reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 7 czerwca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 53 ust. 5 i art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d, e i f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 1763) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:

1) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;

2) w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego – o jeden rok;

3) w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – o jeden rok.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, oraz

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, podejmuje się:

1) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie III szkoły podstawowej,

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie odpowiadającej klasie VIII szkoły podstawowej;

2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki;

3) w przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki.”;

2) w załączniku nr 5 w objaśnieniach do tabeli 2, w objaśnieniu do poz. 2–7 wyrazy „w poz. 2–5” zastępuje się wyrazami „w poz. 2–7”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama