| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1231 oraz z 2018 r. poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3c w brzmieniu:

„3a) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

3b) urlopu rodzicielskiego;

3c) urlopu ojcowskiego;”;

2) w § 5:

a) w pkt 2 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” w stosunku do podległych mu policjantów;”;

3) w § 7 w ust. 2 w pkt 2 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »