reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres:

1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza.

§ 2. [Medyczne czynności ratunkowe udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie]

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Medyczne czynności ratunkowe udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza]

Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie]

Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza]

Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.2)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587 oraz z 2017 r. poz. 1364), które traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130).

Załącznik 1. [MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 grudnia 2019 r. (poz. 2478)

Załącznik nr 1

MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO

1. Ocena stanu pacjenta.

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

1) rurki ustno-gardłowej;

2) rurki nosowo-gardłowej;

3) przyrządów nadgłośniowych;

4) konikopunkcji.

6. Odsysanie dróg oddechowych.

7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.

9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.

10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.

14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.

15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.

17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.

20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.

21. Opatrywanie ran.

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych.

23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

25. Przyjęcie porodu.

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.

27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.

28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.

29. Podawanie leków wymienionych w tabeli.

30. Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, z zasobów własnych chorego.

Lp.

Nazwa międzynarodowa leku

Postać

1

Acidum acetylsalicylicum

tabletki

2

Adenosinum

roztwór do wstrzykiwań

3

Amiodaroni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

4

Atropini sulfas

roztwór do wstrzykiwań

5

Isosorbidi mononitras

tabletki

6

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

7

Captoprilum

tabletki

8

Clemastinum

roztwór do wstrzykiwań

9

Clonazepamum

roztwór do wstrzykiwań

10

Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

11

Dexamethasoni phosphas

roztwór do wstrzykiwań

12

Diazepamum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań, wlewka doodbytnicza

13

Drotaverini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

14

Epinephrinum

roztwór do wstrzykiwań

15

Fentanylum

roztwór do wstrzykiwań

16

Flumazenilum

roztwór do wstrzykiwań

17

Furosemidum

roztwór do wstrzykiwań

18

Glyceroli trinitras

tabletki, aerozol do stosowania podjęzykowego

19

Glucagoni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

20

Glucosum 5%

roztwór do wlewu dożylnego

21

Glucosum 20%

roztwór do wstrzykiwań

22

Heparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

23

Hydrocortisonum

roztwór do wstrzykiwań

24

Hydroxyzinum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

25

Ibuprofenum

tabletki

26

Ketoprofenum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

27

Lidocaini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań, żel

28

Magnesii sulfas

roztwór do wstrzykiwań

29

Mannitolum – 15%

roztwór do wlewu dożylnego

30

Metamizolum natricum

roztwór do wstrzykiwań

31

Metoclopramidum

roztwór do wstrzykiwań

32

Metoprololi tartras

roztwór do wstrzykiwań

33

Midazolamum

roztwór do wstrzykiwań

34

Morphini sulfas

roztwór do wstrzykiwań

35

Naloxoni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

36

Natrii chloridum 0,9%

roztwór do wlewu dożylnego

37

Natrii hydrogenocarbonas 8,4%

roztwór do wstrzykiwań

38

Papaverini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

39

Paracetamolum

czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań

40

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

roztwór do wlewu dożylnego

41

Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana)

roztwór do wlewu dożylnego

42

Salbutamolum

roztwór do wstrzykiwań, roztwór do nebulizacji

43

Solutio Ringeri/zbilansowany

roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego

44

Thiethylperazinum

czopki, roztwór do wstrzykiwań

45

Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

46

Tlen medyczny

gaz

47

Urapidilum

roztwór do wstrzykiwań

 

Załącznik 2. [MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA]

Załącznik nr 2

MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA

1. Medyczne czynności ratunkowe wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykonanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających.

3. Cewnikowanie pęcherza moczowego.

4. Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych.

5. Asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych niewymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

6. Podawanie leków.

Załącznik 3. [ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO]

Załącznik nr 3

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO

1. Ocena stanu pacjenta.

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:

1) rurki ustno-gardłowej;

2) rurki nosowo-gardłowej;

3) przyrządów nadgłośniowych;

4) konikopunkcji.

6. Odsysanie dróg oddechowych.

7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.

9. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

10. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.

11. Monitorowanie czynności układu oddechowego.

12. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.

14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.

15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.

16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową.

17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.

18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych.

19. Opatrywanie ran.

20. Tamowanie krwawień zewnętrznych.

21. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

22. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

23. Przyjęcie porodu.

24. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.

25. Cewnikowanie pęcherza moczowego.

26. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.

27. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.

28. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.

29. Podawanie leków wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Załącznik 4. [ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA]

Załącznik nr 4

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia.

2. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama