| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 października 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 780) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń zasadniczych funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 maja 2018 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 października 2018 r. (poz. 2118)

Załącznik nr 1

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowania

Mnożniki przeciętnego uposażenia

39

1,6130

38

1,4526

37

1,1356

36

1,0432

35

1,0057

34

0,9553

33

0,9507

32

0,8572

31

0,8496

30

0,8424

29

0,8004

28

0,7934

27

0,7593

26

0,7463

25

0,7111

24

0,7107

23

0,6755

22

0,6697

21

0,6643

20

0,6309

19

0,6255

18

0,6136

17

0,6084

16

0,5804

15

0,5548

14

0,5502

13

0,5480

12

0,5380

11

0,5190

10

0,5188

9

0,4974

8

0,4870

7

0,4829

6

0,4645

5

0,4513

4

0,4291

3

0,4151

2

0,3905

1

0,2402

 

Załącznik 2. [GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik 2

GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

39

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

2

38

zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

3

37

dyrektor biura

4

37

główny księgowy Służby Więziennej

5

36

główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej

6

36

naczelny lekarz więziennictwa

7

36

zastępca dyrektora biura

8

36

naczelnik wydziału

9

33

kierownik zespołu

10

33

doradca Dyrektora Generalnego

11

31

radca prawny

12

31

starszy specjalista

13

31

główny kontroler

14

28

specjalista

15

28

starszy kontroler

16

22

starszy inspektor

17

22

kontroler

18

17

inspektor

19

17

młodszy kontroler

20

10

młodszy inspektor

21

chorążego

10

starszy instruktor

22

7

instruktor

23

5

młodszy instruktor

24

podoficerski

6

starszy kierowca

25

5

kierowca

26

4

starszy referent

27

2

referent

28

1

młodszy referent

 

Tabela 2

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

37

dyrektor okręgowy Służby Więziennej

2

33

zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej

3

31

główny księgowy

4

24

naczelny lekarz

5

24

radca prawny

6

22

specjalista

7

19

starszy kontroler

8

17

kontroler

9

17

starszy inspektor

10

14

inspektor

11

14

młodszy kontroler

12

9

młodszy inspektor

13

chorążego

9

starszy instruktor

14

6

instruktor

15

4

młodszy instruktor

16

podoficerski

6

starszy kierowca

17

5

kierowca

18

3

starszy referent

19

2

referent

20

1

młodszy referent

 

Tabela 3

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia oraz ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

37

komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

2

35

zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

3

35

komendant ośrodka szkolenia

4

30

zastępca komendanta ośrodka szkolenia

5

30

komendant ośrodka doskonalenia kadr

6

26

zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

7

26

główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia

8

21

główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr

9

21

kierownik zakładu

10

21

kierownik oddziału zamiejscowego

11

20

kierownik ambulatorium

12

20

kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia

13

16

zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

14

16

kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr

15

18

radca prawny

16

18

starszy wykładowca

17

16

wykładowca

18

11

młodszy wykładowca

19

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

20

13

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

21

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

22

13

dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia

23

12

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia

24

9

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

25

14

specjalista

26

12

starszy inspektor

27

11

inspektor

28

9

młodszy inspektor

29

6

starsza pielęgniarka

30

5

pielęgniarka

31

4

młodsza pielęgniarka

32

chorążych

12

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia

33

9

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia

34

9

starszy instruktor

35

6

instruktor

36

4

młodszy instruktor

37

6

starszy oddziałowy

38

5

oddziałowy

39

6

starsza pielęgniarka

40

5

pielęgniarka

41

4

młodsza pielęgniarka

42

podoficerski

6

starszy oddziałowy

43

5

oddziałowy

44

6

technik

45

3

starszy referent

46

6

starszy kierowca

47

5

kierowca

48

6

starsza pielęgniarka

49

5

pielęgniarka

50

4

młodsza pielęgniarka

51

6

starszy magazynier

52

5

szef kuchni

53

5

konserwator

54

5

magazynier

55

3

starszy strażnik

56

2

referent

57

2

strażnik

58

1

młodszy referent

 

Tabela 4

Areszty śledcze, zakłady karne, zakłady opieki zdrowotnej działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

Grupa zaszeregowania

Stanowiska służbowe

1

2

3

4

1

oficerski

34

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

2

32

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

3

29

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

4

23

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

5

27

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

6

20

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

7

25

dyrektor szpitala

8

23

kierownik oddziału powyżej 200 miejsc

9

20

kierownik oddziału poniżej 200 miejsc

10

20

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

11

18

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

12

16

kierownik domu matki i dziecka aresztu śledczego lub zakładu karnego

13

16

kierownik poradni, pracowni aresztu śledczego lub zakładu karnego

14

16

kierownik ośrodka diagnostycznego aresztu śledczego lub zakładu karnego

15

20

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

16

18

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

17

20

ordynator

18

20

kierownik apteki zakładowej – okręgowej

19

16

kierownik apteki zakładowej

20

18

radca prawny

21

18

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

22

16

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

23

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

24

15

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

25

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

26

15

dowódca zmiany

27

11

zastępca dowódcy zmiany

28

15

dowódca grupy interwencyjnej

29

15

starszy wychowawca

30

12

wychowawca

31

11

młodszy wychowawca

32

15

starszy psycholog

33

12

psycholog

34

11

młodszy psycholog

35

15

specjalista

36

12

starszy inspektor

37

11

inspektor

38

9

przełożona pielęgniarek1)

39

8

pielęgniarka oddziałowa1)

40

6

starsza pielęgniarka

41

5

pielęgniarka

42

4

młodsza pielęgniarka

43

9

młodszy inspektor

44

chorążych

15

dowódca grupy interwencyjnej

45

15

dowódca zmiany

46

11

zastępca dowódcy zmiany

47

9

starszy instruktor

48

6

instruktor

49

4

młodszy instruktor

50

8

starszy oddziałowy

51

6

oddziałowy

52

8

pielęgniarka oddziałowa1)

53

6

starsza pielęgniarka

54

5

pielęgniarka

55

4

młodsza pielęgniarka

56

5

dowódca grupy konwojowej

57

podoficerski

8

starszy oddziałowy

58

6

oddziałowy

59

6

technik

60

3

starszy referent

61

6

technik medyczny

62

6

starszy kierowca

63

5

kierowca

64

8

pielęgniarka oddziałowa1)

65

6

starsza pielęgniarka

66

5

pielęgniarka

67

4

młodsza pielęgniarka

68

6

starszy magazynier

69

6

szef kuchni

70

5

magazynier

71

5

konserwator

72

5

dowódca grupy konwojowej

73

3

starszy strażnik

74

2

referent

75

2

strażnik

76

1

młodszy referent

 


1) W areszcie śledczym lub w zakładzie karnym, w którym funkcjonuje szpital.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »