reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie badań funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa po powrocie do kraju z wykonywania zadań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierowania go na turnus leczniczo-profilaktyczny

Na podstawie art. 144a ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) organ właściwy do kierowania funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, o którym mowa w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej „ustawą”, po powrocie do kraju, na badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w art. 144a ust. 1 ustawy, zwane dalej „badaniami”;

2) zakres badań;

3) podmiot właściwy do przeprowadzania badań;

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań;

5) tryb kierowania funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, o którym mowa w art. 143 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „funkcjonariuszem SOP”, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, zwany dalej „turnusem”;

6) podmiot kierujący na turnus;

7) ramowy program turnusu;

8) podmiot prowadzący turnus;

9) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus.

§ 2. [Skierowanie na badania]

Funkcjonariusza SOP na badania kieruje, po powrocie do kraju, Komendant Służby Ochrony Państwa, zwanej dalej „SOP”.

§ 3. [Zakres badań]

Zakres badań jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie badania]

Badania przeprowadzają jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), albo inne podmioty lecznicze wykonujące zadania służby medycyny pracy na podstawie umowy zawartej z SOP.

§ 5. [Informacje z badania psychologicznego]

1. Badanie psychologiczne kończy się wydaniem przez psychologa informacji z badania psychologicznego.

2. Wzór informacji z badania psychologicznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Orzeczenie lekarskie]

1. Badania kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego.

2. Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wniosek o skierowanie na turnus]

1. Funkcjonariusz SOP, który zgodnie ze wskazaniami lekarza zawartymi w orzeczeniu lekarskim może być skierowany na turnus, składa wniosek o skierowanie na turnus do kierownika komórki organizacyjnej, w której pełni służbę.

2. Wniosek o skierowanie na turnus jest przekazywany drogą służbową do Komendanta SOP.

3. Do wniosku o skierowanie na turnus dołącza się orzeczenie lekarskie oraz informację z badania psychologicznego.

4. Wzór wniosku o skierowanie na turnus jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Wzór skierowania na turnus]

1. Funkcjonariusza SOP na turnus kieruje Komendant SOP.

2. Wzór skierowania na turnus jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 9. [Program turnusu]

1. Turnusy są prowadzone w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

2. Ramowy program turnusu jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH, KTÓRYM PODLEGA FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA POWRACAJĄCY DO KRAJU PO WYKONYWANIU ZADAŃ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 marca 2020 r. (poz. 391)

Załącznik nr 1

ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH, KTÓRYM PODLEGA FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA POWRACAJĄCY DO KRAJU PO WYKONYWANIU ZADAŃ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Ogólne badania lekarskie.

2. Badania diagnostyczne i laboratoryjne bezpośrednio po powrocie do kraju:

1) EKG spoczynkowe;

2) RTG klatki piersiowej;

3) badania morfologiczne krwi z rozmazem i poziomem płytek krwi;

4) OB;

5) CRP;

6) badania biochemiczne krwi z uwzględnieniem poziomu: bilirubiny, kreatyniny, glukozy na czczo, aktywności ALAT, ASPAT i GGTP oraz jonogramu;

7) badanie ogólne moczu, w tym badania na obecność substancji psychoaktywnych.

3. Inne badania, jeżeli lekarz prowadzący uzna takie badania za niezbędne.

4. Badania laboratoryjne po 30 dniach po powrocie do kraju – w przypadku gdy podczas wykonywania zadań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa miał kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym:

1) anty-HCV;

2) anty-HIV.

5. Badanie psychologiczne bezpośrednio po powrocie do kraju – określenie poziomu funkcjonowania funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa w odniesieniu do doświadczeń z okresu wykonywania zadań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, występowania cech zaburzeń stresowych (ASD, PTSD).

6. Badanie psychologiczne po 30 dniach po powrocie do kraju – w przypadku gdy w pierwszym badaniu stwierdzono symptomy lub zaburzenia w funkcjonowaniu funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

Załącznik 2. [WZÓR – INFORMACJA Z BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA Z BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE]

Załącznik nr 3

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY]

Załącznik nr 5

WZÓR – SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO]

Załącznik nr 6

RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

1. W ramach turnusu leczniczo-profilaktycznego przeprowadza się:

1) badanie lekarskie;

2) wywiad psychologiczny;

3) wywiad z fizjoterapeutą;

4) zajęcia psychologiczne, które obejmują co najmniej 10 sesji relaksacyjnych trwających po 45 minut każda oraz konsultację psychologiczną (rozmowa i wsparcie psychologiczne);

5) zajęcia rehabilitacyjne, które obejmują 30 zabiegów fizjoterapeutycznych zleconych przez lekarza;

6) zajęcia rekreacyjne w wymiarze 10 godzin w ciągu turnusu leczniczo-profilaktycznego;

7) zajęcia o charakterze edukacyjnym poświęcone zagadnieniom z zakresu psychoprofilaktyki, w tym relaksacji i odpoczynku, przeciwdziałania skutkom stresu, zdrowej diety, korzyści płynących z oddziaływań fizjoprofilaktycznych i balneoklimatologicznych, które obejmują 4 sesje trwające po 45 minut każda.

2. Zajęcia są prowadzone w trybie indywidualnym.

3. Zajęcia realizują w szczególności: psychologowie, lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy.

4. Przy doborze zajęć rekreacyjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) uwzględnia się stan zdrowia i możliwości psychofizyczne oraz potrzeby uczestnika turnusu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama