| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 listopada 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Na podstawie art. 138s ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 643 i 955) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD;”;

2) użyte w § 25 w pkt 1 w lit. b, w pkt 2 w lit. b, w pkt 3 w lit. b, w pkt 4 w lit. b, w pkt 5 w lit. b i w pkt 6 w lit. b oraz w § 38 w ust. 2 w pkt 2, w ust. 3 w pkt 2, w ust. 4 w pkt 3, w ust. 5 w pkt 2 i w ust. 6 w pkt 4 wyrazy „dokumencie dostawy” zastępuje się wyrazami „e-DD albo dokumencie zastępującym e-DD”;

3) użyte w § 25 w pkt 1 w lit. c i w pkt 4 w lit. d, w § 29 w pkt 3 w lit. e i h oraz w § 38 w ust. 2 w pkt 4 i w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy” zastępuje się wyrazami „numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD”;

4) użyte w § 28 w pkt 1 w lit. e i w pkt 4 w lit. f oraz w § 29 w pkt 4 w lit. e i g wyrazy „datę wystawienia i numery identyfikujące dokument” zastępuje się wyrazami „numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD”;

5) w § 38 w ust. 7 w zdaniu drugim wyrazy „dokumentów dostawy albo dokumentów, o których mowa w art. 32 ust. 10 ustawy” zastępuje się wyrazami „wydruków e-DD albo dokumentów zastępujących e-DD”;

6) w § 47 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) numer referencyjny e-DD, a jeżeli System jest niedostępny – lokalny numer referencyjny umieszczony w dokumencie zastępującym e-DD, na podstawie których alkohol etylowy skażony jest przemieszczany;”;

7) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1356, 1629, 1697, 2227 i 2244.

Załącznik 1. [WZÓR – KSIĘGA KONTROLI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2294)

Załącznik nr 1

WZÓR – KSIĘGA KONTROLI

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ SKAŻENIA ALKOHOLU ETYLOWEGO ŚRODKIEM SKAŻAJĄCYM/SUBSTANCJAMI SKAŻAJĄCYMI]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ SKAŻENIA ALKOHOLU ETYLOWEGO ŚRODKIEM SKAŻAJĄCYM/SUBSTANCJAMI SKAŻAJĄCYMI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »