| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH3000482)), obejmujący obszar 7,45 ha, położony w województwie wielkopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 906)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy
(PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

450926,23

418621,36

2

450903,47

418668,13

3

450868,08

418701,00

4

450817,52

418722,49

5

450773,27

418728,81

6

450723,98

418717,43

7

450707,54

418712,38

8

450665,83

418708,58

9

450611,47

418725,02

10

450572,29

418725,02

11

450560,91

418714,91

12

450562,17

418654,23

13

450559,65

418644,12

14

450549,53

418634,00

15

450534,37

418609,99

16

450533,10

418591,03

17

450539,42

418575,86

18

450557,12

418560,69

19

450584,93

418561,95

20

450650,66

418567,01

21

450669,62

418569,54

22

450691,11

418563,22

23

450715,13

418537,94

24

450765,69

418503,81

25

450806,14

418469,68

26

450852,91

418443,13

27

450880,72

418419,11

28

450897,15

418409,00

29

450908,53

418406,47

30

450913,58

418424,17

31

450907,26

418453,24

32

450908,53

418492,43

33

450909,79

418507,60

34

450917,38

418534,14

35

450927,49

418555,63

36

450931,28

418578,39

37

450926,23

418621,36

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)

infoRgrafika

Załącznik 3. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)]

Załącznik nr 3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK GLINIANKI W LENARTOWICACH (PLH300048)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Chechelska-Dziepak

Rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, mediator sądowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »