reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej2)

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej;

2) strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej.

§ 2. [Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej]

Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Strefa całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej]

Strefy całorocznej eksploatacji statków w pasażerskiej żegludze krajowej stanowią polskie obszary morskie.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej (Dz. U. poz. 1044).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/45/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz. Urz. UE L 163 z 25.06.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 162 z 29.06.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2016, str. 51 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 30.11.2017, str. 40).

Załącznik 1. [WYKAZY OBSZARÓW PASAŻERSKIEJ ŻEGLUGI KRAJOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 4 marca 2020 r. (poz. 451)

WYKAZY OBSZARÓW PASAŻERSKIEJ ŻEGLUGI KRAJOWEJ

§ 1. Wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej zostały sporządzone w formie map przedstawionych na rysunkach 1 i 2.

§ 2. Zastosowane na mapach litery oznaczają odpowiednio:

1) litera „A” – obszar morza poza obszarami B, C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A;

2) litera „B” – obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 20 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarami morza C i D, na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A i B;

3) litera „C” – obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 5 mil morskich od brzegu, znajdujący się poza obszarem morza D, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 2,5 m jest niższe od 10% w ciągu:

a) jednego roku – w przypadku eksploatacji całorocznej lub

b) określonej i ograniczonej części roku – w przypadku eksploatacji w tym okresie

– na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, B i C;

4) litera „D” – obszar morza, którego współrzędne geograficzne w żadnym punkcie nie znajdują się dalej niż 3 mile morskie od brzegu, na którym prawdopodobieństwo napotkania znaczącej wysokości fali* przekraczającej 1,5 m jest niższe od 10% w ciągu:

a) jednego roku – w przypadku eksploatacji całorocznej lub

b) określonej i ograniczonej części roku – w przypadku eksploatacji w tym okresie

– na którym mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy A, B, C i D.

§ 3. Punkty oznaczone cyframi wskazują odpowiednio pozycje geograficzne wyznaczające granice:

1) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej B, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54°20'26.90"

14°33'00.84"

2

54°22'34.74"

14°44'14.22"

3

54°27'55.45"

15°06'39.94"

4

54°29'22.27"

15°17'53.98"

5

54°30'51.81"

15°24'59.85"

6

54°31'23.66"

15°31'33.33"

7

54°33'43.29"

15°41'42.43"

8

54°34'39.50"

15°50'39.69"

9

54°37'55.48"

15°54'08.50"

10

54°42'28.61"

16°00'07.32"

11

54°46'54.63"

16°07'37.22"

12

54°48'56.51"

16°11'57.20"

13

54°50'42.77"

16°17'16.50"

14

54°52'20.61"

16°24'38.52"

15

54°53'06.33"

16°29'15.01"

16

54°54'04.60"

16°37'55.34"

17

54°55'39.66"

16°40'55.51"

18

54°57'11.10"

16°44'39.99"

19

55°02'18.06"

17°01'17.16"

20

55°04'21.42"

17°12'39.24"

21

55°06'06.53"

17°29'29.49"

22

55°07'30.69"

17°36'25.15"

23

55°09'04.49"

17°46'51.64"

24

55°09'38.96"

17°52'33.74"

25

55°10'04.09"

18°03'47.77"

26

55°10'06.38"

18°20'16.93"

27

55°09'34.09"

18°27'36.01"

28

55°08'14.39"

18°34'22.09"

29

55°06'40.74"

18°39'17.41"

30

55°03'05.38"

18°47'46.05"

31

54°59'29.31"

18°58'19.59"

32

54°56'18.06"

19°06'00.63"

33

54°51'47.65"

19°13'59.66"

34

54°49'26.25"

19°17'13.08"

35

54°46'39.85"

19°20'07.36"

 

2) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej C, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

54°00'58.10"

14°14'01.89"

2

54°01'13.32"

14°15'58.37"

3

54°01'10.78"

14°18'12.45"

4

54°00'14.51"

14°22'02.89"

5

54°01'31.43"

14°24'12.62"

6

54°02'17.08"

14°26'04.10"

7

54°04'58.89"

14°37'14.46"

8

54°06'01.74"

14°40'07.78"

9

54°08'45.72"

14°54'09.30"

10

54°10'14.39"

14°59'51.79"

11

54°12'46.90"

15°11'31.51"

12

54°13'38.34"

15°14'21.37"

13

54°15'01.28"

15°27'00.00"

14

54°16'10.00"

15°30'10.85"

15

54°16'23.46"

15°34'34.55"

16

54°16'56.57"

15°38'25.31"

17

54°19'14.30"

15°48'14.10"

18

54°19'59.04"

15°56'26.59"

19

54°20'52.11"

16°01'52.31"

20

54°21'53.40"

16°04'51.62"

21

54°24'47.31"

16°10'02.76"

22

54°26'29.55"

16°12'31.13"

23

54°29'15.62"

16°15'09.68"

24

54°30'32.36"

16°17'14.43"

25

54°32'30.01"

16°19'22.18"

26

54°36'04.77"

16°25'28.09"

27

54°37'00.94"

16°27'46.55"

28

54°38'30.01"

16°34'57.67"

29

54°39'09.59"

16°40'14.38"

30

54°39'10.81"

16°43'51.01"

31

54°40'15.66"

16°48'20.86"

32

54°40'30.89"

16°51'06.73"

33

54°40'55.37"

16°52'12.15"

34

54°44'19.17"

16°57'57.03"

35

54°48'39.91"

17°12'05.99"

36

54°49'52.46"

17°19'16.59"

37

54°50'23.48"

17°26'51.22"

38

54°51'30.16"

17°35'31.95"

39

54°53'00.25"

17°42'52.99"

40

54°54'33.26"

17°53'19.44"

41

54°54'55.02"

17°57'27.46"

42

54°55'06.23"

18°04'41.58"

43

54°55'10.49"

18°18'12.95"

44

54°54'53.24"

18°22'19.45"

45

54°54'14.22"

18°24'47.76"

46

54°52'49.68"

18°27'35.30"

47

54°52'00.30"

18°30'09.51"

48

54°51'07.61"

18°31'54.41"

49

54°46'54.94"

18°44'13.20"

50

54°44'43.09"

18°49'34.05"

51

54°42'10.53"

18°54'08.30"

52

54°39'44.98"

18°57'10.63"

53

54°38'35.01"

18°57'55.66"

54

54°37'20.85"

18°58'13.87"

55

54°36'00.04"

18°58'13.93"

56

54°34'44.74"

18°57'48.01"

57

54°33'30.87"

18°56'52.69"

58

54°32'29.24"

18°55'37.40"

59

54°31'34.57"

18°53'56.30"

60

54°30'59.24"

18°52'09.45"

61

54°30'36.00"

18°49'40.50"

62

54°30'39.37"

18°47'01.36"

63

54°31'11.97"

18°44'27.37"

64

54°32'08.71"

18°42'22.20"

65

54°30'44.93"

18°42'16.52"

66

54°29'39.00"

18°42'40.12"

67

54°29'15.62"

18°45'44.94"

68

54°28'42.60"

18°47'44.58"

69

54°27'43.67"

18°49'56.15"

70

54°26'29.09"

18°51'29.31"

71

54°26'07.55"

18°52'40.02"

72

54°26'40.48"

18°55'04.63"

73

54°26'47.10"

18°57'34.69"

74

54°26'28.05"

19°00'01.58"

75

54°25'40.74"

19°02'21.75"

76

54°25'41.41"

19°03'10.65"

77

54°26'08.39"

19°11'24.00"

78

54°26'41.40"

19°16'42.06"

79

54°28'24.00"

19°25'04.40"

80

54°29'24.38"

19°28'22.90"

81

54°31'11.68"

19°32'23.77"

 

3) obszaru pasażerskiej żeglugi krajowej D, zgodnie z poniższą tabelą:

Nr punktu

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych WGS84

φ – szerokość geodezyjna

λ – długość geodezyjna

1

53°58'53.94"

14°14'26.06"

2

53°59'13.36"

14°16'07.95"

3

53°59'10.99"

14°17'53.45"

4

53°58'51.95"

14°19'18.65"

5

53°57'52.18"

14°21'48.10"

6

53°57'56.53"

14°22'11.72"

7

53°58'25.51"

14°23'42.96"

8

54°00'32.65"

14°27'43.80"

9

54°03'09.63"

14°38'39.33"

10

54°04'12.45"

14°41'31.24"

11

54°06'55.13"

14°55'28.15"

12

54°08'22.06"

15°01'02.73"

13

54°10'54.11"

15°12'42.43"

14

54°11'43.63"

15°15'20.81"

15

54°12'55.01"

15°25'04.05"

16

54°13'01.05"

15°28'21.30"

17

54°13'54.43"

15°30'02.17"

18

54°14'19.33"

15°31'31.52"

19

54°14'22.77"

15°34'55.78"

20

54°15'01.19"

15°39'21.21"

21

54°17'18.82"

15°49'08.61"

22

54°18'00.74"

15°57'00.19"

23

54°19'02.48"

16°03'15.32"

24

54°20'14.11"

16°06'47.77"

25

54°23'26.86"

16°12'35.06"

26

54°25'17.73"

16°15'16.08"

27

54°28'11.09"

16°18'03.02"

28

54°29'08.71"

16°19'50.84"

29

54°31'12.40"

16°21'59.08"

30

54°34'37.03"

16°27'48.52"

31

54°35'16.61"

16°29'28.08"

32

54°36'33.46"

16°35'45.36"

33

54°37'11.06"

16°40'44.38"

34

54°37'10.60"

16°44'44.56"

35

54°38'23.53"

16°49'34.40"

36

54°38'30.85"

16°52'10.01"

37

54°39'20.05"

16°54'19.53"

38

54°42'36.43"

16°59'43.85"

39

54°46'45.67"

17°13'08.60"

40

54°47'55.78"

17°20'03.63"

41

54°48'25.25"

17°27'31.66"

42

54°49'33.42"

17°36'21.87"

43

54°51'05.56"

17°43'52.91"

44

54°52'35.00"

17°53'52.46"

45

54°52'55.48"

17°57'40.79"

46

54°53'06.44"

18°04'42.95"

47

54°53'10.75"

18°18'07.14"

48

54°52'59.20"

18°21'15.75"

49

54°52'29.32"

18°23'06.18"

50

54°51'16.48"

18°25'16.83"

51

54°50'21.58"

18°28'11.94"

52

54°49'36.16"

18°29'35.76"

53

54°45'12.36"

18°42'26.19"

54

54°43'12.25"

18°47'19.11"

55

54°40'48.78"

18°51'36.94"

56

54°39'39.65"

18°53'14.40"

57

54°38'16.33"

18°54'30.42"

58

54°36'47.09"

18°54'50.42"

59

54°35'30.71"

18°54'36.11"

60

54°34'22.00"

18°53'45.50"

61

54°33'24.69"

18°52'22.91"

62

54°32'50.63"

18°50'53.37"

63

54°32'34.47"

18°49'08.23"

64

54°32'39.46"

18°47'21.50"

65

54°33'04.58"

18°45'45.34"

66

54°35'07.44"

18°42'25.65"

67

54°36'40.73"

18°41'25.96"

68

54°38'40.26"

18°39'04.42"

69

54°39'30.56"

18°36'20.70"

70

54°40'48.93"

18°34'12.05"

71

54°40'55.35"

18°33'23.53"

72

54°40'18.84"

18°34'45.87"

73

54°39'26.64"

18°35'44.27"

74

54°38'28.18"

18°36'08.21"

75

54°37'26.31"

18°35'56.66"

76

54°36'15.05"

18°37'16.14"

77

54°33'47.79"

18°38'33.87"

78

54°32'18.70"

18°38'55.67"

79

54°30'33.29"

18°38'47.54"

80

54°29'17.69"

18°39'16.72"

81

54°27'59.25"

18°39'05.48"

82

54°27'10.26"

18°45'28.05"

83

54°26'13.36"

18°47'39.97"

84

54°25'03.35"

18°48'47.90"

85

54°24'13.37"

18°51'32.82"

86

54°23'54.31"

18°53'11.03"

87

54°24'37.61"

18°55'14.38"

88

54°24'47.54"

18°57'21.67"

89

54°24'27.32"

18°59'21.57"

90

54°23'40.99"

19°00'57.83"

91

54°23'41.70"

19°03'18.25"

92

54°24'09.53"

19°11'50.15"

93

54°24'44.59"

19°17'28.47"

94

54°26'35.26"

19°26'31.19"

95

54°27'41.29"

19°30'08.29"

96

54°29'44.22"

19°34'44.61"

 

Rys. 1. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się w zachodniej części polskich obszarów morskich

infoRgrafika

Rys. 2. Wykaz obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej znajdujących się we wschodniej części polskich obszarów morskich

infoRgrafika


* Rozumianej jako średnia wysokość jednej trzeciej najwyższych wysokości fal obserwowanych na danym obszarze.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama