reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, będący jego oznaczeniem;

2) sposób oznakowania:

a) jednostek systemu,

b) kierującego akcją medyczną,

c) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe,

d) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”;

3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2. [Wzór graficzny systemu]

Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Sposób oznakowania jednostek systemu]

Sposób oznakowania jednostek systemu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Kamizelka ostrzegawcza kierującego akcją medyczną]

1. Kierujący akcją medyczną posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską Normą2) o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej klasy 1, zgodnie z Polską Normą tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o treści: „KIERUJĄCY AKCJĄ MEDYCZNĄ”.

2. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) z przodu 5 cm;

2) na plecach 15 cm.

§ 5. [Oznakowanie osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe]

1. Osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe, z wyłączeniem osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, są oznakowane, w zależności od pełnionej funkcji, przez umieszczenie na umundurowaniu naszywki z przodu oraz nadruku koloru czarnego lub granatowego na plecach na materiale odblaskowym albo na taśmie samosczepnej:

1) „LEKARZ”;

2) „PIELĘGNIARKA” lub „PIELĘGNIARZ”;

3) „RATOWNIK MEDYCZNY”.

2. Wysokość naszywki, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 cm.

3. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 15 cm.

§ 6. [Oznakowanie ratowników z jednostek współpracujących]

Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy, są oznakowani przez umieszczenie na odzieży zewnętrznej:

1) naszywki z przodu o wysokości 5 cm z napisem „RATOWNIK”;

2) nadruku na plecach o wysokości 15 cm z napisem „RATOWNIK”;

3) naszywki z nazwą jednostki współpracującej z systemem.

§ 7. [Wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego oraz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego]

Wymagania w zakresie umundurowania członków:

1) zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.3)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1251), które traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130).

Załącznik 1. [WZÓR GRAFICZNY SYSTEMU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. (poz. 2487)

Załącznik nr 1

WZÓR GRAFICZNY SYSTEMU

infoRgrafika

Załącznik 2. [SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU]

Załącznik nr 2

SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU

I. Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego

Zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany przez umieszczenie na specjalistycznym środku transportu sanitarnego koloru białego lub żółtego:

1) wzoru graficznego systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm;

2) nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;

3) po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej:

a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego,

b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego

– w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm;

4) trzech pasów odblaskowych:

a) typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami,

b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół dachu,

c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym mowa w lit. a;

5) nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu.

II. Oznakowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego

1. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany poprzez umieszczenie na statku powietrznym (płatowcu) barwy żółtej:

1) wzoru graficznego systemu, na bocznej powierzchni kadłuba, w miejscu dobrze widocznym, o średnicy co najmniej 35 cm;

2) pasów barwy czerwonej lub niebieskiej wzdłuż kadłuba, o stałej lub zmiennej szerokości (w zależności od ilości dostępnego miejsca), umieszczonych poziomo pod linią okien bocznych oraz skośnie w tylnej części kadłuba w kierunku belki ogonowej;

3) napisu „LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE” z boku, pod lub nad linią okien, barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 8 cm;

4) napisu „HEMS” barwy białej, czarnej lub niebieskiej na bocznej powierzchni kadłuba, o wysokości znaków co najmniej 10 cm;

5) wzoru graficznego systemu, na spodniej części kadłuba, w kierunku przodu kadłuba, o średnicy co najmniej 50 cm.

2. Łopaty wirnika nośnego (oraz innych wirujących lub niebezpiecznych elementów konstrukcji, np. śmigła ogonowego, jeżeli występują) są pomalowane w ostrzegawczym schemacie barwnym, jaskrawym i kontrastowym.

3. Dopuszcza się malowanie elementów konstrukcji statku powietrznego, niewymienionych w ust. 2, barwą inną niż żółta, o ile poprawi to jego bezpieczeństwo użytkowania lub funkcjonalność.

III. Oznakowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych

1. Szpitalny oddział ratunkowy oznakowany jest niebieską tablicą o wymiarach 90 cm x 90 cm, na której są umieszczone napisy w kolorze białym „SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY” oraz „EMERGENCY” o wysokości znaków 10 cm oraz biały krzyż o wymiarach 20 cm x 20 cm.

2. Oznakowanie umieszcza się przy wejściu głównym do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz na znakach drogowych oznaczających drogę dojazdu do szpitala, w którym mieści się szpitalny oddział ratunkowy.

Załącznik 3. [UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO]

Załącznik nr 3

UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego*)

Lp.

Element umundurowania

Opis

1

2

3

Umundurowanie letnie

1

Koszula

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W

c) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka

d) z przodu co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami

e) oznakowania:

- naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu

- naszywka albo taśma samosczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji

- nadruk na plecach z nazwą funkcji

2

Koszulka z krótkimi rękawami

a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

c) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu

a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1), klasa 2

3

Spodnie

w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego

b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą1), rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek

c) kieszenie:

- dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu

- na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami

d) na wysokości kolan wzmocnienia

e) u góry podtrzymywacze paska

4

Obuwie (całosezonowe)

a) materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie

b) barwa czarna lub ciemnobrązowa

c) wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna

a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1), klasa 2

5

Kurtka (całosezonowa)

w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających

widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego

b) zgodna z Polską Normą2), co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej

c) pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą1), rozmieszczone:

- na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm

- nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm

- na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm

- na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm

- minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m2

d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce

e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym

f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny

g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu

h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia

i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy

j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samosczepną

k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna

l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym

m) długość co najmniej do wysokości bioder

n) oznakowania przodu:

- na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samosczepna lub identyfikator z nazwą funkcji

- na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym

o) oznakowania tyłu:

- na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu

- na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji

6

Bluza – podpinka do kurtki

a) zgodna z Polską Normą3), co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego

b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny lub inny

c) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą1)

d) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny

e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu

f) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym

7

Czapka

a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

b) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym

c) z przodu wyposażona w daszek

8

Kamizelka

a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1), klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego

b) 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodne z Polską Normą1), rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm

c) rozmieszczenie i liczba kieszeni dowolne z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego

d) oznakowanie przodu:

- po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym

- po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji

e) oznakowanie z tyłu:

- naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o średnicy 20 cm

- nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji

Umundurowanie zimowe

1

Spodnie

a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą1), klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego

b) zgodne z Polską Normą2), co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej

c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym

d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą1), rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem przednio-tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni

e) kieszenie:

- dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń

- na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami

f) na wysokości kolan wzmocnienia

g) u góry podtrzymywacze paska

h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne

2

Obuwie

jak w sezonie letnim

3

Kurtka

jak w sezonie letnim

4

Czapka

a) zgodna z Polską Normą3), co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą1)

c) naszywka ze wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym

d) z przodu wyposażona w daszek

5

Rękawice

a) materiał: skóra/tkanina/dzianina

b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną

c) barwa czarna

 

*) Dla umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że:

1) dopuszcza się łączenie elementów umundurowania również w kolorze granatowym i czarnym, przy czym powinno spełniać wymagania PN-EN 471+A1:2008 p. 5.3 lub normy ją zastępującej;

2) dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp.

Element umundurowania

Letnie

Zimowe

Wymagane

1

Koszula

2

tak

2

Koszulka z krótkimi rękawami

2

tak

3

Spodnie

2

1

tak

4

Obuwie

1

tak

Kurtka z podpinką

0

1

tak

 


1) PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca.

2) PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca.

3) PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca.

Załącznik 4. [UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO]

Załącznik nr 4

UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*)

Lp.

Element umundurowania

Opis

Umundurowanie letnie

1

Spodnie

a) barwa czerwona

b) co najmniej dwie kieszenie: biodrowe, nogawkowe

c) wzmocnienia w miejscach narażonych na przecieranie, w szczególności na wysokości pośladków, krocza, kolan (wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej

d) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe na całych obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi nogawki

2

Koszulka z długim lub krótkim rękawem

a) barwa czerwona

b) oznakowanie:

- flaga polska na lewym ramieniu - naszywka

- logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu - naszywka

- na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego

3

Kombinezon lotniczy jednoczęściowy rozpinany na zamek błyskawiczny dwustronnie rozdzielczy

a) barwa czerwona

b) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe, nogawkowe

c) oznakowanie:

- funkcja z prawej strony z przodu - naszywka

- nazwisko z lewej strony z przodu - naszywka lub identyfikator z nazwiskiem

- flaga polska na lewym ramieniu - naszywka

- logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu - naszywka

- na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego

d) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe:

- na rękawach wokół całego obwodu (powyżej stawu łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy

- na całych obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi nogawki

4

Koszulka polo

a) barwa czerwona lub granatowa

b) oznakowanie: flaga polska na lewym ramieniu - naszywka

5

Kurtka letnia

a) barwa czerwona

b) co najmniej dwie kieszenie boczne

c) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna na wysokości klatki piersiowej przy zapięciu głównym

d) oznakowanie:

- funkcja z prawej strony z przodu - naszywka

- nazwisko z lewej strony z przodu - naszywka lub identyfikator z nazwiskiem

- flaga polska na lewym ramieniu - naszywka

- logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu - naszywka

- na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego

e) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe:

- na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy, w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi rękawa

- na dole kurtki wokół całego obwodu, pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi kurtki

f) kaptur z materiału wiatroszczelnego dopinany lub chowany w stójkę

Umundurowanie zimowe

1

Kurtka rozpinana na zamek błyskawiczny z podpinką i kapturem

a) podpinka mocowana w sposób rozdzielczy

b) materiał podpinki typu „polar” lub inny o podobnych właściwościach

c) barwa czerwona lub granatowa

d) co najmniej dwie kieszenie boczne

e) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna z otworem pionowym przy zapięciu głównym

f) kaptur z materiału wiatroszczelnego dopinany lub chowany w stójkę

g) oznakowanie:

- funkcja z prawej strony z przodu - naszywka

- nazwisko z lewej strony z przodu - naszywka lub identyfikator z nazwiskiem

- flaga polska na lewym ramieniu - naszywka

- logo z wzorem graficznym systemu na prawym ramieniu - naszywka

- na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego zespołu ratownictwa medycznego

h) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe:

- na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy

- na dole kurtki wokół całego obwodu, pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi kurtki

2

Spodnie na szelki

a) barwa czerwona lub granatowa

b) co najmniej dwie kieszenie boczne

c) wzmocnienia w miejscach narażonych na wycieranie, w szczególności na wysokości pośladków, krocza, kolan (wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony wewnętrznej

d) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe na całych obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi nogawki

3

Bluza

a) barwa czerwona lub granatowa

b) zapinana, ze stójką pod szyję

4

Czapka

czerwona lub granatowa

5

Kamizelka

a) barwa czerwona (dopuszcza się łączenie elementów odzieży również w kolorze granatowym lub czarnym)

b) materiał odblaskowy - taśmy odblaskowe, pojedynczy pas odblaskowy na obwodzie kamizelki w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi kamizelki

c) rozmieszczenie i ilość kieszeni dowolna

d) oznakowanie:

- funkcja z prawej strony z przodu - naszywka

- nazwisko z lewej strony z przodu - naszywka lub identyfikator z nazwiskiem

- na plecach napis: nazwa dysponenta jednostki lotniczego zespołu ratownictwa medycznego

6

Obuwie - całosezonowe

a) materiał: skóra lub materiał paroprzepuszczalny o parametrach odpowiednich do pełnionej funkcji w zespole

b) wodoodporne

c) wysokie

d) z wzmocnionym noskiem

e) podeszwa - odporna na działanie ropopochodnych substancji chemicznych, antypoślizgowa

 

*) Dla umundurowania letniego i zimowego członków lotniczego zespołu ratownictwa medycznego dopuszcza się:

1) zastosowanie tkanin o barwie czerwonej lub fluorescencyjnej czerwonej oraz łączenie elementów umundurowania również o barwie granatowej i czarnej;

2) umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach

Lp.

Element umundurowania

Letnie

Zimowe

Wymagane

1

Spodnie

2

0

Tak

2

Koszulka z długim lub krótkim 2 rękawem

0

Tak

3

Kombinezon lotniczy

2

0

Tak

4

Koszulka polo

2

0

Opcjonalnie

5

Kurtka letnia

2

0

Opcjonalnie

6

Kurtka z podpinką

0

2

Tak

7

Spodnie na szelki

0

2

Tak

8

Bluza

0

2

Tak

9

Obuwie

2

Tak

10

Czapka

0

1

Opcjonalnie

11

Kamizelka

1

Opcjonalnie

 

Elementy umundurowania wymienione w lp. 1 i 2 mogą być stosowane zamiennie z elementami umundurowania wymienionymi w lp. 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama