| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 473) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) pkt 1–4, 6, 8 i 9 stosuje się odpowiednio do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.”,

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oprócz zadań wymienionych w ust. 2 pkt 3 należy:

1) w terminie do dnia 15 kwietnia za rok poprzedni opracowanie i przedstawienie Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej;

2) uwzględnianie problematyki ochrony środowiska w trakcie realizacji zadań obejmujących fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w § 7:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) współdziała z dyrektorem komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw infrastruktury, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń dotyczących ochrony środowiska;”,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) uczestniczy z Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w procesie wdrażania przepisów dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »