| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 183) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 w pkt 3 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w zakresie wstępnych kwot wydatków i wyjściowych kwot wydatków:

a) wstępne kwoty wydatków i wyjściowe kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz wielkości wskaźników budżetowych przekazuje dysponentom Minister Finansów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2,

b) wraz ze wstępnymi kwotami wydatków i wyjściowymi kwotami wydatków dla poszczególnych części budżetowych Minister Finansów określa termin przedstawienia projektu budżetu w układzie zadaniowym w danej części budżetu państwa oraz projektów planów finansowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 4 ust. 3 i 5, według formularzy oznaczonych symbolami: BZ, BZK i BZ-PF – wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów,

c) termin przedstawienia materiałów, o których mowa w lit. b, nie może być krótszy niż termin, o którym mowa w § 13 ust. 1.”;

2) załącznik nr 39 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE PROPOZYCJI AKTUALIZACJI CELÓW I MIERNIKÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 maja 2019 r. (poz. 911)

ZESTAWIENIE PROPOZYCJI AKTUALIZACJI CELÓW I MIERNIKÓW

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »