| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH300054)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH3000542)), obejmujący obszar 251,68 ha, położony w województwie wielkopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STRUGA BIAŁOŚLIWKA (PLH300054)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 777)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STRUGA BIAŁOŚLIWKA (PLH300054)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

585146,86

371753,95

2

585141,37

371788,18

3

585145,07

371798,12

4

585188,60

371801,87

5

585236,25

371807,91

6

585233,28

371831,65

7

585234,35

371829,58

8

585232,09

371841,15

9

585216,64

371920,26

10

585193,63

371980,33

11

585195,00

372005,94

12

585184,93

372044,66

13

585159,56

372063,82

14

585151,69

372059,20

15

585154,19

372055,91

16

585146,96

372045,11

17

585139,52

372039,66

18

585131,64

372040,00

19

585122,89

372052,30

20

585124,53

372059,75

21

585108,33

372064,12

22

585100,29

372060,84

23

585100,55

372060,95

24

585099,88

372060,68

25

585099,19

372061,60

26

584999,37

372061,61

27

584922,22

372079,77

28

584849,73

372106,96

29

584727,17

372179,55

 

30

584657,91

372235,62

31

584673,39

372256,11

32

584673,02

372257,61

33

584672,76

372257,93

34

584703,25

372351,08

35

584745,98

372442,58

36

584745,17

372464,77

37

584717,81

372526,54

38

584677,82

372543,59

39

584660,70

372497,35

40

584622,19

372392,98

41

584532,84

372476,46

42

584460,38

372534,33

43

584407,39

372524,67

44

584339,55

372593,42

45

584256,87

372674,29

46

584166,53

372671,69

47

584161,67

372671,22

48

584219,38

372861,41

49

584199,54

372890,45

50

584199,24

372890,87

51

584175,90

372923,87

52

584113,40

372887,25

53

584111,33

372886,15

54

584032,01

372838,37

55

583964,85

372908,17

56

583913,73

372959,63

57

583830,32

372940,89

58

583829,84

372940,77

59

583803,00

372933,96

60

583736,28

372915,98

61

583678,78

372922,18

62

583597,27

372929,85

63

583460,84

373003,83

64

583450,95

373027,87

65

583514,26

373059,99

66

583515,00

373070,11

67

583515,07

373071,12

68

583514,76

373086,38

69

583449,79

373084,06

70

583449,14

373115,28

71

583461,63

373142,50

72

583523,37

373190,36

73

583487,82

373211,68

74

583490,45

373235,69

75

583527,65

373269,24

76

583504,99

373288,80

77

583492,51

373421,75

78

583487,64

373455,29

79

583553,96

373459,38

80

583614,31

373533,77

81

583651,79

373520,13

82

583704,32

373501,67

83

583769,64

373537,31

84

583849,91

373589,30

85

583850,76

373615,35

86

583850,92

373641,38

87

583850,97

373642,66

88

583851,81

373665,69

89

583780,76

373671,55

90

583751,65

373667,00

91

583717,87

373652,97

92

583688,96

373655,71

93

583554,81

373636,39

94

583467,72

373644,62

95

583410,29

373597,37

96

583321,43

373607,30

97

583251,65

373636,09

98

583228,86

373645,58

99

583147,05

373667,48

100

583145,90

373655,65

101

583142,40

373647,38

102

583141,60

373645,47

103

583132,74

373594,59

104

583125,74

373596,49

105

583091,71

373494,31

106

583089,74

373488,71

107

583088,48

373482,43

108

583075,27

373482,10

109

583070,19

373459,07

110

583086,87

373388,17

111

583072,91

373355,32

112

583025,95

373244,88

113

583009,91

373164,36

114

583000,62

373117,69

115

582985,42

373041,43

116

582965,56

372941,74

117

582923,69

372764,01

118

582904,61

372683,11

119

582899,19

372660,52

120

582894,35

372640,44

121

582902,48

372627,26

122

582929,34

372626,84

123

582938,19

372629,77

124

582954,38

372635,13

125

583034,92

372636,05

126

583086,87

372641,18

127

583371,75

372676,52

128

583320,26

372363,62

129

583316,22

372338,20

130

583313,85

372323,28

131

583336,24

372331,07

132

583352,68

372310,77

133

583359,36

372303,25

134

583368,10

372282,84

135

583367,83

372267,18

136

583369,49

372241,88

137

583371,94

372240,06

138

583383,50

372239,28

139

583405,30

372275,46

140

583420,37

372286,29

141

583437,05

372284,83

142

583450,63

372250,88

143

583464,46

372231,13

144

583485,02

372223,61

145

583496,65

372245,60

146

583502,14

372246,58

147

583500,30

372227,14

148

583504,03

372227,23

149

583507,92

372238,14

150

583511,39

372250,91

151

583519,05

372260,06

152

583533,46

372262,44

153

583546,38

372250,42

154

583568,71

372217,10

155

583569,43

372202,46

156

583574,77

372166,00

157

583573,09

372147,43

158

583579,40

372127,61

159

583584,42

372113,17

160

583598,38

372062,47

161

583625,16

372055,31

162

583655,27

372065,61

163

583666,77

372051,09

164

583671,45

372032,13

165

583691,24

371999,08

166

583692,51

371975,76

167

583688,92

371935,03

168

583703,59

371906,68

169

583711,73

371891,43

170

583731,44

371890,44

171

583756,38

371911,92

172

583765,81

371942,28

173

583777,88

371950,84

174

583782,62

371949,92

175

583822,93

371940,14

176

583832,15

371937,90

177

583863,30

371917,19

178

583894,84

371881,25

179

583892,57

371840,00

180

583912,81

371822,64

181

583918,87

371834,86

182

583931,51

371840,89

183

583950,45

371838,86

184

583981,71

371801,66

185

583991,78

371773,48

186

584006,09

371765,06

187

584038,29

371759,56

188

584120,76

371747,03

189

584143,36

371729,61

190

584190,91

371712,96

191

584219,16

371702,45

192

584243,65

371712,38

193

584239,92

371697,09

194

584228,50

371645,87

195

584215,67

371588,38

196

584188,32

371474,60

197

584169,81

371397,84

198

584161,73

371364,33

199

584123,98

371206,51

200

584386,24

371097,07

201

584514,85

371045,29

202

584529,89

371039,00

203

584580,03

371018,03

204

584675,75

370978,00

205

584721,98

370959,62

206

584804,02

370926,99

207

584812,04

371010,50

208

584813,26

371019,60

209

584783,17

371025,59

210

584781,72

371025,88

211

584815,95

371086,11

212

584826,85

371098,61

213

584827,94

371099,86

214

584855,20

371132,35

215

584926,66

371144,45

216

584945,99

371147,73

217

585038,02

371163,52

218

585093,10

371188,86

219

585101,07

371193,39

220

585103,46

371194,75

221

585149,42

371217,93

222

585188,54

371234,81

223

585189,59

371235,26

224

585240,53

371261,39

225

585227,93

371307,93

226

585197,53

371477,77

227

585193,32

371494,66

228

585184,46

371543,71

229

585167,16

371634,80

230

585147,22

371751,83

231

585146,86

371753,95

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STRUGA BIAŁOŚLIWKA (PLH300054)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STRUGA BIAŁOŚLIWKA (PLH300054)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STRUGA BIAŁOŚLIWKA (PLH300054)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STRUGA BIAŁOŚLIWKA (PLH300054)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

2

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

3

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

4

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

5

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

6

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »