| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Parczewska]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH0601072)), obejmujący obszar 3591,53 ha, położony w województwie lubelskim, składający się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Ostoja Parczewska]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 901)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

412437,30

769750,11

2

412367,35

769593,68

3

412409,96

769392,11

4

412392,79

769366,67

5

412479,27

769298,00

6

412550,25

769285,58

7

412853,80

769312,62

8

413002,58

769337,43

9

413045,03

769364,96

10

413118,96

769408,01

11

413246,13

769456,33

12

413308,22

769557,72

13

413333,42

769621,60

14

413375,76

769708,92

15

413383,69

769785,65

16

413383,69

769854,44

17

413381,57

769959,62

18

413303,36

770004,13

19

413248,76

770044,94

20

413170,47

770073,76

21

413070,32

770059,46

22

412873,51

770010,81

23

412797,21

770013,36

24

412680,21

770020,35

25

412596,27

770010,81

26

412595,00

769971,39

27

412527,59

769918,61

28

412475,46

769828,95

29

412459,56

769766,63

30

412437,30

769750,11

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

413871,39

769009,46

2

413790,31

768962,29

3

413722,99

768959,83

4

413687,12

768931,82

5

413699,89

768881,21

6

413684,66

768814,86

7

413731,35

768791,28

8

413726,92

768715,11

9

413777,53

768664,01

10

413835,51

768651,72

11

413843,38

768621,75

12

413819,30

768590,30

13

413802,10

768575,56

14

413742,64

768562,78

15

413634,54

768560,82

16

413616,36

768544,60

17

413661,56

768507,75

18

413685,15

768468,44

19

413722,99

768426,67

20

413806,53

768390,79

21

413822,25

768374,08

22

413823,72

768346,57

23

413867,46

768346,57

24

413894,97

768361,80

25

413914,15

768388,83

26

413965,25

768422,73

27

414050,75

768411,92

28

414135,76

768411,43

29

414167,21

768424,70

30

414314,14

768497,43

31

414349,42

768523,58

32

414415,57

768698,21

33

414428,80

768793,46

34

414397,05

768891,35

35

414330,90

768965,44

36

414293,86

769013,06

37

414166,86

769039,52

38

414120,04

769031,08

39

413987,36

769005,04

40

413924,46

769023,71

41

413871,39

769009,46

 

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

418296,22

767758,59

2

418228,79

767851,00

3

418242,53

767929,42

4

418252,52

768026,83

5

418235,03

768099,26

6

418260,01

768174,19

7

418247,52

768269,09

8

418207,56

768423,94

9

418170,10

768538,83

10

418140,12

768598,78

11

418117,65

768701,18

12

418017,74

768766,11

13

417940,32

768846,04

14

417872,88

768918,47

15

417812,94

768915,97

16

417643,10

769140,75

17

417505,74

769345,55

18

417565,68

769550,36

19

417595,65

769852,57

20

417598,15

770064,86

21

417510,73

770184,75

22

417445,79

770259,67

23

417356,86

770410,52

24

417137,68

770304,98

25

417231,00

770187,24

26

417298,44

770092,33

27

417320,92

770054,87

28

417405,83

769979,94

29

417440,80

769905,02

30

417465,78

769852,57

31

417418,32

769770,15

32

417400,84

769705,21

33

417383,36

769575,33

34

417435,80

769452,95

35

417483,26

769183,21

36

417478,26

769145,75

37

417423,32

769160,73

38

417378,36

769148,25

39

417363,37

769100,79

40

417350,89

769050,84

41

417393,35

768978,41

42

417388,35

768928,46

43

417418,32

768893,49

44

417465,78

768900,98

45

417550,69

768886,00

46

417638,11

768853,53

47

417698,05

768863,52

48

417730,52

768758,62

49

417738,01

768706,17

50

417772,98

768651,23

51

417805,45

768581,29

52

417797,96

768508,86

53

417810,44

768391,48

54

417837,92

768256,61

55

417857,90

768179,18

56

417810,44

768101,76

57

417772,98

768034,32

58

417740,51

767964,39

59

417748,00

767891,96

60

417748,00

767794,55

61

417750,50

767702,14

62

417728,02

767637,20

63

417770,48

767562,28

64

417757,99

767497,34

65

417767,98

767419,91

66

417842,91

767372,46

67

417875,38

767317,51

68

417877,88

767230,10

69

417882,87

767175,15

70

417935,32

767187,64

71

417985,27

767152,67

72

417982,78

767115,21

73

418027,73

767085,24

74

418015,25

767020,30

75

417952,81

766957,86

76

417867,89

766917,90

77

417812,94

766887,93

78

417693,06

766882,93

79

417605,64

766872,94

80

417465,78

766957,86

81

417365,87

767035,28

82

417273,46

767092,73

83

417143,59

767060,26

84

416960,01

766975,34

85

416756,46

767015,30

86

416491,72

767085,24

87

416416,79

767100,22

88

416192,01

767062,76

89

416032,16

767092,73

90

416014,68

767212,61

91

415937,25

767280,05

92

415837,35

767292,54

93

415779,90

767374,96

94

415482,69

767312,52

95

415485,19

767227,60

96

415445,23

767175,15

97

415432,74

767095,23

98

415405,26

767050,27

99

415430,24

766975,34

100

415370,30

766942,87

101

415294,12

766927,89

102

415269,15

766892,92

103

415116,79

766865,45

104

415046,86

766867,95

105

415006,90

766855,46

106

415036,87

766825,49

107

415049,36

766790,52

108

415652,80

766869,07

109

415711,78

766865,83

110

416220,90

766668,73

111

416758,71

766754,36

112

417344,38

766527,77

113

418534,10

766727,30

114

418619,73

766696,60

115

418673,05

766664,28

116

418832,19

766486,16

117

418918,62

766461,12

118

419031,32

766503,13

119

419125,83

766487,37

120

419628,69

766053,73

121

419714,53

765984,51

122

419792,08

766039,84

123

419730,28

766111,74

124

419689,90

766234,93

125

419661,22

766294,71

126

419562,65

766415,42

127

419560,00

766547,26

128

419547,52

766694,61

129

419536,41

766921,17

130

419381,31

766878,77

131

419022,63

766745,47

132

418751,87

767151,61

133

418713,32

767201,62

134

418648,38

767221,61

135

418570,96

767286,54

136

418413,61

767528,81

137

418316,21

767706,14

138

418296,22

767758,59

 

4) granica czwartej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

421263,83

774729,16

2

421170,25

774890,35

3

421094,99

775031,46

4

420939,77

775233,72

5

420784,55

775398,35

6

420685,77

775548,87

7

420685,77

775812,28

8

420704,58

775976,91

9

420822,17

776122,72

10

420770,43

776324,98

11

420732,80

776414,35

12

420695,17

776682,46

13

420643,43

776804,76

14

420210,69

776974,10

15

420182,47

777025,84

16

420024,16

778174,86

17

419841,45

778317,48

18

419601,56

778251,62

19

419573,34

778162,25

20

419229,97

778143,44

21

419168,82

778166,96

22

418853,67

777955,29

23

418566,74

777898,85

24

418388,00

777837,70

25

418171,44

777740,50

26

418075,48

777817,50

27

417975,93

777890,90

28

417903,24

777977,20

29

417834,49

777969,32

30

417803,70

777923,84

31

417796,89

777855,45

32

417816,59

777756,62

33

417761,80

777719,74

34

417666,54

777729,41

35

417615,70

777772,37

36

417608,17

777837,54

37

417553,03

777855,09

38

417455,63

777926,00

39

417360,74

777926,70

40

417277,67

778007,28

41

417221,81

778031,98

42

417208,57

778079,61

43

417103,29

778159,46

44

417062,46

778045,24

45

416950,75

777975,77

46

416871,61

777876,22

47

416668,93

777880,16

48

416417,56

777796,37

49

416358,83

777740,87

50

416224,19

777686,44

51

416146,49

777722,24

52

416286,50

777406,42

53

416181,22

777346,98

54

416471,28

776665,55

55

416372,80

776620,07

56

416207,83

776652,36

57

416138,96

776641,56

58

416081,31

776757,22

59

415870,77

776728,57

60

415855,37

776760,80

61

415790,56

776741,46

62

415788,77

776719,62

63

415704,53

776671,18

64

415364,80

776667,69

65

415241,98

776609,33

66

415138,85

776528,41

67

414997,41

776405,58

68

414917,91

776340,05

69

414758,21

776670,56

70

414613,54

776605,75

71

414381,17

776489,56

72

414147,61

776920,47

73

413992,38

775349,43

74

414030,01

775269,47

75

414039,42

775170,69

76

414095,87

775029,58

77

414142,90

774963,73

78

414204,05

774832,02

79

414246,38

774742,65

80

414354,57

774766,17

81

414434,53

774719,14

82

414519,20

774643,88

83

414627,38

774610,95

84

414660,31

774535,69

85

414632,09

774375,76

86

414566,24

774117,06

87

414570,94

773985,36

88

414636,79

773820,73

89

414730,87

773693,73

90

414871,98

773496,17

91

414956,64

773425,61

92

415130,68

773289,21

93

415167,30

773336,89

94

415212,22

773357,03

95

415292,26

773175,01

96

415436,42

773038,97

97

416504,17

773015,45

98

416499,46

772930,78

99

417002,76

772883,75

100

417016,87

773024,86

101

417402,58

773015,45

102

417463,72

772784,97

103

417501,35

772747,34

104

417999,95

772714,41

105

418282,17

772446,30

106

418470,32

772418,08

107

418649,06

772338,12

108

418705,50

772281,67

109

419062,99

772253,45

110

419204,10

772178,19

111

419316,99

772168,78

112

419411,06

772168,78

113

419552,17

772168,78

114

419697,99

772173,49

115

419834,40

772197,00

116

419919,06

772244,04

117

420027,25

772201,71

118

420097,80

772211,11

119

420168,36

772248,74

120

420274,71

772261,64

121

420418,33

772741,59

122

420771,76

772913,18

123

420720,65

773090,76

124

420772,54

773112,26

125

421089,44

773096,27

126

421090,38

773149,11

127

421047,48

773252,94

128

421058,05

773397,79

129

421052,76

773475,19

130

421021,84

773562,67

131

421027,31

773654,16

132

421061,10

773740,52

133

421037,21

773821,42

134

421048,81

773934,40

135

421056,67

774020,08

136

421107,36

774039,20

137

421136,08

774033,79

138

421172,76

774080,73

139

421138,25

774108,71

140

421243,31

774138,23

141

421260,41

774365,16

142

421218,76

774490,74

143

421214,41

774604,82

144

421263,83

774729,16

 

5) granica piątej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

421267,76

768533,86

2

421197,46

768705,21

3

421168,90

768848,00

4

421113,98

769116,01

5

421050,28

769047,91

6

420977,78

768927,08

7

420878,93

768828,23

8

420775,68

768810,66

9

420378,06

768790,88

10

420277,01

768571,21

11

420197,92

768577,80

12

420178,15

768448,19

13

420211,11

768331,76

14

420298,98

768138,44

15

420476,92

767835,28

16

420525,25

767806,72

17

420580,16

767797,94

18

420635,08

767786,95

19

420705,38

767786,95

20

420799,84

767817,71

21

420894,31

767835,28

22

420977,78

767892,40

23

421085,43

767964,89

24

421164,51

767967,09

25

421267,76

767967,09

26

421294,12

768041,78

27

421250,18

768175,78

28

421320,48

768305,39

29

421267,76

768533,86

 

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)

infoRgrafika


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107) składa się z pięciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

2

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

4

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

5

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

6

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

7

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA PARCZEWSKA (PLH060107)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

czerwończyk fioletek

Lycaena helle

osiadła

3

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

4

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

5

modraszek nausitous

Maculinea (Phengaris) nausithous

osiadła

6

modraszek telejus

Maculinea (Phengaris) teleius

osiadła

7

wilk

Canis lupus

osiadła

8

wydra

Lutra lutra

osiadła

9

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

10

żółw błotny

Emys orbicularis

osiadła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »