REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 933

USTAWA

z dnia 9 maja 2018 r.

o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o rencie socjalnej]

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682 oraz z 2017 r. poz. 1543) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „84%” zastępuje się wyrazami „100%”.

Art. 2. [Wysokość rent socjalnych]

1. Wysokość rent socjalnych przysługujących w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustala się ponownie z zastosowaniem art. 6 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Ponownego ustalenia wysokości rent socjalnych dokonuje się z urzędu i renty socjalne wypłaca się w terminie do dnia 30 września 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 czerwca 2018 r. lub, w przypadku gdy prawo do renty socjalnej ustalono po dniu 31 maja 2018 r. – od miesiąca jego ustalenia.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do świadczeń przysługujących na podstawie art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696).

Art. 3. [Przeniesienia planowanych wydatków]

W roku 2018 upoważnia się Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do dokonania przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych z przeznaczeniem na wypłatę renty socjalnej.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-17
  • Data wejścia w życie: 2018-09-01
  • Data obowiązywania: 2018-09-01
  • Z mocą od: 2018-06-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA