REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2523

USTAWA

z dnia 21 listopada 2019 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o podatku akcyzowym]
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 93 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.”;

2) w art. 94 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na piwo wynosi 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.”;

3) w art. 95 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na wino wynosi 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”;

4) w art. 96 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na pozostałe napoje fermentowane – 174,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”;

5) w art. 97 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na wyroby pośrednie wynosi 350,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.”;

6) w art. 99:

a) w ust. 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 228,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

2) na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej;

3) na cygara i cygaretki – 433,00 zł za każdy kilogram.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) na papierosy – 378,38 zł za każde 1000 sztuk;

2) na tytoń do palenia – 252,25 zł za każdy kilogram.”;

7) w art. 99a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawka akcyzy na susz tytoniowy wynosi 252,25 zł za każdy kilogram.”,

b) w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

„– bez jego oznaczenia znakami akcyzy, stawka akcyzy wynosi 504,50 zł za każdy kilogram.”;

8) w art. 99b ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych wynosi 0,55 zł za każdy mililitr.”;

9) w art. 99c ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

5. W przypadku produkcji, o której mowa w ust. 1, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, 1495, 1501, 1520, 1556 i 2116.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-27
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA