| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 16 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111 oraz z 2018 r. poz. 650, 915 i 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych]

W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych (Dz. U. poz. 603) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Księga rejestrowa programów rozprowadzanych prowadzona jest dla każdego operatora rozprowadzającego programy, zwanego dalej „operatorem”.”;

2) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do rejestru programów rozprowadzanych może złożyć wyłącznie operator.”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 3;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Postępowania]

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

Załącznik 1. [WZÓR – ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM]

Załączniki do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 16 października 2018 r. (poz. 2111)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH ROZPOWSZECHNIANYCH WYŁĄCZNIE W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU PROGRAMÓW ROZPROWADZANYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU PROGRAMÓW ROZPROWADZANYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »