reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 1 marca 2020 r.

w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym na potrzeby autoryzacji treści przesyłanych w tym systemie oraz wymagania w zakresie doręczania korespondencji za jego pośrednictwem]

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym, sposób posługiwania się podpisem elektronicznym na potrzeby autoryzacji treści przesyłanych w tym systemie oraz wymagania w zakresie doręczania korespondencji za jego pośrednictwem.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) koncie – rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;

2) odbiorze pisma – rozumie się przez to pobranie doręczanego pisma poprzedzone uwierzytelnieniem;

3) piśmie – rozumie się przez to dane z systemu teleinformatycznego obejmujące treść związaną z prowadzeniem egzekucji z wierzytelności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

4) systemie teleinformatycznym – rozumie się przez to system teleinformatyczny obsługujący zajęcie wierzytelności z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o którym mowa w art. 112c ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321);

5) użytkowniku – rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, która ma założone konto w systemie teleinformatycznym.

§ 3. [Identyfikacja spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym]

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jako użytkownik podlega identyfikacji w systemie teleinformatycznym przy użyciu wykorzystywanego w ramach systemu teleinformatycznego środka identyfikacji elektronicznej opartego o certyfikat podpisu cyfrowego.

§ 4. [Autoryzacja treści pisma]

W celu autoryzacji treści pisma składa się kwalifikowany podpis elektroniczny.

§ 5. [Ochrona poufności informacji zawartych w pismach]

W celu ochrony poufności informacji zawartych w pismach transmisja danych jest szyfrowana za pomocą protokołu TLS.

§ 6. [Doręczanie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

W celu doręczania pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pisma są umieszczane w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający użytkownikom ich odbiór za pośrednictwem konta.

§ 7. [Sposób doręczania pism]

Doręczanie pism odbywa się:

1) przy użyciu interfejsu użytkownika tego systemu teleinformatycznego lub

2) w drodze wymiany danych między systemem teleinformatycznym a systemem informatycznym użytkownika, realizowanej z wykorzystaniem rozwiązań opartych na modelu usługowym.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2020 r.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Badowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama