reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie turnusów readaptacyjno-kondycyjnych dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

Na podstawie art. 29a ust. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, zwanych dalej „weteranami poszkodowanymi-funkcjonariuszami”, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny, zwany dalej „turnusem”;

2) ramowy program turnusu;

3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o skierowanie na turnus oraz wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus – wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus;

4) podmiot kierujący na turnus;

5) miejsce prowadzenia turnusów.

§ 2. [Wniosek o skierowanie na turnus]

1. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz jest kierowany na turnus na podstawie wniosku o skierowanie na turnus.

2. Wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o skierowanie na turnus jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza do wniosku o skierowaniu na turnus zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny na turnus, w przypadku jego udziału w tym turnusie.

4. Wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Złożenie wniosku]

Wniosek o skierowanie na turnus:

1) weteran poszkodowany-funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa składa do przełożonego właściwego w sprawach osobowych według miejsca pełnienia służby lub ostatniego miejsca pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej albo Służbie Ochrony Państwa,

2) weteran poszkodowany-funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej składa do przełożonego uprawnionego do powołania lub mianowania,

3) weteran poszkodowany-funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu składa do Komendanta Służby Ochrony Państwa

– zwanych dalej „podmiotem kierującym”.

§ 4. [Skierowanie na turnus]

1. Weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny kieruje na turnus podmiot kierujący.

2. O skierowaniu weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus podmiot kierujący niezwłocznie zawiadamia:

1) weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz informuje go o miejscu prowadzenia, terminie rozpoczęcia i zakończenia turnusu;

2) dyrektora podmiotu leczniczego, do którego został skierowany weteran poszkodowany-funkcjonariusz wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny;

3) dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizującej zadania z zakresu działalności leczniczej przez podmioty lecznicze utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Podmiot kierujący niezwłocznie zawiadamia weterana poszkodowanego-funkcjonariusza oraz dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, o odmowie skierowania na turnus weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wraz z podaniem przyczyny tej odmowy.

§ 5. [Ramowy program turnusu]

1. Turnusy są prowadzone w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

2. Ramowy program turnusu jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2020 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 9 marca 2020 r. (poz. 393)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA O SKIEROWANIE NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZGŁOSZENIE PEŁNOLETNIEGO NAJBLIŻSZEGO CZŁONKA RODZINY WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA NA TURNUS READAPTACYJNO-KONDYCYJNY

infoRgrafika

Załącznik 3. [RAMOWY PROGRAM TURNUSU READAPTACYJNO-KONDYCYJNEGO]

Załącznik nr 3

RAMOWY PROGRAM TURNUSU READAPTACYJNO-KONDYCYJNEGO

1. W ramach turnusu readaptacyjno-kondycyjnego dla weterana poszkodowanego-funkcjonariusza przeprowadza się:

1) badanie lekarskie;

2) wywiad psychologiczny;

3) wywiad z fizjoterapeutą;

4) zajęcia psychologiczne, które obejmują co najmniej 10 sesji relaksacyjnych trwających po 45 minut każda oraz konsultację psychologiczną (rozmowę i wsparcie psychologiczne);

5) zajęcia sportowe, które odbywają się w cyklu 10-dniowym i trwają po 45 minut w każdym dniu;

6) zajęcia rekreacyjne w wymiarze 10 godzin w ciągu turnusu readaptacyjno-kondycyjnego;

7) zajęcia fizjoterapeutyczne, które obejmują 20 zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza;

8) zajęcia o charakterze edukacyjnym poświęcone zagadnieniom z zakresu psychoprofilaktyki, w tym relaksacji i odpoczynku, przeciwdziałania skutkom stresu, zdrowej diety, korzyści płynących z oddziaływań fizjoprofilaktycznych i balneoklimatologicznych, które obejmują 5 sesji trwających po 45 minut każda.

2. Zajęcia dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy są przeprowadzane w trybie indywidualnym.

3. Zajęcia dla weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy realizują w szczególności: lekarze, psychologowie, fizjoterapeuci, dietetycy.

4. Przy doborze zajęć sportowo-rekreacyjnych i zabiegów fizjoterapeutycznych (rehabilitacyjnych) uwzględnia się stan zdrowia, kondycję, możliwości psychofizyczne oraz potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama