| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

Na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 w tabeli 18 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2–7 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych”;

2) w załączniku nr 3 w tabeli 5 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2–4 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych”;

3) w załączniku nr 4:

a) w tabeli 4 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2–4 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne dwutlenku siarki w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych”,

b) w tabeli 13 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne tlenków azotu w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych”,

c) w tabeli 17 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2–7 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych”;

4) w załączniku nr 5:

a) w tabeli 8 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2–5 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne tlenków azotu w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych”,

b) w tabeli 11 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2–5 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych”,

c) w tabeli 12 pierwszy wiersz nagłówka tabeli nad kolumnami 2–5 otrzymuje brzmienie:

„Standardy emisyjne pyłu w mg/m3u, przy zawartości 3% tlenu w gazach odlotowych”.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648 i 1722.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »