| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH1400472)), obejmujący obszar 1124,52 ha, położony w województwie mazowieckim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na obszarze ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 796)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

601820,37

654018,17

2

601683,58

654252,31

3

601706,15

654264,87

4

601633,63

654331,34

5

601511,71

654434,31

6

601501,38

654445,20

7

601394,44

654558,09

8

601317,33

654650,88

9

601288,95

654634,53

10

601150,84

654555,00

11

601129,55

654542,77

12

601080,51

654514,53

13

601069,91

654508,41

14

601036,29

654489,04

15

601029,00

654484,85

16

600989,81

654462,29

17

600948,60

654439,30

18

600903,93

654414,40

19

600808,07

654360,95

20

600800,63

654356,81

21

600767,19

654338,44

22

600555,63

654222,20

23

600550,20

654219,21

24

600488,26

654182,13

25

600341,86

654099,85

26

600259,57

654053,75

27

600130,90

653979,24

28

600122,52

653974,38

29

599874,44

653834,60

30

599865,43

653829,52

31

599836,10

653813,00

32

599796,06

653790,44

33

599768,70

653775,01

34

599786,69

653756,64

35

599822,72

653719,85

36

599844,58

653697,52

37

599856,01

653685,85

38

599892,79

653624,82

39

599906,06

653605,16

40

599916,68

653589,41

41

599935,98

653560,81

42

599960,28

653524,80

43

599986,36

653486,15

44

600014,42

653444,56

45

600016,81

653441,02

46

600042,12

653403,52

47

600047,08

653396,16

48

600072,36

653359,06

49

600080,12

653334,68

50

600084,43

653321,15

51

600088,96

653306,97

52

600093,24

653293,53

53

600097,37

653280,58

54

600106,87

653250,77

55

600111,08

653237,54

56

600116,03

653222,01

57

600120,40

653208,30

58

600125,15

653193,44

59

600129,90

653178,48

60

600132,28

653171,06

61

600134,14

653165,21

62

600140,41

653145,28

63

600147,65

653122,20

64

600153,49

653103,61

65

600159,10

653085,78

66

600162,31

653075,61

67

600173,87

653038,76

68

600180,46

653017,78

69

600187,56

652995,19

70

600188,95

652990,82

71

600194,51

652973,06

72

600195,09

652971,24

73

600201,49

652950,73

74

600206,71

652934,03

75

600211,50

652918,67

76

600216,27

652903,40

77

600220,92

652888,52

78

600224,03

652878,61

79

600225,69

652873,25

80

600230,46

652857,98

81

600235,38

652842,24

82

600239,85

652827,93

83

600244,37

652813,43

84

600248,79

652799,30

85

600255,65

652777,32

86

600284,08

652685,56

87

600293,55

652655,00

88

600304,91

652618,32

89

600322,11

652566,64

90

600322,85

652562,34

91

600341,29

652504,43

92

600358,55

652450,24

93

600369,56

652415,67

94

600538,15

652552,22

95

600599,47

652601,89

96

600625,35

652622,85

97

600632,44

652614,12

98

600638,65

652606,46

99

600643,20

652600,85

100

600664,68

652574,38

101

600747,47

652472,35

102

600778,99

652433,52

103

600782,21

652429,55

104

600849,57

652407,02

105

600903,26

652390,53

106

600988,25

652265,76

107

601024,57

652212,35

108

601039,44

652190,51

109

601063,31

652155,43

110

601072,58

652141,79

111

601109,36

652132,31

112

601121,57

652129,18

113

601188,26

652112,02

114

601217,59

652104,47

115

601247,02

652096,89

116

601305,88

652081,49

117

601362,50

652064,63

118

601401,98

652052,90

119

601444,51

652040,23

120

601456,11

652036,77

121

601457,28

651971,77

122

601527,72

651911,56

123

601617,21

651836,46

124

601694,79

651777,44

125

602084,45

651784,90

126

602086,45

651783,83

127

602394,40

651619,03

128

602482,75

651570,89

129

602580,06

651517,84

130

602587,24

651525,24

131

602656,04

651596,12

132

602681,80

651622,66

133

602772,60

651716,22

134

602830,46

651775,82

135

602848,45

651793,89

136

602906,25

651851,95

137

602920,77

651866,54

138

603013,80

651960,00

139

603190,91

652020,94

140

603233,19

652035,37

141

603269,80

652047,87

142

603295,00

652056,46

143

603392,42

652089,69

144

603397,50

652091,43

145

603430,37

652102,67

146

603493,87

652124,42

147

603552,84

652144,61

148

603593,55

652158,22

149

603580,30

652232,43

150

603578,08

652517,38

151

603556,14

652616,65

152

603514,63

652804,57

153

603505,72

652844,97

154

603504,94

652848,51

155

603388,24

653091,17

156

603269,40

653239,59

157

603189,64

653352,02

158

603164,99

653391,42

159

603113,31

653361,88

160

603067,33

653335,62

161

603035,52

653317,46

162

603020,46

653308,85

163

602991,13

653292,09

164

602965,64

653277,53

165

602957,64

653272,97

166

602931,08

653257,79

167

602914,86

653248,52

168

602863,93

653219,43

169

602827,99

653280,51

170

602796,99

653333,20

171

602796,26

653334,44

172

602760,99

653394,37

173

602602,41

653663,88

174

602557,37

653638,10

175

602537,13

653626,72

176

602523,96

653619,35

177

602482,51

653596,06

178

602461,23

653584,13

179

602434,40

653569,06

180

602388,84

653543,49

181

602381,59

653539,42

182

602328,65

653509,70

183

602327,48

653509,04

184

602266,71

653474,93

185

602182,30

653427,54

186

602126,95

653636,49

187

602070,98

653734,53

188

601968,14

653860,33

189

601964,14

653865,23

190

601957,87

653873,62

191

601909,88

653937,69

192

601820,37

654018,17

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

606903,31

648074,75

2

606880,75

648150,88

3

606880,02

648150,02

4

606871,70

648172,00

5

606870,37

648171,94

6

606854,35

648211,98

7

606853,73

648259,68

8

606852,61

648261,00

9

606842,30

648303,62

10

606795,83

648365,55

11

606771,01

648344,97

12

606750,04

648344,18

13

606732,42

648352,03

14

606676,03

648460,06

15

606563,53

648541,87

16

606509,49

648553,66

17

606499,67

648566,95

18

606469,46

648605,02

19

606341,75

648694,54

20

606336,19

648697,18

21

606138,36

648791,07

22

606094,08

648830,60

23

606086,18

648852,07

24

606013,89

648902,60

25

605971,12

648959,63

26

605970,04

648958,60

27

605930,42

649006,67

28

605904,83

649037,97

29

605864,59

649090,44

30

605833,58

649123,22

31

605795,32

649163,67

32

605790,64

649168,42

33

605781,70

649177,49

34

605743,29

649262,84

35

605720,06

649314,47

36

605660,47

649384,17

37

605658,46

649384,76

38

605625,94

649422,59

39

605533,76

649490,00

40

605534,27

649491,77

41

605511,03

649508,94

42

605474,07

649591,02

43

605456,04

649631,06

44

605388,23

649724,00

45

605313,97

649749,69

46

605279,53

649745,20

47

605244,12

649740,59

48

605244,00

649740,84

49

605222,10

649736,46

50

605206,82

649733,41

51

605085,09

649743,20

52

605084,23

649743,27

53

605080,17

649762,13

54

605090,54

649771,40

55

605122,49

649801,57

56

605131,69

649824,48

57

605152,07

649899,93

58

605179,65

650001,89

59

605208,49

650068,93

60

605187,00

650086,05

61

605149,96

650114,90

62

605087,30

650163,55

63

605038,94

650151,87

64

605034,87

650150,90

65

605014,67

650152,86

66

605000,69

650154,24

67

604932,09

650209,11

68

604917,10

650220,96

69

604883,64

650257,24

70

604865,31

650300,98

71

604839,42

650362,29

72

604828,83

650436,91

73

604827,07

650448,75

74

604814,41

650469,12

75

604800,90

650490,72

76

604774,29

650533,18

77

604713,55

650643,65

78

604620,50

650841,65

79

604593,62

650859,66

80

604550,45

650870,08

81

604484,24

650904,10

82

604428,27

651027,40

83

604408,92

651128,68

84

604394,81

651179,86

85

604377,92

651236,96

86

604330,98

651316,08

87

604315,95

651340,41

88

604284,19

651391,89

89

604187,15

651416,41

90

604043,59

651588,62

91

604038,04

651595,33

92

604010,16

651628,17

93

603929,70

651722,93

94

603901,14

651756,58

95

603807,53

651644,37

96

603698,76

651513,94

97

603690,46

651503,91

98

603639,27

651442,00

99

603623,88

651423,39

100

603604,44

651399,89

101

603510,11

651283,92

102

603429,48

651184,89

103

603410,15

651160,45

104

603350,30

651085,17

105

603291,43

651011,24

106

603250,14

650957,48

107

603170,87

650855,43

108

603236,04

650797,77

109

603306,59

650735,35

110

603449,69

650604,77

111

603576,03

650540,59

112

603655,03

650500,44

113

603660,22

650497,80

114

603836,94

650406,49

115

603794,42

650254,70

116

603791,26

650242,91

117

603759,51

650124,91

118

603748,37

650082,73

119

603800,38

650057,89

120

603916,68

650005,72

121

604043,96

649947,28

122

604076,73

649932,46

123

604070,11

649857,75

124

604070,59

649857,90

125

604072,96

649858,63

126

604080,38

649847,14

127

604069,99

649843,83

128

604069,46

649843,66

129

604068,86

649824,41

130

604060,74

649685,08

131

604056,29

649607,10

132

604052,27

649536,66

133

604050,69

649509,00

134

604044,49

649350,71

135

604043,89

649333,35

136

604038,43

649232,40

137

604036,87

649203,67

138

604036,03

649112,76

139

604035,92

649101,96

140

604049,59

649093,39

141

604123,62

649020,66

142

604296,42

648856,14

143

604312,10

648840,88

144

604368,68

648785,80

145

604370,45

648779,71

146

604419,24

648732,61

147

604487,67

648668,09

148

604542,52

648616,37

149

604544,73

648618,49

150

604548,22

648621,33

151

604617,97

648677,97

152

604621,32

648683,10

153

604623,80

648686,89

154

604627,20

648684,48

155

604638,05

648676,04

156

604665,78

648650,72

157

604739,33

648577,17

158

604798,41

648512,06

159

604861,11

648456,60

160

604916,58

648392,69

161

604957,57

648352,90

162

605005,80

648321,55

163

605020,27

648314,32

164

605048,00

648296,23

165

605186,66

648211,83

166

605207,16

648199,77

167

605263,83

648180,48

168

605320,50

648158,78

169

605407,32

648139,49

170

605473,63

648114,17

171

605488,10

648092,46

172

605508,62

648093,39

173

605508,60

648092,46

174

605523,07

648092,46

175

605555,62

648091,26

176

605585,77

648093,67

177

605601,44

648105,73

178

605630,38

648121,40

179

605671,37

648145,51

180

605703,93

648099,70

181

605984,87

648102,11

182

606015,83

648098,24

183

606012,60

648094,87

184

606065,65

648098,49

185

606142,82

648076,79

186

606509,84

648006,93

187

606509,36

648004,44

188

606666,11

647977,92

189

606892,79

647926,07

190

606890,72

647992,32

191

606893,25

647992,84

192

606902,69

648069,73

193

606903,31

648074,75


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91T0

Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)

 

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BORY CHROBOTKOWE KARASKA (PLH140047)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

sasanka otwarta

Pulsatilla patens

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »