| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520 i 1556) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 414) w § 4:

1) w ust. 1 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy "wykorzystywanym w służbie";

2) w ust. 2 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy "wykorzystywanym w służbie";

3) w ust. 3 wyrazy "w wysokości 0,116" zastępuje się wyrazami "w wysokości 0,203";

4) w ust. 4:

a) w pkt 1 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy "wykorzystywanym w służbie",

b) w pkt 2 po wyrazach "psem służbowym" dodaje się wyrazy "wykorzystywanym w służbie".

§ 2.

Przepis § 4 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do dodatków za opiekę nad psem służbowym wykorzystywanym w służbie, wypłacanych za miesiąc, w którym wchodzi w życie niniejsze rozporządzenie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Banaś


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »