514,70

509837,60

9

345449,06

509806,25

10

345427,94

509782,51

11

345406,21

509724,56

12

345376,52

509722,69

13

345345,10

509684,27

14

345317,96

509650,68

15

345278,32

509583,79

16

345222,46

509521,80

17

345202,55

509459,38

18

345198,27

509409,09

19

345194,94

509362,42

20

345196,59

509318,00

21

345197,28

509294,93

22

345197,64

509287,16

23

345184,52

509231,25

24

345179,15

509190,90

25

345175,82

509138,47

26

345236,67

509129,87

27

345313,22

509140,72

28

345315,13

509128,71

29

345318,89

509077,52

30

345323,99

509043,15

31

345328,16

509026,61

32

345328,23

509021,54

33

345315,04

509014,32

34

345324,65

508996,11

35

345356,28

508967,66

36

345367,29

508956,90

37

345429,10

508895,27

38

345435,06

508857,49

39

345453,59

508844,47

40

345470,61

508827,14

41

345480,38

508765,99

42

345484,49

508750,42

43

345508,87

508738,66

44

345510,18

508747,09

45

345535,77

508749,74

46

345576,05

508741,11

47

345591,47

508731,72

48

345611,33

508725,45

49

345638,39

508718,19

50

345658,91

508705,90

51

345677,26

508710,74

52

345695,56

508722,22

53

345704,68

508721,87

54

345719,14

508717,36

55

345755,56

508712,50

56

345767,97

508717,77

57

345773,97

508715,89

58

345776,72

508717,49

59

345793,74

508713,33

60

345817,79

508703,30

61

345829,48

508701,34

62

345849,84

508705,29

63

345855,27

508708,67

64

345853,48

508712,24

65

345858,93

508720,13

66

345888,94

508714,68

67

345925,23

508710,95

68

345946,78

508690,86

69

345957,56

508685,19

70

345982,39

508682,63

71

345995,48

508687,73

72

345975,86

508733,33

73

345971,54

508738,21

74

345977,54

508744,60

75

345997,05

508752,12

76

346012,67

508737,48

77

346025,64

508732,04

78

346026,96

508721,71

79

346029,19

508716,20

80

346039,95

508724,77

81

346040,47

508732,80

82

346045,52

508740,68

83

346053,19

508740,50

84

346058,74

508737,82

85

346067,77

508744,83

86

346068,53

508758,17

87

346078,87

508766,02

88

346089,89

508778,41

89

346101,17

508784,61

90

346112,81

508784,62

91

346122,98

508774,48

92

346129,38

508763,77

93

346127,43

508756,71

94

346134,67

508755,61

95

346143,36

508752,90

96

346148,56

508751,05

97

346160,58

508747,39

98

346184,76

508745,03

99

346197,03

508747,12

100

346161,59

508817,74

101

346192,93

508841,60

102

346178,66

508887,47

103

346201,35

508976,79

104

346241,70

508998,82

105

346229,38

509027,64

106

346578,30

509196,34

107

346753,23

509280,67

108

346729,82

509331,22

109

346640,41

509481,36

110

346609,85

509538,36

111

346566,60

509620,70

112

346559,11

509627,17

113

346529,33

509696,96

114

346487,41

509796,35

115

346456,57

509845,91

116

346443,04

509875,34

117

346427,57

509914,06

118

346416,58

509976,78

119

346413,28

510004,29

120

346412,78

510008,32

121

346407,15

510054,62

122

346404,03

510106,31

123

346393,24

510149,95

124

346383,13

510222,74

125

346380,89

510230,78

126

346377,58

510242,77

127

346343,62

510320,43

128

346314,61

510300,24

129

346242,43

510262,53

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEMAŃSKIE JODŁY (PLH240045)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LEMAŃSKIE JODŁY (PLH240045)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEMAŃSKIE JODŁY (PLH240045)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LEMAŃSKIE JODŁY (PLH240045)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91P0

Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »