REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 50

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2491) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy transakcja kontrolowana obejmująca przeniesienie trudnych do wyceny wartości niematerialnych jest objęta uprzednim porozumieniem cenowym, przepisu ust. 2 nie stosuje się w okresie, którego dotyczy to porozumienie.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 i 2473.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-13
  • Data wejścia w życie: 2020-01-14
  • Data obowiązywania: 2020-01-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA