| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kornelówka (PLH0600912)), obejmujący obszar 28,58 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 789)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

332895,71

804747,32

2

332888,35

804744,56

3

332891,11

804724,31

4

332859,81

804711,42

5

332859,81

804722,46

6

332835,87

804714,18

7

332843,24

804674,59

8

332790,77

804656,18

9

332781,56

804725,22

10

332724,48

804706,82

11

332701,46

804719,70

12

332695,94

804713,26

13

332707,91

804620,28

14

332688,58

804613,83

15

332667,40

804590,81

16

332675,68

804526,38

17

332656,35

804513,49

18

332651,76

804529,14

19

332625,98

804544,79

20

332612,17

804644,22

21

332590,07

804646,98

22

332571,66

804826,49

23

332499,85

804811,76

24

332509,06

804733,52

25

332480,52

804727,98

26

332500,77

804603,71

27

332457,50

804583,45

28

332469,47

804482,18

29

332447,38

804476,66

30

332441,85

804553,08

31

332360,84

804570,57

32

332335,99

804565,96

33

332341,51

804527,30

34

332292,72

804493,24

35

332277,98

804601,87

36

332237,49

804598,18

37

332243,00

804542,95

38

332217,23

804538,35

39

332229,20

804439,84

40

332177,65

804385,52

41

332144,50

804380,00

42

332140,81

804414,06

43

332057,97

804401,18

44

332061,64

804357,91

45

332035,87

804355,15

46

332044,15

804289,78

47

332021,14

804286,10

48

332024,82

804273,21

49

332035,87

804256,64

50

332048,76

804256,64

51

332074,54

804259,40

52

332088,34

804138,81

53

332107,68

804118,55

54

332123,32

804107,51

55

332220,91

804162,74

56

332229,20

804119,47

57

332260,49

804128,68

58

332291,80

804165,50

59

332288,11

804213,38

60

332300,08

804222,58

61

332298,24

804238,23

62

332343,35

804266,77

63

332332,31

804382,76

64

332357,15

804391,97

65

332362,68

804306,35

66

332428,05

804330,29

67

332429,89

804287,02

68

332450,14

804105,66

69

332513,67

804136,96

70

332593,76

804162,74

71

332625,05

804175,63

72

332600,20

804361,59

73

332649,91

804391,05

74

332641,62

804452,73

75

332701,46

804472,06

76

332715,27

804346,86

77

332805,49

804380,00

78

332824,83

804378,16

79

332864,41

804503,36

80

332928,86

804609,23

81

332944,50

804642,37

82

332979,48

804770,34

83

332981,33

804782,30

84

332895,71

804747,32


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KORNELÓWKA (PLH060091)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

jelonek rogacz

Lucanus cervus

osiadła

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »