REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 208

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strukturę organizacyjną wojewódzkiego sztabu wojskowego tworzą:

1) wydział operacyjny;

2) wydział mobilizacji i uzupełnień;

3) sekcja ogólna;

4) zespół prawny;

5) pion ochrony informacji niejawnych.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do kierowniczych stanowisk wojewódzkiego sztabu wojskowego należą:

1) szef wojewódzkiego sztabu wojskowego;

2) zastępca szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego – szef wydziału operacyjnego;

3) szef wydziału mobilizacji i uzupełnień;

4) szef sekcji ogólnej;

5) kierownik zespołu prawnego;

6) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.”;

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą:

1) wydział planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;

2) wydział rekrutacji;

3) pion ochrony informacji niejawnych.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-10
  • Data wejścia w życie: 2020-08-11
  • Data obowiązywania: 2020-08-11
  • Dokument traci ważność: 2022-04-23

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA