| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 173), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2240);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1305).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2240), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.";

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1305), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 marca 2018 r. (poz. 785)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.1)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1723,9743 ha, położone na terenach miast: Chełm, Częstochowa, Dębica, Gorlice, Jarosław, Jasło, Krasnystaw, Kraśnik, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Łańcut, Mielec, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość oraz gmin: Brzozów, Dębica, Głogów Małopolski, Jedlicze, Kolbuszowa, Leżajsk, Łańcut, Ostrów, Radomyśl Wielki, Rejowiec Fabryczny, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Strzyżów, Trzebownisko i Zagórz.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC

Podstrefa Mielec

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Mielec Przemysłowy

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 141/5, w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek: 150/8, 171/10, 171/2, 171/6, 171/8, 172/6, 189/9, 188/9, do pkt nr 2. Od pkt nr 2, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 188/9, biegnie wzdłuż południowych granic działek: 180/5, 180/3, 184 i dochodzi do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 3 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki 184 i dochodzi do pkt nr 4, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 184. Od pkt nr 4 biegnie dalej w kierunku północnym zachodnimi granicami działek: 203/3, 203/6, 203/2, 203/5, 203/1, 203/7 i dochodzi do pkt nr 5, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 203/7. W pkt nr 5 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 196/13 do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 196/13. Od pkt nr 6 biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek: 34/17, 34/16, 34/15, 34/14, 34/11, 32/2, 32/1, 31/2, 31/1, 28/5, do pkt nr 7 i dalej południową granicą działki 29 przez pkt nr: 8, 9, 10, 11 do pkt nr 12. Od pkt nr 12 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic działek: 28/3, 28/2, 28/1, 27/1 i 26/4 do pkt nr 13. W pkt nr 13, usytuowanym w południowo-zachodnim narożniku działki 26/4, skręca w kierunku północnym do pkt nr 14, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 26/6. W pkt nr 14 skręca na wschód i biegnie do pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 26/6, 26/1 i 21. W pkt nr 15 skręca na północ i biegnie zachodnią, a następnie północną granicą działki 21 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 21, 221 i 20. W pkt nr 16 skręca na północ i, biegnąc dalej na niewielkim odcinku na wschód, dochodzi do pkt nr 17, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22/1. W pkt nr 17 skręca na południe i biegnie do pkt nr 18, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 12/11. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 19 do pkt nr 20 wzdłuż północnych granic działek: 17/1, 17/2, 12/2 i 12/1. W pkt nr 20 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 12/15, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 24 do pkt nr 25. W pkt nr 25, zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku działki 12/14, skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 26, 27 do pkt nr 28. W pkt nr 28, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 12/9, skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 12/11 do pkt nr 29, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 11/4. W pkt nr 29 skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek: 11/4, 11/2, 8/3 przez pkt nr: 30 i 31 do pkt nr 32, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 6/6. W pkt nr 32 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek: 6/9 i 6/10 do pkt nr 33, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wschodnimi granicami działek: 6/10 i 6/11 przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35, stanowiącym południowo-wschodni narożnik działki 6/11, skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 6/11, 6/5 i 6/3 przez pkt nr: 36, 37, 38, 39 do pkt nr 40. W pkt nr 40, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 6/3, 5 i 1, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 5 do pkt nr 41. W pkt nr 41 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 42. W pkt nr 42 skręca na południe i biegnie do pkt nr 43 wzdłuż wschodniej granicy działki 5. W pkt nr 43 skręca na wschód i biegnie przez pkt nr: 44, 45 do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 47, 48, 49 do pkt nr 50 wzdłuż wschodnich granic działek: 5, 48/6 i 48/5. W pkt nr 50 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 51. W pkt nr 51, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 48/4, skręca na południe i biegnie przez pkt nr: 52 i 53 wschodnią i południową granicą działki 80/10 do pkt nr 54. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki 94/6 do pkt nr 55, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki 94/6. W pkt nr 55 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 81/4 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Działka 23/3 nie wchodzi w granice opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 56, zlokalizowanego w środku istniejącej bramy wjazdowej do elektrociepłowni, leżącego jednocześnie na północnej granicy działki 52, w kierunku wschodnim wzdłuż ściany budynku portierni i dalej wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni od ul. Wojska Polskiego północną granicą działki 52 do pkt nr 57, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku ogrodzenia elektrociepłowni i działki 52. Dalej biegnie północną granicą działki 51 do pkt nr 58, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 51. Od pkt nr 54 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 51, do pkt nr 59, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 51, i dalej w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 51 do pkt nr 60, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 51. Z pkt nr 60 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni, stanowiącego jednocześnie południową granicę działki 52, do pkt nr 61, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia elektrociepłowni. Od pkt nr 61 biegnie wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni w kierunku północnym zachodnią granicą działki 52 do pkt nr 62, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 52 i ogrodzenia elektrociepłowni. Od pkt nr 62 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ogrodzenia elektrociepłowni do pkt nr 56, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 63, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 63/2, w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 64 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 65, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt nr 66. Dalej biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 63/2 do pkt nr 63, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 67, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 69/5, wzdłuż ogrodzenia w kierunku wschodnim do pkt nr 68. W pkt nr 68, stanowiącym północno-wschodni narożnik ogrodzenia i działki 69/5, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodzenia i wschodniej granicy działek: 69/5, 69/4, 69/2, 69/3 do pkt nr 69, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 69/3. Z pkt nr 69 biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr: 70, 71, 72, 73, stanowiące jednocześnie południową granicę działek: 69/3 i 69/5 do pkt nr 74. Od pkt nr 74 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia stanowiącego jednocześnie zachodnią granicę działki 69/5, do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 75, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 174/8, wzdłuż północnych granic działek: 174/8, 174/9 i 174/4 do pkt nr 76, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 174/4, 174/5, 174/6, 174/9 do pkt nr 77. W pkt nr 77 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 78, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki 174/8. W pkt nr 78 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 75, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 24)

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Mielec 4 Mościska

Obręb ewidencyjny Mielec 3 Przemysłowy

Granica biegnie od pkt nr 5124, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 50, 64/15 i 64/11, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 64/15, 136/1, 136/2, 135, 134, 133, 132, 131/2, 130/1, 129/1, 126/3, 126/5, 125, 124/3, 124/2, 124/7, 123/3 i 122/3 przez pkt nr: 306, 825, 971, 28, 968, 967, 966, 965, 964, 962, 961, 960, 959, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 1695, 790, 791 i 792 do pkt nr 793. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 122/3, 122/4 i 122/5 przez pkt nr: 98, 859, 1745 i 856 do pkt nr 857, w którym załamuje się na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 122/5, 122/6, 123/2, 124/6 i 125 przez pkt nr: 127, 860, 870, 875, 874, 882 i 881 do pkt nr 884. W pkt nr 884 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 125, 126/18, 126/17, 126/13, 126/6, 126/2, 127, 129/3, 130/3, 131/4, 132, 133, 134, 135, 136/2 i 136/3 przez pkt nr: 883, 155, 1788, 892, 891, 896, 1735, 895, 894, 897, 907, 906, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 i 30 do pkt nr 911 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 136/3, 128 i 64/7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 912 i 913 do pkt nr 748, w którym skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 1193. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 64/22 przez pkt nr: 578 i 5157 do pkt nr 5156. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 5155 do pkt nr 5154, w którym skręca na północny zachód i biegnąc wzdłuż granic działek: 64/16 i 64/15 przez pkt nr: 5153, 5152, 5151, 5149 i 5148 dochodzi do pkt nr 5124, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 91, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 110, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 92. Odcinek między pkt nr: 91 i 92 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 92 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 93 do pkt nr 94, wzdłuż północnej granicy działki 109/1. W pkt nr 94, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 109/1, skręca na południe i biegnie do pkt nr 95. W pkt nr 95, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 110, skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 110 do pkt nr 91, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 96, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 102, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 97 i 98 do pkt nr 99. Odcinek od pkt nr 96 do pkt nr 99 stanowi linię wywłaszczeniową pod poszerzenie rowu melioracyjnego Potok. W pkt nr 99 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 95 do pkt nr 100. W pkt nr 100, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 95, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 101. W pkt nr 101, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 102, skręca na zachód i biegnie do pkt nr 96, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 102, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 70/1, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek: 70/1, 144/8, 144/13 i 144/14 przez pkt nr: 103, 104 i 105 do pkt nr 106. W pkt nr 106 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 39/2 i 143/2 przez pkt nr 107 do pkt nr 108. W pkt nr 108, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 143/3, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 143/1, 39/1 i 144/1 do pkt nr 109. W pkt nr 109 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 65 do pkt nr 110. W pkt nr 110 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 111 do pkt nr 112, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 70/1. W pkt nr 112 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 102, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 113, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 87, w kierunku północnym przez pkt nr: 114, 115, 116 i 117 do pkt nr 118 wzdłuż zachodnich granic działek: 87, 86, 85, 84, 83, 82, 78, 77, 76, 75, 69, 56, 55, 50, 52, 27/18, 36, 11, 10, 9, 8, 7, 6 i 5/4. W pkt nr 118, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 5/4, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 119 do pkt nr 120 wzdłuż północnych granic działek: 5/4, 5/1, 27/2, 28/2 i 28/1. W pkt nr 120, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 28/1, skręca w kierunku południowym do pkt nr 121. W pkt nr 121 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 29, 30 i 31 do pkt nr 122. W pkt nr 122, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki 32/12, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 23/10, 143/6, 39/6, 144/7, 42, 142/2, 142/1, 144/10 i 144/9 przez pkt nr: 123 i 124 do pkt nr 125. W pkt nr 125 skręca w kierunku północnym do pkt nr 126 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 127. W pkt nr 127, stanowiącym północno-zachodni narożnik działki 74, skręca w kierunku południowym do pkt nr 128. W pkt nr 128 skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 129, dalej skręca w kierunku południowym do pkt nr 130. W pkt nr 130 skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 131, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 79. W pkt nr 131 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 80, 81, 85, 86 i 87 do pkt nr 132. W pkt nr 132 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 113, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie od pkt nr 133, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2, w kierunku północnym do pkt nr 134. W pkt nr 134 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 135. W pkt nr 135 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 136, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 1. W pkt nr 136 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 1, 2 i 3 do pkt nr 137. W pkt nr 137 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 3 do pkt nr 138. W pkt nr 138 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 133, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Mielec-Mościska

Granica biegnie po granicach działki 120, stanowiącej obszar 7, od pkt nr 152 w kierunku wschodnim do pkt nr 153. Tu skręca na południe i biegnie do pkt nr 154, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 155. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr 156 do pkt nr 157. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 152, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Mielec-Lasy

Granica biegnie od pkt nr 139, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 65, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowej granicy działki 65 do pkt nr 140, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 1237/2. W pkt nr 140 skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek: 1237/2, 1238/3 do pkt nr 141, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 1238/3. W pkt nr 141 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 1238/3 i 1237/2 do pkt nr 142, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1237/2. W pkt nr 142 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki 1237/2 do pkt nr 139, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Mielec-Osiedle

Granica biegnie od pkt nr 143, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 150, w kierunku południowym wschodnią granicą działki 150 do pkt nr 144 i dalej w kierunku zachodnim do pkt nr 145. Następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 150 do pkt nr 146, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 150 do pkt nr 143, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Mielec-Smoczka

Granica biegnie od pkt nr 147, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2973, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2973, 2963/2, 2964/2 i 2974 przez pkt nr 148 do pkt nr 149. W pkt nr 149 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2974 do pkt nr 150. W pkt nr 150 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2974, 2981, 2984 i 2985 do pkt nr 151. W pkt nr 151 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2985, 2984, 2983, 2982, 2973 do pkt nr 147, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gorlice

Obręb ewidencyjny Gorlice

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 454/98, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi łączącej ul. Szopena z ul. Biecką do pkt nr 2, będącego narożnikiem działki 454/98. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/59, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie ogrodzeniem działki 454/59 do pkt nr 4. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie ogrodzeniem do pkt nr 5, skręca w kierunku południowo-wschodnim i po ogrodzeniu dochodzi do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 454/94. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 7, położonego w południowej części działki 454/94, skąd skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 8, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 454/83. Dalej skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Bieckiej przez pkt nr 9 do pkt nr 10, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 454/92. Następnie biegnie wzdłuż ul. Bieckiej w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 11, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 454/92, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt nr 12 wzdłuż ogrodzenia miejskiej oczyszczalni ścieków, położonej na działce 466. W pkt nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 454/90. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14, położonego w południowo-zachodniej części działki 2943/2. Z pkt nr 14 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 15, położonego w południowo-wschodniej części działki 454/87. Z pkt nr 15 biegnie w kierunku zachodnim po granicy z działką 454/55 do pkt nr 16, skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 17, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 454/86. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 19 do pkt nr 20, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2943/1. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 21, położonego w południowo-zachodniej części działki 454/102. Z pkt nr 21 biegnie wzdłuż torów kolejowych prowadzących do Elektrociepłowni "Glinik", położonych na działce 454/29, przez pkt nr 22 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 472/6, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 24 do pkt nr 25. Z pkt nr 25 biegnie pasem drogi krajowej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 26, dalej wzdłuż drogi do pkt nr 27. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 28 wzdłuż działki 482/17, dalej skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34 po ogrodzeniu stacji gazowej Karpackich Zakładów Gazownictwa, położonej na działce 486/2, do pkt nr 35. Z pkt nr 35 biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 486/3 do pkt nr 36. Z pkt nr 36, położonego w północnym narożniku działki 486/3, biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 37, gdzie skręca na północny wschód, i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dębica

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Dębica 5

Obszar 1

Teren stanowi działkę 435/6, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 433/1, 435/6 i 435/8, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2 do pkt nr 3 położonego na północnej ścianie budynku nr 54. W pkt nr 3 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 5 do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 7, 8 do pkt nr 9. W pkt nr 9 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 12, 13 do pkt nr 14. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 15, 16 do pkt nr 17. W pkt nr 17 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 21, 22 do pkt nr 23. W pkt nr 23 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 25, 26, 27, 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35 do pkt nr 36. W pkt nr 36 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 38 do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 40, 41 do pkt nr 42 wzdłuż południowej ściany budynku nr 7 stojącego na działce 435/6. W pkt nr 42 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 43 do pkt nr 44. W pkt nr 44 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 45 do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 48 do pkt nr 49. W pkt nr 49 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 50, 51, 52, 53 do pkt nr 54. W pkt nr 54 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 55, 56 do pkt nr 57. W pkt nr 57 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 58. W pkt nr 58 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 59, 60 do pkt nr 61. W pkt nr 61 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 62 do pkt nr 63. W pkt nr 63 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 64, 65 do pkt nr 66. W pkt nr 66 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 435/8, 435/6 i 433/1 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 67 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 435/7, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 68, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku budynku nr 5, w kierunku północnym do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 70, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 435/7. W pkt nr 70 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 71 i 72 do pkt nr 73. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 74, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie do pkt nr 75 położonego na południowej ścianie łącznika budynku nr 4 z budynkiem nr 5. Z pkt nr 75 biegnie na wschód do pkt nr 76, położonego na styku ściany zachodniej budynku nr 4 i południowej ściany łącznika budynku nr 5 z budynkiem nr 4. W pkt nr 76 skręca na północ i biegnie do pkt nr 68, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Dębica 2

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 78, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/123, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki 430/123 do pkt nr 79. W pkt nr 79 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 80 dochodzi do pkt nr 81, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 430/30. W pkt nr 81 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 82. W pkt nr 82 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 83 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 430/30. W pkt nr 83 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 84, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 430/123. W pkt nr 84 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 78, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

(skreślony)

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Pustków-Osiedle

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3588/117, 3588/115 i 3588/114, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt nr 11. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 12, w którym załamuje się na północny wschód, i wzdłuż granic działek: 3588/126 i 3588/128 dochodzi do pkt nr 13. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 14, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 3588/170. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do pkt nr 15, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 3588/170 do pkt nr 16. Stąd biegnie na południowy zachód, nadal wzdłuż granicy działki 3588/170, do pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3588/170. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt nr 18, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 19. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 3588/110 do pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3588/145, 3588/146 i 3588/110. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki 3588/110 dochodzi do pkt nr 21. Stąd nadal biegnie granicą działki 3588/110 w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 22, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt nr 23, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3588/110, 3588/130 i 3588/79. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 24 do pkt nr 25, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 26. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 27, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt nr 28. Na odcinku od pkt nr 23 do pkt nr 28 granica biegnie wzdłuż granicy działki 3588/79. W pkt nr 28, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3588/76, 3588/125 i 3588/79, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 29. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 3588/124 i 3588/116 do pkt nr 30, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicach działki nr 3588/158, stanowiącej obszar 2, od pkt nr 31 w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 32. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 33 i 34 do pkt nr 35. Stąd biegnie na północny zachód do pkt nr 36, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez pkt nr 37 i 38 dochodzi do pkt nr 39. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do pkt nr 40, z którego biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0010 Pustków

Granica biegnie po granicach działki 548/2 od pkt nr 41, stanowiącego jej północno-wschodni narożnik, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48 do pkt nr 49. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 50. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt nr: 51, 52 i 53 do pkt nr 54. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 55 i 56 do pkt nr 57, w którym skręca na wschód, i dochodzi do pkt nr 58. Stąd biegnie na północ do pkt nr 59, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt nr 60. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie przez pkt nr 61 do pkt nr 41, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 55)

Obręb ewidencyjny 0014 Zawada

Obszar 1

Granica biegnie po granicy działki 14/7 od pkt nr 14-8005, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 14/8, 595 i 14/7, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 0-41972, 0-41971, 0-41970, 0-41969 i 0-41968 do pkt nr 0-41967. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 0-41966, 0-41965, 0-41964, 0-41063 i 0-41962 do pkt nr 0-41961, w którym załamuje się na północny wschód i, biegnąc przez pkt nr 0-41960, dochodzi do pkt nr 0-41959. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 14-2299, 14-2294, 14-2293, 14-2288, 14-2278 i 0-41951 do pkt nr 14-1729 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 14/7. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do pkt nr 14-1728, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/7, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt nr 14-8005, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki 14/20 od pkt nr 14-376, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 14/18, 14/8 i 14/20, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 14-8003, 14-374 i 14-8002 do pkt nr 14-8001. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 14-8006 do pkt nr 14-7978, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do pkt nr 14-7977. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 14-7976, 14-385, 14-384 i 14-7974 do pkt nr 14-382, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 14/16, 14/18 i 14/20. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 14-378, 14-380 i 14-377 do pkt nr 14-376, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 0-42, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 858/1, 25/13 i 25/16, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 25/16, 25/9 i 25/10 przez pkt nr: 14-7970, 14-7971, 14-7972, 14-7958 i 14-7957 do pkt nr 14-7956. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 25/10 i 25/12 przez pkt nr: 14-7955, 14-7954, 14-3391 i 14-3375 do pkt nr 14-7961, w którym załamuje się na południowy zachód i, biegnąc przez pkt nr: 14-7960, 14-3261, 14-1748, 14-7962, 14-7963, 14-1635 i 14-1634, dochodzi do pkt nr 0-3. W pkt nr 0-3, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 889, 25/16 i 25/15 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 25/16 przez pkt nr: 0-42159, 0-42158, 0-42157, 0-42156, 0-42155, 0-42154, 0-42153, 0-42152, 0-42151, 0-42150 i 0-42149 do pkt nr 0-42, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie po granicy działki 25/14 od pkt nr 14-7967, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 889, 25/13 i 25/14, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 14-3903. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 14-4007 do pkt nr 14-4164, w którym załamuje się na południowy zachód i, biegnąc przez pkt nr 14-4206, 14-4235, 14-4277 i 14-4354, dochodzi do pkt nr 0-42166. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 0-42165, 0-42164, 0-42163, 0-42162 i 0-42161 do pkt nr 14-7967, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sanok

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Sanok-Śródmieście

Granica biegnie od pkt nr 55, który jest narożnym punktem trzech działek: 1253/3, 1399/21, 1399/24, północno-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 56, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie północną granicą działki 1399/21 do pkt nr 57. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 58, i dalej południową granicą działki 1399/21 do pkt nr 59. W pkt nr 59 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 60. Z pkt nr 60 biegnie przez pkt nr: 61, 62, 63, które są punktami narożnymi działki 1399/21. Z pkt nr 63 biegnie wzdłuż brzegu rzeki San przez pkt nr 64 do pkt nr 65. Z pkt nr 65 biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 66. Z pkt nr 66 biegnie północno-zachodnią granicą działki 1399/21 do pkt nr 55, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Sanok-Posada

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 67, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 2584/66, w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 68, 69 do pkt nr 70, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 2584/76. W pkt nr 70 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 71. W pkt nr 71 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 2584/76 przez pkt nr: 72, 73 do pkt nr 74. W pkt nr 74 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 75. W pkt nr 75 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 76, stanowiącego północny narożnik działki 2584/18. W pkt nr 76 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 77, stanowiącego zachodni narożnik działki 2584/18. W pkt nr 77 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 2584/69 do pkt nr 78. W pkt nr 78 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis. Działki nr: 2584/68, 2584/70 nie wchodzą w skład wyżej opisanego obszaru.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 79, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2892/47, granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działek: 2892/47 i 2892/48 do pkt nr 80. Pkt nr 80 jest narożnikiem trzech działek: 2892/48, 2892/21, 2892/30. W pkt nr 80 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działki 2892/48 do pkt nr 81. Z pkt nr 81 biegnie wzdłuż ul. Łany zachodnią granicą działek: 2892/48 i 2892/447 do pkt nr 82. W pkt nr 82 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną granicą działki 2892/47 przez pkt nr 83 do pkt nr 79, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zagórz

Obręb ewidencyjny Zagórz-Zasław

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 376/74, w kierunku północnym wzdłuż granicy tej działki do pkt nr 2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 376/74 przez pkt nr 3 do pkt nr 4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek: 376/74, 376/100, 376/105, 376/174 i 376/173 do pkt nr 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 376/173. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 376/173 do pkt nr 6, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i wzdłuż granic działek: 376/173 i 376/174 dochodzi do pkt nr 7. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 376/76 do pkt nr 8, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 376/76. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 376/76, 376/152, 376/100 i 376/74 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 351/9, przez pkt nr 10 do pkt nr 11 wzdłuż zachodnich granic działek 351/9 i 1066/2. W pkt nr 11 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt nr 12 biegnie do pkt nr 13 wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 13 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15, 16, 17 do pkt nr 18 wzdłuż wschodniej granicy działki 1066/2. W pkt nr 18 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1066/2, 351/2 i 347/1 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 20 wzdłuż południowej granicy działki 351/2. W pkt nr 20 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/2, 351/9 i 344 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 22, 23 do pkt nr 24 wzdłuż granicy działki 351/9 z działką 344. W pkt nr 24 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 351/9, 351/6 i 344 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 25 wzdłuż południowej granicy działki 351/9 do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 26, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 347/1, 337 i 338, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 338 do pkt nr 27. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 338, 339 i 340 przez pkt nr: 28, 29 i 30 do pkt nr 31, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 329, 341 i 340. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 340 do pkt nr 32, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż granic działek: 340, 339 i 338 dochodzi do pkt nr 26, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od pkt nr 33, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 344, 349/1 i 729/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 729/1 do pkt nr 34. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 729/1 i 729/5 przez pkt nr 35 do pkt nr 36. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 729/5 do pkt nr 37, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 729/5, 729/6 i 361. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 38, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt nr 39. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 729/5 i 729/4 przez pkt nr 40 do pkt nr 41. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 729/4 i 729/1 przez pkt nr: 42 i 43 do pkt nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Leżajsk

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Leżajsk

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 68/17, w kierunku północnym wschodnią granicą działki 68/33 do pkt nr 2, usytuowanego przy istniejącym ogrodzeniu. Z pkt nr 2 biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt nr 3, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/17, 68/33, 68/43 i 68/44. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 4, następnie w kierunku północnym do pkt nr 5, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 6, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/33, 68/44 i 68/43. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ogrodzenia działki 68/44 przez pkt nr: 7 i 8 (wzdłuż istniejącej bramy wjazdowej) do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez budynek gospodarczy do pkt nr 10, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/24, 68/33, 68/44 i 68/57, po czym skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 11 do pkt nr 12, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 68/24, 68/56 i 68/21. W pkt nr 12 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działki 68/21 wzdłuż istniejącego ogrodzenia przez pkt nr 13 do pkt nr 14, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 68/56. W pkt nr 14 załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działki 68/21 do pkt nr 15, zlokalizowanego u zbiegu działek: 68/56, 68/21 i 68/52, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki 68/52 górą skarpy do pkt nr 16, będącego punktem granicznym działek: 68/56, 68/58, 68/55 i 68/52. Dalej biegnie przez pkt nr: 17, 18 i 19 do narożnika ogrodzenia oznaczonego jako pkt nr 20. Od pkt nr 20 biegnie wzdłuż istniejącego ogrodzenia w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 21, gdzie załamuje się w kierunku północnym do pkt nr 22, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 23, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/22, w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy działek: 14/48 i 14/49 przez pkt nr: 24 i 25 do pkt nr 26, usytuowanego u zbiegu działek: 14/49, 14/45 i 14/22. Następnie nieznacznie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 27 do pkt nr 28, zlokalizowanego u zbiegu działek: 5723/4, 5722/4, 5722/6 i 5723/6. W pkt nr 28 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 29 do pkt nr 30, będącego jednocześnie punktem granicznym działek: 5722/6, 5722/5, 5723/5 i 5723/6. Z pkt nr 30 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ciepłociągu napowietrznego przez pkt nr 31 do pkt nr 32, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 33, po czym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 34, zlokalizowanego u zbiegu działek: 14/22, 14/21, 14/23 i 14/26. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 35, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 600/32, w kierunku północnym wzdłuż ul. Siedlanka (działka 574/1) do pkt nr 36, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim do pkt nr 37, po czym skręca w kierunku północnym do pkt nr 38. Od pkt nr 38 biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 39, będącego punktem granicznym działek: 600/31, 600/32, 600/9 i 574/1. Od pkt nr 39 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek: 600/32 i 600/31 przez pkt nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 do pkt nr 48, zlokalizowanego u zbiegu działek: 600/32, 600/31, 606/29 i 606/30. Z pkt nr 48 biegnie północno-zachodnią stroną drogi (działka 606/30) przez pkt nr: 49, 50 i 51 do pkt nr 52, położonego u zbiegu działek: 600/32, 606/30 i 599/1. Z pkt nr 52 biegnie wzdłuż rowu melioracyjnego potoku Jagoda w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr: 53, 54, 55, 56 i 57 do pkt nr 58, usytuowanego u zbiegu działek: 598/5, 600/32 i 599/1. W pkt nr 58 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 598/5 do pkt nr 59, po czym skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Stare Miasto

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2060, w kierunku wschodnim przez pkt nr 2 wzdłuż północnych granic działek: 2060 i 2065 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 4, 5 do pkt nr 6 wzdłuż wschodnich granic działek: 2065, 2066/9 i 2066/5. W pkt nr 6 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 7, 8 do pkt nr 9 wzdłuż południowej granicy działki 2066/9. W pkt nr 9 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 10, 11, 12 wzdłuż zachodnich granic działek: 2066/9, 2060 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 13, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2091/2, w kierunku północnym do pkt nr 14 wzdłuż zachodniej granicy działki 2091/2. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 15. W pkt nr 15 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 16. W pkt nr 16 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1937/2. W pkt nr 17 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18, zlokalizowanym w północno-zachodnim narożniku działki 3024, skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 20, 21, 22 i 23 wzdłuż południowych granic działek: 2092/1, 2091/2 do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wierzawice

Granica biegnie od pkt nr 43, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 411/4, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 44. Z pkt nr 44 biegnie do pkt nr 45 wzdłuż wschodnich granic działek: 411/5, 411/16. W pkt nr 45 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 411/16, 411/15, 411/18. W pkt nr 46 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 47, 48, 49, 50, 51, 52 wzdłuż zachodnich granic działek: 411/18, 411/8, 411/4 do pkt nr 43, od którego rozpoczęto opis. Działka 411/11 nie wchodzi w skład wyżej opisanego kompleksu.

Podstrefa Jarosław

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Jarosław 4

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/44, 3228/15 i 3228/62, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 4 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3241/1. W pkt nr 4 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 5 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką 3241/3. W pkt nr 5 ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 7 wzdłuż granicy działki 3241/1 z działką 3240. W pkt nr 7 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3241/1, 3240 i 3228/62 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek 3228/62 i 3228/61 do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 9 do pkt nr 10. W pkt nr 10 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3228/53, 3228/54 i 3228/21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 11, 12 do pkt nr 13 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 3228/48. W pkt nr 13 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 14, 15, 16, 17, 18, 19 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/22, 3228/53 i 3228/23, przez pkt nr 21 do pkt nr 22 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 23, 24, 25 do pkt nr 26 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 27, 28 do pkt nr 29 wzdłuż południowo-wschodnich granic działek: 3228/24 i 3228/23. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 20, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 30, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3228/54, 3228/25 i 3228/26, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 31 wzdłuż granicy działki 3228/26 z działką 3228/25. W pkt nr 31 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 32 do pkt nr 33 wzdłuż ogrodzenia trwałego. W pkt nr 33 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż krawężnika przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35 skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 16)

Obręb ewidencyjny Jarosław 5

Granica biegnie od pkt nr 36, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 2990/5, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 37. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 38 dochodzi do pkt nr 39. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt nr 40, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 2990/5. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 36, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 27)

Obręb ewidencyjny Jarosław 5

Granica biegnie od pkt nr 22945, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 131/1, 98/22 i 98/28, w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 98/28 i 98/25 przez pkt nr: 24915, 24916, 24917, 24918 i 24919 do pkt nr 24920. Tu skręca na północny wschód i biegnąc wzdłuż granicy działki 98/25 przez pkt nr: 21685, 21684 i 21683 dochodzi do pkt nr 21682, w którym załamuje się na wschód i biegnie przez pkt nr 21681 do pkt nr 21680. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 98/25 przez pkt nr: 21679, 21678, 21677, 21676, 21675, 21674 i 21673 do pkt nr 21664. Od pkt nr 21664, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 98/12, 127/2, 127/1 i 98/25, biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 17193 i 17274 do pkt nr 23454. Tu załamuje się na południe i biegnie przez pkt nr 23455 do pkt nr 17266, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 17311. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 98/25 i 98/28 przez pkt nr: 17355, 17392, 21702 i 17474 do pkt nr 22945, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Podstrefa Laszki

(skreślona)

Podstrefa Głogów Małopolski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rogoźnica

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 195/7, w kierunku południowym przez pkt nr: 2, 3, 4, 5 do pkt nr 6, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 191/1. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 7 do pkt nr 8. W pkt nr 8 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 9 do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 11, 12 do pkt nr 13, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 194/24. W pkt nr 13 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 14, 15, 16, 17, 18 północno-zachodnimi granicami działek: 194/24, 190/14, 195/8, 195/7 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 19, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 183/3, w kierunku wschodnim północną granicą działki 183/3 do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 21 wschodnimi granicami działek: 183/3 i 189/4. W pkt nr 21 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 22, 23 południowymi granicami działek: 189/4, 192/1, 195/3 do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 25, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 183/5, w kierunku wschodnim północną granicą działki 183/5 do pkt nr 26. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 28, 29 do pkt nr 30, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 189/6. W pkt nr 30 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 25, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 31, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 195/6, w kierunku wschodnim północną granicą działek: 195/6, 190/2, 189/11, 189/14, 188/3, 187/8, 187/11 do pkt nr 33. W pkt nr 33 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 191/6, granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 38, 39, 40 do pkt nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Rudna Mała

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 35, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 128/1 na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała, do pkt nr 42, położonego w południowym narożniku działki 128/1. W pkt nr 42 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 41. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 34, położonego u zbiegu granic działek: 191/12, 96/2, 96/3. Pkt nr 34 leży na granicy wsi Rogoźnica i Rudna Mała. W pkt nr 34 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 64, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2137/5, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 65, 66, 67, 68, 69 do pkt nr 70, wzdłuż granicy między działką 2137/5 a działkami: 631, 3060 i 650. W pkt nr 70, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2137/5, 650 i 3060/2, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 71, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 2137/5 i 3060/2 do pkt nr 72, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2137/5, 3060/2 i 2137/6. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 73, w którym skręca na południe, i dochodzi do pkt nr 74. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy między działkami: 2137/5 i 2137/6 do pkt nr 75, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2137/5, 2137/6 i 657/13. Z pkt nr 75 biegnie na południe do pkt nr 76, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 657/14, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 657/14 przez pkt nr 77 do pkt nr 78, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 657/14, 2137/4, 1867/204 z obrębu Jasionka i 1/9 z obrębu Zaczernie. W pkt nr 78 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 2137/4 i 1/9 do pkt nr 79. W pkt nr 79 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 631 a działkami: 2137/4 i 2137/5 przez pkt nr: 80, 81, 82, 83 do pkt nr 84, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 631, 2137/2 i 2137/5. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 85, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do pkt nr 86. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 87, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt nr 88. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 89. Na odcinku od pkt nr 84 do pkt nr 89 biegnie wzdłuż granicy między działkami: 2137/2 i 2137/5. W pkt nr 89, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2137/2, 2137/5 i 631, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 90 i 91 wzdłuż granicy między działkami: 631 i 2137/5 do pkt nr 64, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wola Cicha

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 43, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 588/9, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 44, 45, 46 do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 48. W pkt nr 48 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południowymi granicami działek: 588/23, 588/22, 587/7 do pkt nr 49, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 587/7. W pkt nr 49 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 50 i 51 do pkt nr 52 zachodnimi granicami działek: 586/6, 586/5. W pkt nr 52 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 43, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 588/14, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 53, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 588/14, w kierunku wschodnim do pkt nr 54. W pkt nr 54 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 55 do pkt nr 56. W pkt nr 56 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki do pkt nr 57, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki. W pkt nr 57 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 53, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Teren stanowi działkę 588/20, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 58, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 588/20, w kierunku wschodnim do pkt nr 59. W pkt nr 59 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 60 do pkt nr 61. W pkt nr 61 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki do pkt nr 62, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki. W pkt nr 62 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 63 do pkt nr 58, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0005, Pogwizdów Nowy

Granica biegnie od pkt nr 92, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 994/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 994/2 przez pkt nr 93 i 94 do pkt nr 95. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 96. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 994/2, 995 i 996 przez pkt nr 97 do pkt nr 98. W pkt nr 98 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 996 do pkt nr 99. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 100 do pkt nr 101. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim dalej wzdłuż granicy działki 996 przez pkt nr 102 do pkt nr 103. W pkt nr 103 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 104. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 997 przez pkt nr 105 i 106 do pkt nr 107. Stąd biegnie na północ do pkt nr 108. W pkt nr 108 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie dalej wzdłuż granicy działki 997 przez pkt nr 109 do pkt nr 110. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodnich granic działek 997 i 994/2 do pkt nr 92, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 994/1, która nie wchodzi w obszar strefy.

Podstrefa Ostrów

Obręb ewidencyjny Kozodrza

Obszar nr 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2750/34, w kierunku wschodnim do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek: 2750/26 i 2750/27 do pkt nr 4. W pkt nr 4, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 2750/27, skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 5. W pkt nr 5 skręca w kierunku wschodnim i biegnie południowymi granicami działek: 2750/27, 2750/26, 2750/25 do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 7 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 2

Granica biegnie od pkt nr 8, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2737/29, w kierunku wschodnim do pkt nr 9. W pkt nr 9 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 10 do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki 2737/34 do pkt nr 12. W pkt nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 13 i 14 do pkt nr 8, od którego rozpoczęto opis.

Obszar nr 3

Teren stanowi działkę 2737/32, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 15, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2737/32, w kierunku wschodnim do pkt nr 16. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 17 do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki 2737/32 do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lubaczów8)

Obręb ewidencyjny Lubaczów

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 4616/4, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 2 północno-zachodnią granicą działek 4616/4 i 4616/9. Z pkt nr 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 3, 4, 5 i 6 do pkt nr 7 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 4616/9, 4616/10 i 4472. W pkt nr 7 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 8 do pkt nr 9 zlokalizowanego w północnym narożniku działki 4621. W pkt nr 9 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działek: 4620 i 4619 do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 4634/1 do pkt nr 11. W pkt nr 11 zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 4619, 4634/1 i 4616/4 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działki 4616/4 przez pkt nr 13 do pkt nr 14. W pkt nr 14 stanowiącym południowo-wschodni narożnik działki 4616/4 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki 4616/4 przez pkt nr: 15 i 16 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 17, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3200/6, w kierunku północnym do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek 3200/6 i 3217/6 do pkt nr 19. W pkt nr 19 zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 3217/6 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 20. W pkt nr 20 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek 3201/3 i 3200/6 do pkt nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 29211, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3215, 3200/11 i 5769, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 5769 przez pkt nr: 29210 i 29209 do pkt nr 29208. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 5769, 3200/12, 3200/37 i 3200/36 przez pkt nr: 29207, 29206, 29205, 29203, 29201, 858, 29200 i 29199 do pkt nr 29198. W pkt nr 29198, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 3200/11, 3200/8 i 3200/36, skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 3200/36, 3200/26, 3200/27, 3200/28, 3200/29 i 3200/30 przez pkt nr: 29449, 29448, 29197, 29447, 29442, 29441 i 29196 do pkt nr 29195. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż granicy działki 3200/30 dochodzi do pkt nr 29439. Stąd biegnie na północny zachód do pkt nr 29440, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3200/30, 3200/35, 3200/44 i 3200/29. W pkt nr 29440 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 3200/44 i 3200/45 przez pkt nr 1531 do pkt nr 29450, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez pkt nr: 23653 i 29220 do pkt nr 23652. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 3200/23 i 5769 przez pkt nr: 29218, 23651, 23654 i 23655 do pkt nr 23656, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5769, 3217/10, 3217/11 i 3200/21. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 5769 przez pkt nr: 29216, 29245 i 29215 do pkt nr 29214, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 29213. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 5769 do pkt nr 29212, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5769, 3200/16 i 3215. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt nr 23846 do pkt nr 23847, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc dalej wzdłuż granicy działki 5769, dochodzi do pkt nr 23848. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt nr 23849 do pkt nr 23850. W pkt nr 23850 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 29211, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Trzebownisko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Tajęcina

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 425/19, w kierunku północnym do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 425/19, 425/20, 425/10 i 425/11 do pkt nr 3. W pkt nr 3, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 425/11, skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 5, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 425/12, w kierunku północnym do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 425/12, 425/13 do pkt nr 7. W pkt nr 7, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 425/13, skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 8. W pkt nr 8 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 425/15, w kierunku północnym do pkt nr 10. W pkt nr 10 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 11, 12, 13, 14, 15 do pkt nr 16. W pkt nr 16, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 425/17, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 425/17 przez pkt nr 17 do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Teren stanowi działkę 717/9, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 19, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 717/9, w kierunku północnym przez pkt nr: 20, 21 do pkt nr 22. W pkt nr 22 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 23 do pkt nr 24. W pkt nr 24, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 717/9, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 717/9 do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 26 do pkt nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 27, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 713/3, w kierunku północnym przez pkt nr 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 30 do pkt nr 31. W pkt nr 31 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 290/5, 290/9, 291/3, 713/4, 715/5, 720/4 i 717/7 do pkt nr 32. W pkt nr 32 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 33 i 34 do pkt nr 27, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt nr 35, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 717/18, w kierunku północnym przez pkt nr: 36 i 37 do pkt nr 38. W pkt nr 38 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 39 do pkt nr 40. W pkt nr 40 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 717/22, 717/21, 717/19 i 717/18 przez pkt nr: 41, 42, 43, 44, 45 i 46 do pkt nr 47. W pkt nr 47 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 48 do pkt nr 35, od którego rozpoczęto opis.

Działka 379 nie wchodzi w granice opisanego obszaru.

Obszar 7

Teren stanowi działkę 338/2, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 49, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 338/2, w kierunku północnym do pkt nr 50. W pkt nr 50 skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż wschodniej granicy działki 338/2 dochodzi do pkt nr 51. W pkt nr 51, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 338/2, skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jasionka

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 52, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1867/151, w kierunku północnym do pkt nr 53. W pkt nr 53 skręca w kierunku północno-wschodnim i wzdłuż północnych granic działek: 1867/151, 1867/152 i 1867/154 dochodzi do pkt nr 54. W pkt nr 54, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1867/154, skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 55 dochodzi do pkt nr 56. W pkt nr 56 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 52, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 57, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1867/156, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 58. W pkt nr 58 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 1867/156, 1867/157, 1867/158, 1867/159, 1867/160, 1867/161, 1867/162, 1867/164, 1867/165, 1867/167, 1867/168, 1867/169 przez pkt nr: 59, 60 do pkt nr 61. W pkt nr 61, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1867/169, skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 62. W pkt nr 62 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr: 63 i 64 dochodzi do pkt nr 57, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Teren stanowi działkę 1867/172, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 65, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1867/172, w kierunku wschodnim do pkt nr 66. W pkt nr 66 skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 67. W pkt nr 67 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 65, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 68, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1904/1, w kierunku północnym do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 70. W pkt nr 70 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 71, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1904/3. W pkt nr 71 skręca w kierunku wschodnim i wzdłuż północnej granicy działki 1904/3 dochodzi do pkt nr 72. W pkt nr 72, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1904/3, skręca w kierunku południowym i wzdłuż wschodnich granic działek: 1904/3 i 1904/4 dochodzi do pkt nr 73. W pkt nr 73 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 68, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 74, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1867/204 i 1/9 z obrębu Zaczernie oraz 2137/4 z obrębu Rudna Mała, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 75, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1867/204. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 1867/204 i 1867/203 do pkt nr 76. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy między działkami: 1867/204 i 1867/129 do pkt nr 77, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1867/204, 1867/129 i 1/9 z obrębu Zaczernie. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 1867/204 do pkt nr 74, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Zaczernie

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/9, 2137/4 z obrębu Rudna Mała i 1867/204 z obrębu Jasionka, wzdłuż północnej granicy działki 1/9 przez pkt nr 2 do pkt nr 3. W pkt nr 3, zlokalizowanym w północno-wschodnim narożniku działki 1/9, skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 1/9 i 1/8 do pkt nr 4, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/9, 1/8 i 803. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 1/9 do pkt nr 5, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/9, 399/2, 399/1 i 1/5. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 6, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt nr 7, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 1/5 i 1/9 do pkt nr 8, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/5, 1/9 i 1/10. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 1/10 i 1/9 przez pkt nr: 9, 10 i 11 do pkt nr 12. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 1/9 a działkami: 1/5, 71/1 i 631 z obrębu Rudna Mała przez pkt nr: 13, 14 i 15 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/9, 631 i 2137/4 z obrębu Rudna Mała. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 1/9 i 2137/4 z obrębu Rudna Mała do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ropczyce

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Ropczyce-Pietrzejowa

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1752/3, 1752/2 i 341, w kierunku północnym przez pkt nr 2 do pkt nr 3. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr: 4, 5 dochodzi do pkt nr 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1752/1. W pkt nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 7. W pkt nr 7 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

(skreślony)

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Ropczyce

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 13, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 171/13, 237/10 i 238/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 237/10 i 238/4 do pkt nr 14. W pkt nr 14 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 15. W pkt nr 15 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 16 do pkt nr 17, położonego u zbiegu granic działek: 237/8, 236/4, 2233/6 i 237/5. W pkt nr 17 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 18. W pkt nr 18 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2233/11 do pkt nr 19. W pkt nr 19 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 20 do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 22. W pkt nr 22, zlokalizowanym w północnym narożniku działki 2233/11, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 23 do pkt nr 24. W pkt nr 24, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/11, 2233/5 i 227/1, skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 25. W pkt nr 25 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 26 wzdłuż południowej granicy działki 2233/5. W pkt nr 26 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2233/13 z działką 2234/4 do pkt nr 27. W pkt nr 27, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2233/13, 2234/4 i 171/12, skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr: 28 i 29 dochodzi do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis. Działka 2233/9 nie wchodzi w granice opisanego obszaru.

Obszar 2

(skreślony)9)

Obszar 3

(skreślony)9)

Obszar 4

(skreślony)9)

Obszar 5

(skreślony)9)

Kompleks 3

(skreślony)

Podstrefa Lublin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Felin

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/60, w kierunku północnym do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku wschodnim do pkt nr 3 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/60. W pkt nr 3 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 4. W pkt nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 5. W pkt nr 5 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 6 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/60. W pkt nr 6 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 7 i 8 wzdłuż południowej granicy działki 1/60 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/72, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 10, 11 i 12 do pkt nr 13. W pkt nr 13 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 14, 15 do pkt nr 16 wzdłuż północnej granicy działki 1/65. W pkt nr 16 skręca w kierunku południowym i przez pkt nr 17, 18, 19 i 20 biegnie do pkt nr 21. W pkt nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 22 dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 23, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/63, w kierunku północnym do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 25 i 26 dochodzi do pkt nr 27. W pkt nr 27 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 28 dochodzi do pkt nr 29 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/63. W pkt nr 29 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 23, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 30, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 1/67, w kierunku północnym do pkt nr 31. W pkt nr 31 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 32 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/67. W pkt nr 32 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt nr 33 dochodzi do pkt nr 30, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 34, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/66, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 35 i 36 do pkt nr 37. W pkt nr 37 skręca w kierunku południowym do pkt nr 38. W pkt nr 38 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 39. W pkt nr 39 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 40 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/66. W pkt nr 40 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 41 dochodzi do pkt nr 34, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt nr 42, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/13, w kierunku północnym do pkt nr 43. W pkt nr 43 skręca w kierunku wschodnim i przez pkt nr 44 dochodzi do pkt nr 45 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/14. W pkt nr 45 skręca w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 46. W pkt nr 46 skręca w kierunku zachodnim i przez pkt nr 47 dochodzi do pkt nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Dziesiąta Wieś

Granica biegnie od pkt nr 48, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 225/11, w kierunku północnym do pkt nr 49. W pkt nr 49 skręca w kierunku zachodnim do pkt nr 50. Od pkt nr 50 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 225/12 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 51, 52, 53 do pkt nr 54. W pkt 54 skręca w kierunku południowym do pkt nr 55. W pkt nr 55 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek 225/11 i 43/10 do pkt nr 57 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 43/10. W pkt nr 57 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 43/10 przez pkt nr: 58, 59, 60, 61 do pkt nr 62. W pkt nr 62 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek 43/10 i 225/11 do pkt nr 48, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Hajdów

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 63, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/14, w kierunku północnym do pkt nr 64. W pkt nr 64 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 65, w którym skręca w kierunku północnym, i biegnie przez pkt nr: 66, 67 do pkt nr 68, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/24. W pkt nr 68 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 69. W pkt nr 69 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 70 do pkt nr 71 wzdłuż zachodniej granicy działki 1/24. W pkt nr 71 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 72, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/46. W pkt nr 72 skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 73. W pkt nr 73 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 74, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/47. W pkt nr 74 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 75. W pkt nr 75 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 76. W pkt nr 76 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 77, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt nr 78, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/35. W pkt nr 78 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 do pkt nr 87. W pkt nr 87 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 88, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do pkt nr 89, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1/16. W pkt nr 89 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 90, 91, 92, 93 do pkt nr 63, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 1/55, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 94, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1/55, w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 95. W pkt nr 95 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 96. W pkt nr 96 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1/55 do pkt nr 97. W pkt nr 97 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 94, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Zadębie I

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 98, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 128, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działkami: 128 i 105, przez pkt nr 99 do pkt nr 100. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 101, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 128 z działkami: 127, 123, 126, 125 i 121 przez pkt nr 102 do pkt nr 103. W pkt nr 103, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 128, 121 i 120, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 128 z działką 120 do pkt nr 104. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 105, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 118. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 118 z działkami: 7/6, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 23/2 i 115 i przez pkt nr 106 dochodzi do pkt nr 107. W pkt nr 107, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 115, 105 i 118, skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 118 z działką 105 do pkt nr 108. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 109 i 110 do pkt nr 111. W pkt nr 111, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 118, 117 i 106, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 118 z działką 106 do pkt nr 112. Stąd biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 128 z działką 105 przez pkt nr 113 do pkt nr 98, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Teren stanowi działkę 120, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 114, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 105, 120 i 129, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 105 z działką 120 do pkt nr 115. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 120 z działką 119 do pkt nr 116, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 120. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 120 do pkt nr 117, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 120. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki 120 do pkt nr 118. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 120 z działką 129 przez pkt nr: 119, 120 do pkt nr 114, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Teren stanowi działkę 132, a jego granica opisana została według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 121, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 131, 106 i 132, wzdłuż północnej granicy działki 132, w kierunku wschodnim do pkt nr 122. Tu skręca na południe i dochodzi do pkt nr 123, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt nr 124, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 133. Stąd biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki 132 przez pkt nr 125 do pkt nr 126. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 127, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 132 z działką 28/1 do pkt nr 128, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 28/1. W pkt nr 128 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 129 dochodzi do pkt nr 130. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działkami: 132 i 131 przez pkt nr 131 do pkt nr 121, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 43 - Wrotków

Granica biegnie od pkt nr 132, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2/6, 1 i 2/5, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 2/5 przez pkt nr: 133, 134 i 135 do pkt nr 136. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki 2/5 dochodzi do pkt nr 137. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 138, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2/155, 2/1 i 2/2. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2/2 do pkt nr 139, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki 2/2 dochodzi do pkt nr 140. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 2/2 i 3 przez pkt nr: 141, 142 i 143 do pkt nr 144. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 3 i 4 przez pkt nr: 145 i 146 do pkt nr 147, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 4, 82/3 i 2/6. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 4 i 2/5 przez pkt nr 148 do pkt nr 132, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kolbuszowa

Obręb ewidencyjny 1 - Kolbuszowa

Kompleks 1

Teren stanowi działkę 1549/77, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1549/20, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 1549/20 z działką 1549/77 do pkt nr 2. W pkt nr 2 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ww. granicy do pkt nr 3, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1549/20, 1549/77 i 1549/63. W pkt nr 3 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 1549/63 i 1549/64 do pkt nr 4. W pkt nr 4, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1549/77, 1549/64 i 1549/78, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1549/77 do pkt nr 5. W pkt nr 5, zlokalizowanym w południowo-wschodnim narożniku działki 1549/77, skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy tej działki z działką 1550 do pkt nr 6. W pkt nr 6, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1550, 1549/76 i 1549/77, skręca w kierunku północnym i wzdłuż wschodnich granic działek: 1549/75 i 1549/76 dochodzi do pkt nr 7. W pkt nr 7 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 8, w którym skręca na północ i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Teren stanowi działkę 1555/58, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 9, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1555/58, przez pkt nr: 10, 11 do pkt nr 12 wzdłuż południowej granicy działki 1555/56. W pkt nr 12, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1555/56, 1555/57 i 1555/58, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1555/58 przez pkt nr: 13, 14 do pkt nr 15. W pkt nr 15, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 1555/58, 1555/57 i 1555/59, skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 16, 17, 18 do pkt nr 19 wzdłuż południowej granicy działki 1555/58. W pkt nr 19 skręca w kierunku północnym i, biegnąc przez pkt nr 20, dochodzi do pkt nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radzyń Podlaski

Obręb ewidencyjny 1 - Radzyń

Kompleks 110)

Teren stanowi działkę 2927/2, a jego granica została opisana według punktów oznaczonych dla tej działki. Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2926/4, 2927/2 i 2923/1, do pkt nr 2 wzdłuż granicy działki 2927/2 z działką 2923/1. W pkt nr 2 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 3 wzdłuż granicy działki 2927/2 z działką 2927/1. W pkt nr 3 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5 wzdłuż granicy działki 2927/2 z działką 2931. W pkt nr 5, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 2927/2, 2931 i 2926/1, skręca w kierunku północno-wschodnim i, biegnąc wzdłuż granicy działki 2927/2 z działkami: 2926/1, 2926/4, przez pkt nr 6 dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 211)

Granica biegnie od pkt nr 4011, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3472/6, 2920 i 2919/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 2919/4 do pkt nr 2277. Tu skręca na południowy wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 2919/4 przez pkt nr: 2276, 2275, 2274 i 2273, dochodzi do pkt nr 2272, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie do pkt nr 40139. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 2919/4 do pkt nr 40140, w którym skręca na północny wschód, i dochodzi do pkt nr 10125. Od pkt nr 10125, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2921, 2/1 i 2922 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 2922 do pkt nr 2269. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 2268 do pkt nr 2267, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 2922 do pkt nr 4017. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 2919/4 przez pkt nr: 4015, 4014 i 2787 do pkt nr 4011, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zamość

Obręb ewidencyjny 1 - Zamość

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 243/5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 243/5 z działkami: 115/1, 115/4 przez pkt nr 2 do pkt nr 3. W pkt nr 3 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 6 do pkt nr 7 wzdłuż granicy działki 243/5 z działką 242/15. W pkt nr 7 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 8, gdzie załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 9. W pkt nr 9, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 243/5, 242/16 i 112, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 112 przez pkt nr 10 do pkt nr 11. W pkt nr 11 skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr: 12, 13 do pkt nr 14 wzdłuż granicy działki 243/4 z działkami: 243/1 i 243/12. W pkt nr 14 skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 15, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez pkt nr 16 do pkt nr 17 wzdłuż granicy działki 243/13 z działką 201/30. W pkt nr 17 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 18 do pkt nr 19, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki 243/5 z działkami: 243/11, 243/10 przez pkt nr: 20, 21, 22, 23 do pkt nr 24. W pkt nr 24 skręca w kierunku południowo-zachodnim i, biegnąc przez pkt nr 25 wzdłuż granicy działki 243/5 z działką 134, dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 26, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/40, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 14/10 z działką 14/37 przez pkt nr: 27, 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr 30 do pkt nr 31. W pkt nr 31, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 14/40, 14/37 i 7, skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 14/40 z działką 7 przez pkt nr: 32, 33, 34 do pkt nr 35. W pkt nr 35 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 14/40 z działkami: 6, 13, 1, 104, 245, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 39 i 40 przez pkt nr: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 do pkt nr 43. W pkt nr 43 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 44 do pkt nr 45, gdzie zmienia kierunek na północny, i dochodzi do pkt nr 46. W pkt nr 46 załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc przez pkt nr: 47, 48, 49 wzdłuż granicy działki 14/40 z działką 14/38, dochodzi do pkt nr 26, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 50, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/2, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 1/2 do pkt nr 51, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1/2. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy między działką 1/2 a działkami: 11 i 14/37 przez pkt nr: 52 i 53 do pkt nr 54, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 14/37, 1/7, 1/6 i 1/2. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy między działkami: 1/2 i 1/6 do pkt nr 55, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/6, 10 i 1/2. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 10 do pkt nr 56. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 1/2 a działkami: 10, 9, 8/2, 8/1, 7, 6, 5 i 4 do pkt nr 57, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 4, 1/2 i 17/4. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodnich granic działek: 17/4 i 17/3 przez pkt nr: 58 i 59 do pkt nr 60, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 17/3. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 17/3, 17/2 i 17/1 przez pkt nr: 61 i 62 do pkt nr 63, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 17/1. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 1/2 do pkt nr 50, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rzeszów

Kompleks 1

Obszar 112)

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Granica biegnie od pkt nr 73, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 5931/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 5931/1 przez pkt nr: 74, 75, 76 i 77 do pkt nr 78. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 5931/1 i 10/3 przez pkt nr 79 do pkt nr 80. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt nr: 81, 82, 83, 84, 85 i 86 do pkt nr 87, w którym załamuje się na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki 22/5 do pkt nr 39240, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 22/5, 5934/78, 5934/77 i 22/4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 39239, 39238, 39237 i 39236 do pkt nr 39235. Tu skręca na zachód i, biegnąc wzdłuż granic działek: 5932/9, 10/3 i 5931/1 przez pkt nr: 2080 i 2076, dochodzi do pkt nr 73, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 212)

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Granica biegnie od pkt nr 39207, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 5934/74, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 5934/74, 5934/84, 5934/82 i 5934/81 przez pkt nr: 39208, 39209, 39210, 39211, 40614, 40615, 39212, 39213 i 39214 do pkt nr 39215. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 5934/81, 5937/32 i 5937/33 przez pkt nr: 39216, 39217, 39310, 39311 i 40619 do pkt nr 39312. Stąd biegnie na południe przez pkt nr: 39313, 40620, 40621, 39314 i 39253 do pkt nr 39254, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc wzdłuż granic działek: 5937/18 i 5934/74 przez pkt nr: 38410, 2863, 1931, 1944, 1943, 1942, 1941, 1940, 2900 i 2901, dochodzi do pkt nr 39207, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 312)

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Granica biegnie po granicy działki 5937/16 od pkt nr 38383, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 5937/30, 5937/16, 5937/14 i 5937/6, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 38385, 38386, 39333 i 38387 do pkt nr 38388. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 111. Stąd biegnie na południe przez pkt nr: 3913, 3912, 3911, 3910, 3908 i 3907 do pkt nr 39250, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez pkt nr: 39249, 39248, 39247 i 39392 do pkt nr 39246. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt nr 38383, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 222, Przybyszówka II

Obręb ewidencyjny 226, Miłocin

Granica biegnie od pkt nr 85, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 5964/1, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 86. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt nr 87, w którym skręca na południowy wschód, i biegnąc przez punkty nr 88 i 89, dochodzi do pkt nr 90, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 5964/1. W pkt nr 90 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 91. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 356/20 przez pkt nr 92 i 93 do pkt nr 94, w którym załamuje się na południe, i biegnie do pkt nr 95. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 356/20 przez pkt nr 96 i 97 do pkt nr 98. Stąd biegnie w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 99. W pkt nr 99 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 100. Stąd biegnie w kierunku północnym do pkt nr 101, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt nr 102. W pkt nr 102 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 103, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt nr 104. Stąd biegnie w kierunku południowym do pkt nr 105. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 106. W pkt nr 106 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 107, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do pkt nr 108. Tu skręca na północ i biegnie do pkt nr 109. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 110. W pkt nr 110 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 111, w którym skręca na zachód, i biegnie do pkt nr 112. Tu skręca na północ i biegnie do pkt nr 113. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 114. W pkt nr 114 skręca na północ i biegnie do pkt nr 115. Tu załamuje się na zachód i biegnie do pkt nr 116. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 5964/1 przez pkt nr 117 do pkt nr 85, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 213)

Obręb ewidencyjny 0211, 211 Zwięczyca

Granica biegnie od pkt nr 3104, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 142/1, 141 i 130, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 142/1 przez pkt nr: 3105, 3110, 3112, 3118, 3121 i 3124 do pkt nr 2246. W pkt nr 2246 załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 przez pkt nr: 2245, 2244, 2243 i 2242 do pkt nr 2241. Tu skręca na wschód i biegnie przez pkt nr 2240 do pkt nr 2239, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 przez pkt nr: 2238, 2237 i 2236 do pkt nr 2235. W pkt nr 2235 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 2234, 2233 i 2232 do pkt nr 2231. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr 2230 do pkt nr 2229, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 do pkt nr 9272. W pkt nr 9272, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 67/6, 80 i 67/3, skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt nr 9273, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 do pkt nr 9274. Stąd biegnie na południowy zachód przez pkt nr 2209 do pkt nr 2208, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 67/6, 72 i 73 przez pkt nr: 2207, 2250, 2249 i 2204 do pkt nr 9349. W pkt nr 9349, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 67/6, 75 i 67/7, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr: 9348, 9347, 9346, 9345, 9344, 9343, 9342, 9341 i 9340 do pkt nr 9339. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 77/2 i 347/10 przez pkt nr: 9338, 9337 i 9336 do pkt nr 9335. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 10265, 9334 i 9333 do pkt nr 9332, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do pkt nr 2229. W pkt nr 2229, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 347/8, 67/12 i 347/10, skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 347/10 przez pkt nr: 2231, 2237, 2236 i 2239 do pkt nr 2240. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 354 przez pkt nr: 2244, 2246, 2298, 2311, 2313, 2319, 2322, 2323, 2324, 2428, 2429, 2430, 2431 i 2432 do pkt nr 2404. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 2405. Tu załamuje się na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 354 do pkt nr 2406, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 2407. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt nr 2408 do pkt nr 2380. W pkt nr 2380 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 354 przez pkt nr: 2387, 2410 i 2427 do pkt nr 2458. Tu załamuje się na wschód i biegnie przez pkt nr: 2461, 2463, 2462 i 2460 do pkt nr 2459. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 354 przez pkt nr: 2455, 2448, 2439, 2421, 2417, 2413, 2407, 2409, 2397, 2389, 2388, 2386, 2374, 2372, 2366, 2365, 2363, 2362, 2361, 2360, 2359, 2349, 2355, 2353, 2350, 2348 i 2352 do pkt nr 2345. W pkt nr 2345 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 354 i 353 przez pkt nr: 2342, 2344, 2343, 2339, 2337, 2336, 2309, 2308 i 2305 do pkt nr 2296, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie przez pkt nr: 2295, 2282 i 2281 do pkt nr 2272. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 354, 347/10 i 347/12 przez pkt nr: 1601, 8425, 1602, 1603, 1604, 1605, 10499, 1606, 10500, 1607, 1608, 8558, 8557, 8556, 8555, 1611 i 1612 do pkt nr 1613. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 347/10 do pkt nr 1614, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt nr 1615 dochodzi do pkt nr 1616. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 1617. W pkt nr 1617 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 347/10, 347/7 i 346/3 przez pkt nr: 1618, 8533, 1619, 1620, 1621, 9371, 1622, 8554, 1623, 1624, 1625, 1121 i 1122 do pkt nr 9374. W pkt nr 9374, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 346/3, 344/1 i 346/2, skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 9373, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 346/3 i 347/7 przez pkt nr 9372 do pkt nr 9367. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 9366. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 347/10 do pkt nr 9365, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt nr 9364. W pkt nr 9364, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 347/5, 347/4 i 347/10, załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 9363, 9355 i 9354 do pkt nr 9353. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 347/10, 77/2 i 67/6 przez pkt nr: 9357, 9358 i 9359 do pkt nr 9360, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 67/6 przez pkt nr 9361 do pkt nr 9378. Stąd biegnie na południowy wschód i dochodzi do pkt nr 9377. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 67/6 i 346/1 przez pkt nr: 9376, 9375, 9380 i 9379 do pkt nr 9381, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 346/1 do pkt nr 9382. W pkt nr 9382, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 346/1, 346/2 i 210/4, skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr: 10016, 2176, 2183, 2193 i 3015 do pkt nr 10014. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 194/4 do pkt nr 3013. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt nr: 3014, 3010 i 3006 do pkt nr 3007. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 194/4 i 142/1 przez pkt nr: 3008, 8228 i 2986 do pkt nr 2987, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 142/1 przez pkt nr: 2947, 2781, 2779, 2785, 3021, 3019, 3022, 3024, 3025, 3035 i 3041 do pkt nr 3104, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Rzeszów-Pobitno 217

Granica biegnie od pkt nr 39, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 327, 115/1 i 115/2, w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 40, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 114/1. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 184 do pkt nr 41, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 114/1, 185 i 184. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 185 do pkt nr 42, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 185, 186, 183 i 184. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt nr 43, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 178. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 178, 179, 182 i 183 do pkt nr 44, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 161, 163/2, 183 i 186. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 45, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 161. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 46, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162, 165/2 i 163/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 162 do pkt nr 47, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 164. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek: 164, 165/2, 166/2, 167/2, 168/2, 170/2, 173/2, 174/2 i 175/2 do pkt nr 48, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 200, 201, 176/2 i 175/2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 176/2 do pkt nr 49, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 176/2, 175/1 i 175/2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 175/2, 174/2, 173/2, 170/2, 168/2, 167/2, 166/2, 165/2, 163/2, 160/2, 159/2, 158/4, 157/2, 156/2, 155/2, 154/2, 153/2, 152/2, 151/2, 150/2, 148/2, 146/2, 144/2, 142/2 i 141/2 przez pkt nr: 50-55 do pkt nr 56, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 141/1, 141/2 i 140. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 141/2 przez pkt nr 57 do pkt nr 58, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 140, 114/3, 114/2 i 141/2. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek 114/2 i 115/2 do pkt nr 59, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 115/3, 302, 303 i 115/2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 115/3 przez pkt nr: 60-63 do pkt nr 64, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 280. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 280 do pkt nr 65, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 280, 278, 279 i 281. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 280, 285, 286, 291, 292, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 i 309 przez pkt nr: 66-75 do pkt nr 76, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 309, 203 i 310. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 310 przez pkt nr 77 do pkt nr 78, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 310. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 115/2 przez pkt nr: 79-84 do pkt nr 39, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 414)

Obręb ewidencyjny 0212, 212, Staroniwa

Granica biegnie od pkt nr 8901, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2048/1, 2049 i 2154/2 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 2154/2 przez pkt nr: 8955, 8954, 8953, 8952, 9007 i 8984 do pkt nr 9137. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2154/2 przez pkt nr: 5370, 9000, 9003, 9002, 9001, 9004 i 9005 do pkt nr 9042. Stąd biegnie na północny wschód przez pkt nr 9169 do pkt nr 9043, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 2154/1 przez pkt nr: 9168, 9206 i 9171 do pkt nr 8774, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2154/1, 2158, 2156 i 2277/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 2154/1 i 2154/2 przez pkt nr: 8777, 5862, 11162, 5861, 5860, 9629, 5859, 8778, 5858, 5857, 8779 i 5856 do pkt nr 5855. Tu skręca na północny zachód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 2154/2 przez pkt nr: 8780, 8934, 8938, 8940, 8956, 8941, 8939, 9261, 8899, 8896, 8948, 8904, 8903 i 8902, dochodzi do pkt nr 8901, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczecin

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Szczecin - 4069, Dąbie 69

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3/10, 3/9 i 3/15, wzdłuż granicy między działką 3/15 a działkami: 3/10, 3/6 i 3/7, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 2, 3, 4, 5 do pkt nr 6. W pkt nr 6 skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt nr 7, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3/7. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek: 3/7 i 3/6 przez pkt nr: 8, 9, 10 do pkt nr 11, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3/6. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki 3/6 przez pkt nr: 12, 13, 14 do pkt nr 15, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 3/6. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 3/6 i 3/9 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3/6, 3/9 i 3/10. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki 3/10 do pkt nr 17. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Szczecin - 4002, Dąbie 2

Granica biegnie od pkt nr 18, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 7/12, 7/9 i 9/50, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy między działką 7/12 a działkami: 7/9 i 7/14 przez pkt nr 19 do pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 7/12, 7/10, 7/14 i 7/13. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 7/14 a działką 7/13 przez pkt nr 21 do pkt nr 22, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 7/13, 7/14 i 6. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki 7/14 do pkt nr 23. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 6 z działkami: 7/14 i 7/9 przez pkt nr 24 do pkt nr 25, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 6, 8, 9/50 i 7/9. W pkt nr 25 skręca na zachód i biegnie do pkt nr 26, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Szczecin - 4018, Dąbie 18

Granica biegnie od pkt nr 27, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 98/1, 1 i 2, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 99 z działkami: 2, 3 i 4 przez pkt nr: 28, 29, 30 do pkt nr 31. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 32, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 95/3 i 12/2 oraz 4 i 5. W pkt nr 32 skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 5 z działką 12/2 do pkt nr 33, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 12/2, 95/2, 8 i 5. W pkt nr 33 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 5 z działkami: 8, 12, 11, 8, 10 i 97/1 przez pkt nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39 do pkt nr 40. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 5 i 1 przez pkt nr 41 do pkt nr 27, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Szczecin - 4806, Dąbie 806

Granica biegnie od pkt nr 33, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 12/2, 95/2, 8 i 5 w kierunku północnym do pkt nr 42, gdzie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 95/2 z działkami: 7, 8 i 9 przez pkt nr 43 do pkt nr 44. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt nr 45 dochodzi do pkt nr 46, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 8 z działką 12 do pkt nr 34, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 8, 12 i 5. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 8 z działką 5 do pkt nr 33, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Szczecin - 4086, Dąbie 86

Granica biegnie od pkt nr 39, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 8, 97/1 i 5, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy między działką 5 a działkami: 8, 10, 11 i 12 przez pkt nr: 38, 37, 36, 35 do pkt nr 34, położonego u zbiegu granic działek: 5, 8 i 12. W pkt nr 34 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 12 a działkami: 8, 10 i 12, położonymi w obrębie 4806, przez pkt nr 46 do pkt nr 47, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 12, 13 i 1. W pkt nr 47 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 12 i działką 1 oraz między działką 15 i działką 3 przez pkt nr 48 do pkt nr 49. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 16 do pkt nr 50, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 16, 18/2, 1 i 3. W pkt nr 50 skręca na południe i dochodzi do pkt nr 51, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt nr 52 do pkt nr 53, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 33, 97/2 i 3. W pkt nr 53 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr: 54, 55, 56, 57 dochodzi do pkt nr 58. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 8 z działką 97/1 do pkt nr 39, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Szczecin - 4214, Dąbie 214

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 59, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 17/1, 18/1 i 35/5, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki 35/5 z działkami: 18/1 i 19/1 do pkt nr 60, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 35/5, 20/1 i 19/1. W pkt nr 60 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 19/1 z działką 20/1 do pkt nr 61, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 19/1. W pkt nr 61 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 19/1 i 18/1 do pkt nr 62. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 18/1 do pkt nr 59, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 63, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 21/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 21/1 z działką 20/1 do pkt nr 64. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 35/5 z działkami: 21/1 i 22/1 do pkt nr 65, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 22/1. W pkt nr 65 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 22/1 z działką 23/1 do pkt nr 66, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 22/1. W pkt nr 66 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 22/1 i 21/1 do pkt nr 63, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 67, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 27/1, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 27/1 z działką 26/1 do pkt nr 68. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 35/5 z działkami: 27/1, 28/1 i 29/1 do pkt nr 69, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 35/5, 16 i 17 oraz 29/1. W pkt nr 69 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 30, położonej w obrębie 4014, z działkami: 29/1, 30/1, 31/1 i 32/1 do pkt nr 70. W pkt nr 70 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 32/1 z działką 33/1 do pkt nr 71, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 32/1. W pkt nr 71 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 32/1, 31/1, 30/1, 29/1, 28/1 i 27/1 przez pkt nr: 72, 73, 74, 75, 76, 77 do pkt nr 67, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Szczecin - 4014, Dąbie 14

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 78, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 34/1, 32 i 33/1, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 34/1 z działkami 32 i 31 oraz wzdłuż granicy działki 19 z działkami: 30 i 18 przez pkt nr: 79, 80 do pkt nr 81, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 19. W pkt nr 81 skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 17 z działkami: 19, 20, 21, 22 i 23 przez pkt nr 82 do pkt nr 83, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 23. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 23 z działkami: 24, 25, 26 i 27 do pkt nr 84. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 28 do pkt nr 85, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 28. W pkt nr 85 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 35/1 z działkami: 28, 29, 31 i 32 do pkt nr 86, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 32. W pkt nr 86 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 32 do pkt nr 78, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 87, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 2 z działką 611/11 do pkt nr 88, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2. W pkt nr 88 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 2, 3 i 4 przez pkt nr: 89, 90 do pkt nr 91. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 4 z działką 5 do pkt nr 92, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 4. W pkt nr 92 skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 16 z działkami: 4, 3 i 2 do pkt nr 87, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 93, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 6, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki 6 do pkt nr 94, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 6. W pkt nr 94 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek: 6, 7, 8, 9, 10, 64, 11, 12 i 13 przez pkt nr: 95, 96, 97, 98 do pkt nr 99, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 13. W pkt nr 99 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 13 z działką 14 do pkt nr 100, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 13. W pkt nr 100 skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 16 z działkami: 13, 12, 11, 64, 10, 9, 8, 7, 6 przez pkt nr: 101, 102 do pkt nr 93, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Szczecin - 3025, Nad Odrą 25

Granica biegnie po granicach działki 30/1, stanowiącej Kompleks 8, od pkt nr 103, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 40/3, 930 i 30/1, w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 104. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 105, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 106. Stąd biegnie na północny wschód do pkt nr 107. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 108. Stąd biegnie na północny wschód do pkt nr 109, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt nr 110. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 111, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do pkt nr 112. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 113, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do pkt nr 114. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 115. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 116, 117, 118 do pkt nr 119. Na całym opisanym odcinku biegnie wzdłuż granicy działki 30/1 z działką 930. W pkt nr 119 skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 30/1 z działką 40/3 do pkt nr 120, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnąc dalej wzdłuż granic działek 40/3 i 30/1, dochodzi do pkt nr 103, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Lubartów

Obręb ewidencyjny 8 - Za fabryką

Kompleks 1

(skreślony)15)

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 11, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 69/1, 303 i 302, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek: 303 i 305 przez pkt nr 12 do pkt nr 13, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 305, 66/1 i 69/3. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 305 a działkami: 69/3, 70/3, 72/5, 74/6, 74/8 i 75/2 przez pkt nr: 14 i 15 do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 305, 75/2 i 76/2. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 305 i 307/1 z działkami: 76/2, 79/2, 80/2, 83/2, 84/2, 87/2, 88/2, 89/2, 92/5, 92/7, 93/2, 95/2, 96/2, 97/2, 98/2 i 100/2 przez pkt nr 17 do pkt nr 18, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 307/1, 100/2 i 101/2. Stąd biegnie wzdłuż południowej granicy działki 307/1 w kierunku zachodnim do pkt nr 19, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 307/1. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 307/1 i 306 do pkt nr 20, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 307/1, 306 i 305. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy między działką 305 a działką 306 oraz działką 303 a działkami: 304 i 90/5 przez pkt nr 21 do pkt nr 22, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 303. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 303 i 301 do pkt nr 23, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 303, 301 i 302. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do pkt nr 24, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 302, w którym skręca na północ, i wzdłuż wschodniej granicy działki 302 dochodzi do pkt nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 316)

Granica biegnie od pkt nr 4036, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 63/2, 63/3, 66/2 i 66/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 63/3, 56/2, 54/3, 51/3, 49/3, 45/3, 43/3, 42/3, 39/3, 36/3 i 34/3 przez pkt nr: 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046 i 4047 do pkt nr 4048. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 34/3 przez pkt nr: 806042 i 806091 do pkt nr 806078. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 34/3, 37, 38, 44, 45/3, 50, 54/3 i 55 przez pkt nr: 806079, 806080, 806081, 806082, 806083, 807001, 807002 i 807003 do pkt nr 807004. W pkt nr 807004, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 67/19, 67/20, 65 i 55, skręca na południowy zachód i biegnie do pkt nr 806086. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt nr 810120, w którym skręca na południowy zachód i biegnąc wzdłuż granic działek: 64 i 63/3 przez pkt nr: 810068, 4010 i 810070 dochodzi do pkt nr 4036, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 416)

Granica biegnie od pkt nr 4018, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 160/2, 160/1, 159/1 i 159/4, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 159/4, 159/3, 158/2 i 157/2 przez pkt nr: 4067, 4017 i 4016, do pkt nr 4015. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek: 157/2, 153/7, 143/1 i 143/2 przez pkt nr: 810100, 810099, 810095, 810094, 4075 i 810104 do pkt nr 810122. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 143/2, 144/2, 145/3, 146, 147 i 148 przez pkt nr: 810121, 814141, 814140, 814139, 814138 i 814137 do pkt nr 814136. W pkt nr 814136, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 169/11, 149 i 148, skręca na zachód i biegnie przez pkt nr 814127 do pkt nr 814114. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 148, 147 i 146 przez pkt nr: 814115, 814116 i 814117 do pkt nr 814118, w którym skręca na południowy zachód i biegnąc wzdłuż granic działek: 153/24 i 159/4 przez pkt nr 814089 dochodzi do pkt nr 4018, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krosno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Przemysłowa

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 353/5, 399 i 400, w kierunku wschodnim przez pkt nr: 2 i 3 do pkt nr 4. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 5, w którym załamuje się na południe, i dochodzi do pkt nr 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 7 do pkt nr 8. Na odcinku od pkt nr 1 do pkt nr 8 granica obszaru biegnie wzdłuż granicy między działkami: 400 i 399. Z pkt nr 8, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 399, 400 i 301/10, biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 9, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do pkt nr 10. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 11, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 240/11, 301/10, 240/24 i 400. Na odcinku od pkt nr 8 do pkt nr 11 biegnie wzdłuż granicy między działką 400 a działką 240/11. W pkt nr 11 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie początkowo wzdłuż granicy między działką 400 z działką 240/24, a następnie granicą między działką 301/11 z działką 301/10 do pkt nr 12, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 301/11. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 400 a działką 240/18 przez pkt nr: 13 i 14 do pkt nr 15, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie przez pkt nr: 16, 17 i 18 do pkt nr 19, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 400, 240/18 i 240/10. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy między działką 400 a działką 240/10 przez pkt nr 20 do pkt nr 21. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy między działką 400 a działką 359 do pkt nr 22, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 400, 359 i 240/16. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy między działką 400 a działkami: 240/16 i 353/5 przez pkt nr: 23 i 24 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 25, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 399, 240/13 i 398, w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr 26 do pkt nr 27. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 397 do pkt nr 28. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr 29 do pkt nr 30, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 402, 399 i 398. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 31, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy między działką 398 a działką 399 przez pkt nr: 32, 33, 34 i 35 do pkt nr 25, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt nr 36, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 402, w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 37. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 38, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt nr 39, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 376/10. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 40 i 41 do pkt nr 42, w którym skręca na zachód, i przez pkt nr: 43, 44, 45, 46, 47 dochodzi do pkt nr 48. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt nr 49, w którym skręca na północ, i przez pkt nr 50 dochodzi do pkt nr 36, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt nr 51, w kierunku wschodnim do pkt nr 52, w którym skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt nr 53, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 399, 376/11 i 404. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt nr 54, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 376/11. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 55, 56 do pkt nr 57, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 58, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 376/11, 404 i 84. Na odcinku od pkt nr 53 do pkt nr 58 biegnie wzdłuż granicy między działką 376/11 a działką 404. Z pkt nr 58 biegnie na zachód do pkt nr 59, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt nr 60, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 84, 399 i 404. Na odcinku od pkt nr 58 do pkt nr 60 granica obszaru biegnie wzdłuż granicy między działką 404 a działką 84. Z pkt nr 60 biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki 404 przez pkt nr 61 do pkt nr 51, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt nr 62, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 300/2, 301/2 i 401, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy między działką 401 a działkami: 301/2, 301/10 i 399 przez pkt nr: 63, 64, 65, 66, 67, 68 i 69 do pkt nr 70. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 401 przez pkt nr 71 do pkt nr 72. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 401 przez pkt nr: 73 i 74 do pkt nr 75, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 399, 401 i 2445 z obrębu Suchodół. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 401 a działkami: 2445, 2444, 2443, 2442, 2441, 2440, 2439, 2475 z obrębu Suchodół przez pkt nr 76 do pkt nr 77. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy między działką 401 a działkami: 2475, 2426, 2425, 2423, 2380, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365 z obrębu Suchodół przez pkt nr 78 do pkt nr 79, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 401, 300/2 i 2365. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy między działką 401 a działką 300/2 do pkt nr 62, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Suchodół

Obszar 1

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2364, 2363 i 401 z obrębu Przemysłowa, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2363, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2422, 2423, 2425, 2426 i 2475 przez pkt nr 2 do pkt nr 3. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2475 i 2439 przez pkt nr 4 do pkt nr 5. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 2439, 2425, 2424, 2420, 2419, 2418, 2417, 2416 i 2415 przez pkt nr: 6, 7, 8 i 9 do pkt nr 10, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2415, 2440/1 i 2414/3. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2415, przez pkt nr 11 do pkt nr 12, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granic działek: 2414/1 i 2413/1 do pkt nr 13. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2386/2 do pkt nr 14. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 2386/2 do pkt nr 15, w którym skręca na północ, i wzdłuż granicy działki 2385/2 dochodzi do pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2385/1, 2384 i 2385/2. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2384 i 2363 przez pkt nr 17 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt nr 18, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 2445/1, 2440/1 i 2444, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2444, 2443, 2442 i 2441 przez pkt nr 19 do pkt nr 20. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2441, 2442, 2443 i 2444 do pkt nr 21. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 2444 przez pkt nr 22 do pkt nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łańcut17))

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1 - miasto Łańcut

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 763/2, 808/2 i 809/8, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 809/8, 809/9, 811/9, 809/11, 809/18 i 809/19 przez pkt nr: 2, 3 i 4 do pkt nr 5, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 808/1, 809/20 i 809/19. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 809/19 do pkt nr 6. Stąd biegnie w kierunku południowym do pkt nr 7, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 809/19, 809/18, 809/11 i 809/10 przez pkt nr: 8, 9 i 10 do pkt nr 11. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 809/10 do pkt 12. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki 809/10 do pkt nr 13, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż granic działek: 809/10, 811/8 i 809/8 przez pkt nr 14 i 15 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 1 - miasto Łańcut

Granica biegnie od pkt nr 16, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 820/7, 809/12 i 809/13, w kierunku wschodnim do pkt nr 17. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 809/13 do pkt nr 18. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 809/13, 809/14, 809/15 i 809/16 przez pkt nr: 19, 20 i 21 do pkt nr 22. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 809/16 przez pkt nr 23 do pkt nr 24. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 809/16, 809/15, 809/14 i 809/13 przez pkt nr: 25, 26 i 27 do pkt nr 28. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez pkt nr 29 dochodzi do pkt nr 30. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 809/13 do pkt nr 16, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 1 - miasto Łańcut

Granica biegnie od pkt nr 31, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 837/2, 855/16 i 855/18, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 855/18 do pkt nr 32. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 855/18 do pkt nr 33. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 855/19 do pkt 34. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 855/19 do pkt nr 35. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek 855/19 i 855/18 przez pkt nr 36 i 37 do pkt nr 38. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 855/18 przez pkt nr 39 do pkt nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 1 - miasto Łańcut

Granica biegnie od pkt nr 1-88234, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 763/60, 763/56 i 763/61, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 763/61 do pkt nr 1-5940. Tu skręca na południowy zachód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 763/61 przez pkt nr: 1-5924 i 1-5925, dochodzi do pkt nr 1-5926. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 1-5927, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 803 przez pkt nr: 1-31604 i 1-31603 do pkt nr 1-31602. Od pkt nr 1-31602 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 805/1, 807/1 i 803 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 803 i 763/61 przez pkt nr 1-6659 do pkt nr 1-88233. Tu załamuje się na północny zachód i dochodzi do pkt nr 1-88234, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 3 Głuchów

Granica biegnie od pkt nr 3-1261, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1178/2, 1180/6 i 1217 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 1180/6 przez pkt nr: 3-1262, 3-1263, 3-1264 i 3-1265 do pkt nr 3-8059. Tu skręca na południowy wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 1180/6 przez pkt nr: 3-8057, 3-8056, 3-8055 i 3-8054, dochodzi do pkt nr 3-8053, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie przez pkt nr: 3-212 do pkt nr 3-3400. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 1181/8, 1182/5 i 1183/3 przez pkt nr: 3-3399, 3-3398, 3-3397, 3-3396 i 3-3395 do pkt nr 3-9858. Od pkt nr 3-9858 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1183/1, 1183/4 i 1183/3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działki 1183/3 przez pkt nr: 3-9860, 3-9857, 3-9859, 3-9856 i 3-6675 do pkt nr 3-5617. Tu załamuje się na północny zachód i, biegnąc wzdłuż granic działek: 1183/3, 1182/5, 1182/3 i 1180/6 przez pkt nr: 3-1088, 3-1089, 3-219, 3-220 i 3-1260, dochodzi do pkt nr 3-1261, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radymno

(skreślona)18)

Podstrefa Sędziszów Małopolski

Obręb ewidencyjny 0001 Sędziszów Małopolski

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 389/2, 405 i 448/2, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki 448/2 do pkt nr 2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 448/2, 449/2, 467/5 i 467/7 przez pkt nr 3 do pkt nr 4. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt nr 5, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki 467/9 przez pkt nr: 6, 7, 8 do pkt nr 9. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 467/9 z działkami 2159/126 i 2994/2 do pkt nr 10. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2994/2 do pkt nr 11. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działek 467/9 i 2157 z działką 2994/2 do pkt nr 12. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 2157 do pkt nr 13. Stąd biegnie na południe wzdłuż zachodniej granicy działki 2158 do pkt nr 14. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek 389/1 i 389/2 przez pkt nr 15 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chełm19)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0009, 9

Granica biegnie od pkt nr 1, położonego u zbiegu granic działek: 258/26, 162/1, 161/1 i 258/27, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 258/27 przez pkt nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt nr 9. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 258/27, 258/20, 258/22 i 258/9 przez pkt nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do pkt nr 23. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 258/9, 258/23, 258/18, 258/25, 258/2 i 258/1 przez pkt nr: 24, 25, 26, 27 i 28 do pkt nr 29. W pkt nr 29 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 258/1, 258/2, 258/21 i 258/20 przez pkt nr: 30, 31, 32, 33 i 34 do pkt nr 35. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt nr 36. W pkt nr 36 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt nr 37. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 258/27 przez pkt nr 38 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0010, 10

Granica biegnie po granicy działki 115/9 od pkt nr 4021, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 112/1, 112/2, 115/1 i 115/9, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 3796 i 0339 do pkt nr 0340. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 0341, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i, biegnąc przez pkt nr: 0342, 0344, 0347, 5604, 0348 i 0351, dochodzi do pkt nr 0005, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 81/4, 115/10 i 115/9. Stąd biegnie w kierunku północnym przez pkt nr 0003 do pkt nr 0002, w którym skręca na zachód i dochodzi do pkt nr 0001. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 0353, w którym skręca na zachód, przez pkt nr 0354 dochodzi do pkt nr 0357, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1/5, 115/6 i 115/9. Stąd biegnie w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 4043. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr: 4035 i 4040 do pkt nr 4034, w którym załamuje się na południe, i biegnie do pkt nr 4044. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 4039, w którym załamuje się w kierunku północnym i, biegnąc przez pkt nr 0279, dochodzi do pkt nr 4021, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0005, 5

Granica biegnie po granicy działki 55/53 od pkt nr 1196, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 55/52, 55/33 i 55/53 w kierunku wschodnim do pkt nr 576. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 577 do pkt nr 578, w którym załamuje się w kierunku południowym i, biegnąc przez pkt nr: 282 i 281, dochodzi do pkt nr 280. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt nr 279 do pkt nr 278, w którym skręca na południe, i biegnie do pkt nr 277, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 55/39, 55/53 i 55/40. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 276 do pkt nr 275, w którym skręca na północ, i biegnie do pkt nr 1196, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0008, 8

Granica biegnie od pkt nr 661, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 146, 184 i 191/2 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 191/2 przez pkt nr: 557, 558, 559 i 560 do pkt nr 681. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 191/2 i 191/3 przez pkt nr 682 do pkt nr 683, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 196, 191/3 i 153. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek: 191/3 i 191/1 przez pkt nr: 207, 206, 205 i 204 do pkt nr 545, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 191/1 i 191/2 przez pkt nr: 659 i 660, dochodzi do pkt nr 661, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Częstochowa

Obręb ewidencyjny 0302, 302

Granica biegnie od pkt nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 2/374, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 2/374 do pkt nr 2. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt nr 3. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 2/521 przez pkt nr: 3 i 4 do pkt nr 5. W pkt nr 5 skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 2/530 i 2/529 przez pkt nr: 6 i 7 do pkt nr 8, w którym skręca na wschód, i dochodzi do pkt nr 9. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt nr 10, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 2/547, 2/550 i 2/547 do pkt nr 11. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek: 2/547 i 2/548 do pkt nr 12. W pkt nr 12 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2/544 do pkt nr 13. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt nr 14, z którego biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek: 2/544, 2/548 i 2/547 przez pkt nr: 15, 16, 17 i 18 do pkt nr 19. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt nr: 20, 21, 22 i 23 do pkt nr 24. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 2/547 i 2/221 przez pkt nr 25 do pkt nr 26. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 2/221, 2/524, 2/222, 2/524, 2/523 i 2/477 przez pkt nr: 27 i 28 do pkt nr 29. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 2/477 i 2/476 przez pkt nr 30 do pkt nr 31, w którym skręca na zachód, i biegnie granicą działki 2/476 do pkt nr 32. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2/538 do pkt nr 33. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2/538, 2/537 i 2/536 przez pkt nr: 34 i 35 do pkt nr 36. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2/374 do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rejowiec Fabryczny

Obręb ewidencyjny 0009 Pawłów

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 1465, od pkt nr 1 w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 2, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie przez pkt nr: 3, 4 i 5 do pkt nr 6. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt nr 7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr 8 do pkt nr 9. W pkt nr 9 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt nr 10, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do pkt nr 11. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc przez pkt nr 12, dochodzi do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 13 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 145, 1234/11 i 1234/10 w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 14. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1234/5 przez pkt nr 15 i 16 do pkt nr 17. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 1234/5 i 1234/10 do pkt nr 18, w którym skręca na południowy wschód, i biegnąc wzdłuż granicy działki 1234/10, dochodzi do pkt nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraśnik20)

Obręb ewidencyjny 0001, Północ

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 162/65 od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/55, 162/65 i 162/74, w kierunku północnym do pkt nr 2. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt nr 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik tej działki. Stąd biegnie w kierunku południowym i dochodzi do pkt nr 4, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt nr 5. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt nr 6, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do pkt nr 7. Stąd biegnie na północny wschód do pkt nr 8, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt nr 9. Tu skręca na zachód i biegnie do pkt nr 10, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt nr 6. Stąd biegnie na zachód do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 1178, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/13, 162/40 i 162/52 w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 162/52 przez pkt nr: 1179 i 1180 do pkt nr 1181. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie przez pkt nr: 1182 i 1183 do pkt nr 1184, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 162/100 i 162/94 przez pkt nr: 1185 i 3665 do pkt nr 1186. Stąd biegnie na północny wschód do pkt nr 1187, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/87 do pkt nr 1188. Tu załamuje się na południowy wschód i dochodzi do pkt nr 1189. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 162/87 do pkt nr 1190, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/87, 162/40 i 162/93. W pkt nr 1190 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 162/93 i 162/38 przez pkt nr: 1191, 1192, 1193, 1195, 1196 i 1197 do pkt nr 1199. Tu skręca na wschód i biegnie przez pkt nr: 1200 i 1201 do pkt nr 1338, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/37 do pkt nr 3372. Stąd biegnie na wschód do pkt nr 3373, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 162/55. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt nr 351, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt nr 1021. Na odcinku od pkt nr 3372 do pkt nr 1021 biegnie wzdłuż granic działki 162/55. W pkt nr 1021 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek: 162/36 i 162/34 przez pkt nr 1020 do pkt nr 1012. Stąd biegnie na zachód przez pkt nr: 1013, 1014 i 1015 do pkt nr 352, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/91 do pkt nr 500. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 162/91, 162/32 i 162/59 przez pkt nr: 501, 998, 999, 1000, 1001, 3599, 3598, 3409, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415 i 3416 do pkt nr 1004, w którym załamuje się na północ, i biegnie do pkt nr 1005. Od pkt nr 1005, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/74, 162/66 i 162/32 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt nr: 1006, 1007 i 1008 do pkt nr 1009. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 162/20, 162/32 i 162/90 przez pkt nr: 2268, 2137, 2138, 2267, 2139, 984, 2266 i 2958 do pkt nr 2243. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt nr: 2244, 2245 i 2246 do pkt nr 2247, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki 162/31 dochodzi do pkt nr 2248. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 2249, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki 162/91 biegnie przez pkt nr 981 do pkt nr 2250. Stąd biegnie na północny zachód do pkt nr 980, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/91 przez pkt nr 979 do pkt nr 978, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt nr 864. Od pkt nr 864, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/30, 162/73 i 162/91 biegnie na północ do pkt nr 863, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i wzdłuż granicy działki 162/91 dochodzi do pkt nr 862. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr 861 do pkt nr 860, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 162/91 przez pkt nr: 859, 858, 3530, 3529, 3528 i 3475 do pkt nr 1773. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 162/91 do pkt nr 1780. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt nr 1781, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez pkt nr: 1782, 1783, 1784 i 1785 do pkt nr 1933. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 162/91 przez pkt nr: 1934, 1935 i 1936 do pkt nr 1937. Od pkt nr 1937, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 162/105, 162/91 i 162/5 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr 1168 do pkt nr 1645. Tu załamuje się na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 162/42, 162/15, 162/41, 162/78, 162/61 i 162/52 przez pkt nr: 1646, 1737, 2117, 2279, 2278, 2118, 1169, 1170, 2119, 2120, 2121, 3421, 2122, 2123 i 700 do pkt nr 1178, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie po granicy działki 162/58 od pkt nr 3403, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 162/58, w kierunku wschodnim do pkt nr 3404. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt nr 3407 do pkt nr 3406, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do pkt nr 3405. Stąd biegnie w kierunku północnym do pkt nr 3403, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Międzyrzec Podlaski

Obręb ewidencyjny 0004,4

Granica biegnie od pkt nr 1, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 306, 111/4 i 310, w kierunku północno-zachodnim do pkt nr 2. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki 111/4 do pkt nr 3. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do pkt nr 4, w którym załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do pkt nr 5. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez pkt nr: 6, 7 do pkt nr 8, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt nr 9, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 111/2, 111/4 i 107. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 10, w którym skręca na południe, i dochodzi do pkt nr 11. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt nr 12, z którego biegnie na południe do pkt nr 13. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 14, 15 do pkt nr 16, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do pkt nr 17. Tu skręca na północ i dochodzi do pkt nr 18, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 110, 107 i 111/4, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt nr 19. Stąd biegnie na południe do pkt nr 20, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do pkt nr 21, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 111/4, 119 i 111/5. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 111/4 do pkt nr 22, w którym załamuje się na zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 111/4 do pkt nr 23. Stąd biegnie na południe do pkt nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Brzozów21)

Obręb ewidencyjny 0001, Brzozów

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt nr 4880, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 34/11, 3572 i 34/12 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 34/12, 34/13, 34/14 i 34/15 przez pkt nr: 4879, 4877, 4875, 4874 i 4871 do pkt nr 4896. Tu skręca na południowy wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 34/15, dochodzi do pkt nr 11090. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 34/15, 34/14, 34/13 i 34/12 przez pkt nr: 11632, 12176 i 12694 do pkt nr 13172, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt nr 4880, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt nr 16596, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 30/1, 33 i 34/54 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 34/54 i 34/10 przez pkt nr 15526 do pkt nr 14450. Tu skręca na południowy wschód i, biegnąc wzdłuż granicy działki 34/10, dochodzi do pkt nr 13743. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 34/10 i 34/54 przez pkt nr: 14863 i 36613 do pkt nr 36612, w którym skręca na północny zachód i, biegnąc przez pkt nr: 36611, 36610, 36609, 36608, 36607, 36606, 36605 i 36604, dochodzi do pkt nr 16596, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt nr 15389, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 30/1, 34/26 i 34/5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 34/26 przez pkt nr: 15551, 15742 i 15880 do pkt nr 15890. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 34/26 i 34/36 przez pkt nr 14837 do pkt nr 14405. Stąd biegnie na południowy wschód do pkt nr 14299, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 34/36 do pkt nr 14760, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 34/26, 34/36 i 34/35. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt nr: 14696 i 14624 do pkt nr 14573. Tu skręca na północny wschód i biegnie do pkt nr 14811, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 34/32, 34/31, 34/30 i 34/29 przez pkt nr: 14052, 14002 i 13927 do pkt nr 13739. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 34/29 i 34/26 przez pkt nr: 14247 i 15312 do pkt nr 15389, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzyżów21)

Obręb ewidencyjny 0001 Strzyżów

Granica biegnie od pkt nr 16201, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1258/2, 1258/4, 1261/1 i 1261/2 w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 1261/1 i 1260 przez pkt nr: 16208, 16209, 16205, 16206, 16207, 16204, 16202 i 16203 do pkt nr 15966. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 15967 do pkt nr 15268. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 1260 i 1261/1 przez pkt nr: 16229, 16228 i 16230 do pkt nr 16232, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1262/4 i 1263/2 przez pkt nr: 16236 i 16238 do pkt nr 16241, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1263/2, 1263/1 i 1264. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 1264 przez pkt nr: 16242 i 16243 do pkt nr 15971. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr 15972 do pkt nr 15973, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 1264 przez pkt nr: 16265, 16264, 16263, 16262, 16261, 16260, 16259, 16258, 16257, 16256, 16255, 16254, 16253 i 16252 do pkt nr 16251. Stąd biegnie na wschód do pkt nr 16295, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1273/1 i 1273/2 przez pkt nr: 16332, 16333, 21069 i 16334 do pkt nr 21070, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1273/2, 1272 i 1273/3. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 21068 do pkt nr 21065, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1274/2 i 1274/1 przez pkt nr: 21064 i 21063 do pkt nr 21062. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 1264, 1263/2, 1262/4 i 1261/1 przez pkt nr: 16249, 16345, 16269, 16268, 16267, 16266, 16247, 16246, 16245, 16240, 21137 i 16234 do pkt nr 16233, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt nr 16201, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krasnystaw21)

Obręb ewidencyjny 0001, Krasnystaw Miasto

Granica biegnie po granicy działki 3054/1 od pkt nr 4248, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1429/1, 1421/3 i 3054/1 w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 4247, 4246 i 9852 do pkt nr 3667. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 3666, 3665 i 3664 do pkt nr 3663, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do pkt nr 8561, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 3054/1, 1422/5 i 3054/7. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt nr 8562, w którym skręca na południe, i biegnie przez pkt nr: 8563 i 8564 do pkt nr 8560, w którym załamuje się na zachód i, biegnąc przez pkt nr: 4251, 4250, 4261 i 4263, dochodzi do pkt nr 4248, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jedlicze21)

Obręb ewidencyjny 0001, Jedlicze

Granica biegnie od pkt nr 15543, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1959/6, 1957 i 1959/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 1959/5 przez pkt nr: 15589, 15619, 15659, 15674, 15706, 15714, 15731 i 15764 do pkt nr 15812. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr: 15638, 15449 i 15290 do pkt nr 15006. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 1942 i 1940 przez pkt nr: 15091, 15101, 15125, 15142, 15169, 15200, 15240, 15298, 15360, 15404 i 15437 do pkt nr 15468, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 1940 przez pkt nr: 15649, 15904, 16015 i 16104 do pkt nr 16530. Od pkt nr 16530 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 1919/1, 1941/21 i 1940, biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt nr 16514 do pkt nr 27522, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 1941/20 i 1941/22 przez pkt nr 27524 do pkt nr 27526. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 1941/22, 1941/20, 1941/18, 1941/16 i 1962/8 przez pkt nr: 27525, 16577, 16424, 16405, 16319, 16295, 16274 i 16125 do pkt nr 16032. Tu skręca na południowy wschód i przez pkt nr 16121 dochodzi do pkt nr 16159, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż granicy działki 1941/16 przez pkt nr 16073 do pkt nr 16013 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1941/16. Stąd biegnie na południowy wschód przez pkt nr 16022 do pkt nr 16068, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 1941/18, 1960/3 i 1959/5 przez pkt nr: 16010 i 15727 do pkt nr 15666. Tu załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt nr 15622, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt nr 15543, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jasło22)

Obręb ewidencyjny 0004,04 Dzielnica Magazynowo-Przemysłowa

Granica biegnie po granicy działki 35/5 od pkt nr 177, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 185/1, 32/2 i 35/5, w kierunku wschodnim do pkt nr 340. Tu skręca na północny wschód i biegnie przez pkt nr: 339 i 345 do pkt nr 346. Stąd biegnie w kierunku wschodnim do pkt nr 347, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do pkt nr 348. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt nr 349 do pkt nr 350, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 22/7, 189 i 35/5. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt nr: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 i 360 do pkt nr 361. Tu skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 362, 363 i 364 do pkt nr 365, w którym załamuje się na południowy wschód i przez pkt nr 366 i 367 dochodzi do pkt nr 368. Stąd biegnie na wschód do pkt nr 369, w którym skręca na północ i biegnie przez pkt nr: 370 i 371 do pkt nr 13081. W pkt nr 13081, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 35/4, 1283 i 35/5, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr: 13082 i 13083 do pkt nr 13084. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr: 13085 i 13086 do pkt nr 13087. Stąd biegnie na południe przez pkt nr 372 do pkt nr 373, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt nr 374. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez pkt nr 375 do pkt nr 376. Tu skręca w kierunku południowym i biegnąc przez pkt nr: 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 i 385 dochodzi do pkt nr 386. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt nr: 387, 388, 389, 390, 391 i 392 do pkt nr 393, w którym załamuje się na południe i biegnie do pkt nr 190. W pkt nr 190, zlokalizowanym u zbiegu granic działek: 155, 185/1 i 35/5, skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt nr 189 do pkt nr 188. Tu skręca na południe i dochodzi do pkt nr 187, w którym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt nr 186 do pkt nr 185, gdzie skręca na południe do pkt nr 184, w którym skręca na zachód i biegnie przez pkt nr: 183, 182, 181, 180 i 179 do pkt nr 178. Stąd biegnie na północ i dochodzi do pkt nr 177, od którego rozpoczęto opis. Działka nr 35/6 wchodzi w skład wyżej wymienionej Podstrefy.

Podstrefa Radomyśl Wielki22)

Obręb ewidencyjny 81 Partynia

Granica biegnie od pkt nr 710, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 39, 40 i 38/2, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 38/2, 41, 42/3, 42/2, 42/1 i 43/2 przez pkt nr: 711, 10210, 10211, 10212 i 712 do pkt nr 10213. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt nr 10110. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek: 43/2, 42/1, 42/2 i 37/1 przez pkt nr: 10111, 10112, 690, 10113 i 691 do pkt nr 692, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt nr 693 do pkt nr 694. Od pkt nr 694, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 24, 426 i 37/1, biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek: 37/1 i 37/2 przez pkt nr: 695, 696, 910, 911 i 856 do pkt nr 857, gdzie skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 37/3 do pkt nr 10200, w którym skręca na południe i przez pkt nr 19914 dochodzi do pkt nr 10203. Tu skręca na zachód do pkt nr 858 zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 37/3, 426 i 37/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek: 37/2 i 38/2 przez pkt nr 746 do pkt nr 743, w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 38/2 przez pkt nr 709 do pkt nr 710, od którego rozpoczęto opis.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 757 i 914, z 2001 r. poz. 333 i 1174, z 2002 r. poz. 585, z 2003 r. poz. 35 i 2246 oraz z 2004 r. poz. 694 i 940.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1305), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 163, 1299 i 1557), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2240), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.

6) Oznaczenie Obszaru 1 nadane przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) Oznaczenie Kompleksu 1 nadane przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. e tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) Przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

16) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

18) Przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »