| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1839) w załączniku do rozporządzenia w § 2:

1) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Zespół do spraw Udostępniania,”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Zespół do spraw Finansowo-Księgowych;”;

3) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Sekcja do spraw Zamówień Publicznych;”;

4) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Sekcja do spraw Realizacji Projektów i Komunikacji;”;

5) uchyla się pkt 11;

6) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;

14) Inspektor Ochrony Danych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Da Wanda

DaWanda to platforma online z produktami hand-made i designem.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »