reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-żołnierzy

Na podstawie art. 29a ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-żołnierzy wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny;

2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego;

3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-żołnierza o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny – wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus;

4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny;

5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych.

§ 2. [Turnusy readaptacyjno-kondycyjne]

Turnusy readaptacyjno-kondycyjne są prowadzone w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo.

§ 3. [Podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny]

Podmiotem kierującym na turnus readaptacyjno-kondycyjny jest kierownik jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, zwany dalej „podmiotem kierującym”.

§ 4. [Wniosek o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny]

1. Weteran poszkodowany-żołnierz składa wniosek o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo, zwany dalej „wnioskiem”, do podmiotu kierującego.

2. Wzór wniosku o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. [Przesyłanie wniosku]

1. Podmiot kierujący przesyła do Komendanta Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo wniosek, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Komendant Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego Mrągowo zawiadamia weterana poszkodowanego-żołnierza o zakwalifikowaniu na turnus readaptacyjno-kondycyjny, nie później niż w terminie 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu readaptacyjno-kondycyjnego.

§ 6. [Zawiadomienie o odmowie skierowania na turnus readaptacyjno-kondycyjny]

Podmiot kierujący niezwłocznie zawiadamia weterana poszkodowanego-żołnierza o odmowie skierowania go na turnus readaptacyjno-kondycyjny, wraz z podaniem przyczyny tej odmowy.

§ 7. [Dołączenie do wniosku zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny]

1. W przypadku gdy w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym wraz z weteranem poszkodowanym-żołnierzem ma uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy, weteran poszkodowany-żołnierz dołącza do wniosku zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny.

2. Wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 8. [Ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego]

Ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY W WOJSKOWYM OŚRODKU SZKOLENIOWO-KONDYCYJNYM MRĄGOWO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 marca 2020 r. (poz. 388)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY W WOJSKOWYM OŚRODKU SZKOLENIOWO-KONDYCYJNYM MRĄGOWO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNIERZA NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNIERZA NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY

infoRgrafika

Załącznik 3. [RAMOWY PROGRAM TURNUSU READAPTACYJNO-KONDYCYJNEGO]

Załącznik nr 3

RAMOWY PROGRAM TURNUSU READAPTACYJNO-KONDYCYJNEGO

1. Turnus readaptacyjno-kondycyjny trwa 14 dni.

2. Weterani poszkodowani-żołnierze biorący udział w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym uczestniczą w:

1) zajęciach psychologicznych;

2) zajęciach sportowo-rekreacyjnych;

3) zabiegach rehabilitacyjnych w zależności od zaleceń lekarskich.

3. Zajęcia psychologiczne:

1) prowadzą specjaliści psycholodzy według własnego planu;

2) odbywają się w grupach nie większych niż dwanaście osób.

4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne:

1) prowadzą instruktorzy wychowania fizycznego według planu organizatora turnusu;

2) odbywają się w grupach dostosowanych do kondycji i możliwości fizycznych uczestników.

5. Zajęcia rekreacyjne, w szczególności w formie wycieczek krajoznawczych, gier i zawodów sportowych, projekcji filmów, uczestnictwa w koncertach i przedstawieniach teatralnych, udziału w spotkaniach, ogniskach, mogą być organizowane w czasie wolnym i są dostosowane do pory roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama