reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pełnomocnik Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

§ 2. [Kompetencje Pełnomocnika]

Pełnomocnik wykonuje zadania związane z działaniami na rzecz rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego:

1) koordynuje i monitoruje działania wykonywane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez poszczególnych członków Rady Ministrów;

2) monitoruje działania w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) realizuje zadania związane z koordynowaniem i monitorowaniem inwestycji infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) inicjuje realizację inwestycji planowanych do wykonania w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez poszczególnych członków Rady Ministrów oraz udziela im wsparcia w tym zakresie;

5) monitoruje prace podejmowane przez organy administracji rządowej w celu zwiększenia efektywności projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

6) inicjuje działania mające na celu popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 3. [Inicjowanie działań legislacyjnych]

1. Pełnomocnik może inicjować działania legislacyjne zmierzające do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego.

2. Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projekty dokumentów rządowych wynikające z zakresu swojego działania.

§ 4. [Współpraca Pełnomocnika z organami administracji rządowej]

1. Pełnomocnik przy wykonywaniu powierzonych zadań współpracuje z organami administracji rządowej, które są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

3. Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju, w zakresie powierzonych mu zadań, powoływać zespoły eksperckie i doradcze oraz zlecać przeprowadzanie ekspertyz.

§ 5. [Powierzanie zadań Pełnomocnikowi]

Pełnomocnik może przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski oraz projekty dokumentów związanych z realizacją powierzonych mu zadań.

§ 6. [Sprawozdanie Pełnomocnika ze swojej działalności]

Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.

§ 7. [Obsługa Pełnomocnika]

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

§ 8. [Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika]

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 18 i 34, których dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama