REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 2564

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 775) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 i § 4 w ust. 1, 2 i 4 wyrazy „wartości pieniężnej” zastępuje się wyrazem „stawki”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Podstawę obliczenia równoważnika pieniężnego stanowi stawka normy wyżywienia przysługującej funkcjonariuszowi.

2. Stawce normy wyżywienia odpowiada wysokość równoważnika pieniężnego i wynosi:

1) za zasadniczą normę wyżywienia:

a) szkolną SZ – 18 zł,

b) lotniczą LOT – 22 zł;

2) za dodatkową normę wyżywienia:

a) uzupełniającą DU – 7 zł,

b) 171% DU – 12 zł,

c) 150% DU – 11 zł,

d) 70% DU – 5 zł,

e) 50% DU – 4 zł,

f) 45% DU – 3 zł,

g) 35% DU – 2 zł.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 235, 1091, 1608, 1635, 1726 i 2020.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01
  • Dokument traci ważność: 2020-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA