reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazywania danych Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej przez podmioty prowadzące kino

Na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) elektroniczny format przekazywania danych, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzory formularzy służących do przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

§ 2. [Format przekazywanych danych]

Dane, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy, przekazuje się w formacie JSON, XML, CSV lub XLS/XLSX i opa­truje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

§ 3. [Formularz przekazywania dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych]

Wzór formularza przekazywania dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Formularz przekazywania miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam]

Wzór formularza przekazywania miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Sposób wypełniania formularza]

Formularze należy uzupełnić w pustych polach tekstowych

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

Załącznik 1. [WZÓR- Formularz przekazywania dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu]


Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 31 stycznia 2020 r. (poz. 257)

Załącznik nr 1

WZÓR

Formularz przekazywania dziennych danych o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu1)

Dzień, za który sporządzono formularz przekazywania danych

 

Data sporządzenia formularza przekazywania danych

 

Nazwa podmiotu prowadzącego kino2)

 

Identyfikator filmu wyświetlanego w kinie

 

Nazwa kina

 

Adres kina

 

Liczba widzów

 

Liczba sprzedanych biletów z podziałem na poszczególne sale

 

Liczba sprzedanych biletów z podziałem na rodzaje biletów sprzedawanych w danym kinie3)

 

Liczba zaakceptowanych znaków legitymacyjnych z podziałem na rodzaje znaków legitymacyjnych uznawanych w danym kinie4)

 

Wysokość przychodów z tytułu sprzedanych biletów

 

1) Dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu są przekazywane dwa razy w tygodniu: w pierw­szym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli – za piątek, sobotę, niedzielę, oraz w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę – za poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199). Formularz wypełnia się odrębnie dla każdego kina.

2) Należy podać imię i nazwisko lub nazwę zgodną z nazwą przedsiębiorcy wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

3) Przez rodzaj biletu sprzedawanego w danym kinie rozumie się np. bilet normalny, bilet ulgowy – ze wskazaniem rodzaju ulgi.

4) Przez rodzaj znaku legitymacyjnego uznawanego w danym kinie rozumie się np. voucher, kod, bon, kupon.

Załącznik 2. [WZÓR- Formularz przekazywania miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie]

Załącznik nr 2

WZÓR

Formularz przekazywania miesięcznych danych o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie1)

Okres, za który sporządzono formularz przekazywania danych

 

Data sporządzenia formularza przekazywania danych

 

Nazwa podmiotu prowadzącego kino2)

 

Nazwa kina

 

Adres kina

 

Wysokość przychodów z tytułu wyświetlania filmów

 

Wysokość przychodów z tytułu wyświetlania reklam

 

1) Miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerw­ca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199). Formularz wypełnia się odrębnie dla każdego kina.

2) Należy podać imię i nazwisko lub nazwę zgodną z nazwą przedsiębiorcy wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama