| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie sposobu sporządzania przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego protokołu i dokumentacji służbowej z kontroli osobistej oraz z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków, a także wzorów protokołów z tych czynności

Na podstawie art. 14ac ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania:

a) protokołu z kontroli osobistej, o którym mowa w art. 14aa ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanej dalej „ustawą”,

b) dokumentacji służbowej z kontroli osobistej, o której mowa w art. 14aa ust. 13 ustawy,

c) protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o którym mowa w art. 14ab ust. 10 ustawy,

d) dokumentacji służbowej z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o której mowa w art. 14ab ust. 12 ustawy;

2) wzór protokołu z:

a) kontroli osobistej,

b) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

§ 2. [Protokół]

1. Protokół z:

1) kontroli osobistej sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach i na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, sporządza się w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach.

3. Protokoły, o których mowa w ust. 1, podpisują:

1) funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzający czynności, zwany dalej „funkcjonariuszem”;

2) osoba kontrolowana, w przypadku protokołu z kontroli osobistej;

3) posiadacz bagażu lub ładunków lub przedstawiciel przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano czynności, w przypadku protokołu z przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków w portach, na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego;

4) inne osoby uczestniczące w czynnościach.

4. Oświadczenia i wnioski, o których mowa w art. 14aa ust. 10 pkt 5 ustawy, zamieszcza się w protokole, z możliwie największą dokładnością.

5. W protokole nie zastępuje się zapisu treści oświadczeń i wniosków odwoływaniem się do innych protokołów lub dokumentów.

6. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, odmawiają złożenia podpisu w protokole lub nie mogą go złożyć, funkcjonariusz zaznacza przyczynę braku podpisu w protokole.

7. W przypadku gdy w protokole brakuje miejsca na wpisanie potrzebnych informacji lub treści, należy je wpisać, z uwzględnieniem niezbędnych informacji i treści przewidzianych dla danej części protokołu, na osobnym arkuszu, który załącza się do protokołu.

§ 3. [Notatka służbowa]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 14aa ust. 13 oraz art. 14ab ust. 12 ustawy, funkcjonariusz dokumentuje przeprowadzone czynności w dokumentacji służbowej, w formie notatki służbowej.

2. Notatkę służbową, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz sporządza w formie papierowej, w jednym egzemplarzu.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 2 stycznia 2020 r. (poz. 57)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ Z KONTROLI OSOBISTEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻU / SPRAWDZENIA ŁADUNKU]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDANIA ZAWARTOŚCI BAGAŻU / SPRAWDZENIA ŁADUNKU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »