| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne]

Ustala się wykaz spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2369), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284).

Załącznik 1. [WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 marca 2020 r. (poz. 513)

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI SKARBU PAŃSTWA WYKONUJE PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNI CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNICY RZĄDU LUB PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE, W TYM JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Lp.

FIRMA SPÓŁKI

PREZES RADY MINISTRÓW LUB INNY CZŁONEK RADY MINISTRÓW, PEŁNOMOCNIK RZĄDU, PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA, W TYM JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA

NUMER KRS

ZAKRES PRZEKAZANYCH UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 UST. 1 USTAWY O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM PAŃSTWOWYM

1.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Prezes Rady Ministrów

0000037957

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

2.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Prezes Rady Ministrów

0000094881

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

3.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie

Prezes Rady Ministrów

0000109815

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

4.

Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Prezes Rady Ministrów

0000466256

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

5.

Agencja Kapitałowo Rozliczeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000055912

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

6.

Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000207124

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

7.

AUTOSAN Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Sanoku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000067912

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

8.

„BEZETEN” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Bytomiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000216521

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

9.

Biuro Handlowe „CONCRET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000130020

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

10.

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000070851

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

11.

Cegielnie Kutnowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kaszewach Kościelnych

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000333979

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

12.

Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000127140

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

13.

Chemia Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000100551

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

14.

Chłodnia Białystok Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000186112

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

15.

Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Cieszynie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000274209

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

16.

Daewoo Motor Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000037343

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

17.

Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000016853

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

18.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne „DOZAMEL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000085139

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

19.

Drukarnia Narodowa Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000035275

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

20.

EUROLOT Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000044777

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

21.

Fabryka Maszyn w Leżajsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Leżajsku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000106213

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

22.

FAGUM-STOMIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000097716

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

23.

Huta „Kościuszko” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000109444

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

24.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000026012

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

25.

Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000014800

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

26.

Huta Szkła Artystycznego „ZĄBKOWICE” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000075508

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

27.

Huta Szkła Gospodarczego „ZAWIERCIE” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000043226

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

28.

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000295898

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

29.

„INOFAMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000079235

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

30.

Kancelaria Gospodarcza „ADIUTOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000064238

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

31.

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000171630

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

32.

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wilkowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000246335

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

33.

Krakowskie Centrum Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000022237

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

34.

Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krośnie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000010660

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

35.

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000590980

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

36.

LEN Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Kamiennej Górze

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000006923

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

37.

Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna „w likwidacji” z siedzibą w Świebodzinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000034968

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

38.

Małopolski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000045641

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

39.

MAXER Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000021977

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

40.

Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000060730

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

41.

MESKO – AGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000034886

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

42.

„METALCHEM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Annopolu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000061298

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

43.

METRON – NIGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000057827

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

44.

Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000107392

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

45.

Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000291803

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

46.

OPAKOMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000245701

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

47.

Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „LINOPŁYT” Spółka Akcyjna w likwidacji w upadłości z siedzibą w Wołczynie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000217265

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

48.

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000288470

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

49.

PKS Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Nowym Targu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000313335

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

50.

POLANIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000288816

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

51.

„POL-DRÓG Chojnice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pawłówku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000111726

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

52.

„Polska Agencja Rozwoju Turystyki” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000043695

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

53.

Polski Monopol Loteryjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000077431

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

54.

Polskie Centrum Operacji Kapitałowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000031738

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

55.

„Polskie Nagrania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000235550

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

56.

PREFBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000121606

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

57.

„Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000106418

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

58.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji w Wągrowcu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wągrowcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000311546

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

59.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Busku – Zdroju

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000051440

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

60.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000319537

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

61.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kielcach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000047244

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

62.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Puławach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000300196

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

63.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego „ZAMTEX” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Zambrowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000049952

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

64.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH DROMOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Woli Rębkowskiej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000084500

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

65.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kozłowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000179749

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

66.

Przędzalnia Czesankowa „ELANEX” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000136430

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

67.

Przędzalnia Zawiercie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zawierciu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000063527

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

68.

„PZZ AGRO-PIAST” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzelowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000108580

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

69.

Rafineria Nafty „GLIMAR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Strzyżowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000069432

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

70.

Rzeszowskie Zakłady Graficzne Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000011274

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

71.

„Teofilów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000007187

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

72.

Tłocznia Metali „Pressta” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bolechowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000026874

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

73.

TONSIL Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrześni

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000021598

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

74.

„Tradecom” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Mielcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000050948

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

75.

Unimor Radiocom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000066791

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

76.

UNITRA-UNIZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000293968

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

77.

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jawczycach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000320810

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

78.

WISKORD Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Szczecinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000393247

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

79.

Wytwórnia Aparatury Wtryskowej „PZL-Mielec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000055396

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

80.

Wytwórnia Silników Wysokoprężnych „ANDORIA” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Andrychowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000065325

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

81.

Zakład Tworzyw Sztucznych „ARTGOS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzozowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000107922

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

82.

Zakład Utrzymania Ruchu „PZL-Mielec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Mielcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000076661

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

83.

Zakłady Futrzarskie „Kurów 1” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000002251

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

84.

Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu Spółka Akcyjna z siedzibą w Zębcu

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000049427

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

85.

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych „DEZAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dzierżoniowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000080230

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

86.

Zakłady Metalurgiczne „SKAWINA” Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Skawinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000038544

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

87.

Zakłady Mięsne w Bydgoszczy „BYD-MEAT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000011226

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

88.

Zakłady Przemysłu Lniarskiego

„LENWIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Witaszyczkach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000051300

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

89.

Zakład Przemysłu Odzieżowego „CORA-TEX” w Krasnymstawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krasnymstawie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000070087

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

90.

Zakłady Przemysłu Pasmanteryjnego „LENORA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000151326

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

91.

Zakłady Przemysłu Wełnianego „Krepol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- Białej

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000069600

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

92.

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego „Niewiadów” Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Osiedlu Niewiadowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000048645

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

93.

Zakłady Tkanin Wełnianych „MAZOVIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000011591

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

94.

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Pronit” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pionkach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000206684

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

95.

Zakłady Tytoniowe w Lublinie Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000037545

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

96.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000146925

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

97.

Zakłady Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL”

Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Suchedniowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000046731

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

98.

ZMK Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Krakowie

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

0000056738

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

99.

Aplikacje Krytyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw finansów publicznych

0000636771

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

100.

BondSpot Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw instytucji finansowych

0000022931

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

101.

Centrum Logistyczne GRYF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000070356

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

102.

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000201647

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

103.

C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000024354

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

104.

„Chłodnia Szczecińska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000038389

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

105.

Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000285139

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

106.

Marina Hotele Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000165153

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

107.

Polska Żegluga Bałtycka Spółka Akcyjna z siedzibą w Kołobrzegu

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000011871

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

108.

Polski Rejestr Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000019880

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

109.

Polskie Ratownictwo Okrętowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000616517

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

110.

Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig Warszawa-Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000062574

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

111.

Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000060409

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

112.

STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA Spółka z ograniczoną w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000028502

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

113.

Stocznia Szczecińska „Porta Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000043467

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

114.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000033768

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

115.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000040398

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

116.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

0000082699

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

117.

Przedsiębiorstwo Budownictwa

Hydrotechnicznego „ODRA 3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

0000029387

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

118.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tczewie

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

0000081968

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

119.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

0000015995

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

120.

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

0000051899

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

121.

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000067663

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

122.

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000078704

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

123.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000037873

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

124.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000183992

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

125.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000195933

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

126.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000139719

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

127.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000124925

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

128.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Koszalinie „Radio Koszalin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

129.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Krakowie „Radio Kraków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000049387

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

130.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000130672

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

131.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000144209

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

132.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu „Radio Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000097316

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

133.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie – „Radio Olsztyn” Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000038114

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

134.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu „Radio Opole” Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000124187

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

135.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie „PR Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000121087

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

136.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000075953

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

137.

„Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu – Radio Wrocław – Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000089881

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

138.

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze „Radio Zachód” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000082137

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

139.

„Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000144370

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

140.

Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000017753

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

141.

Techfilm

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000120619

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

142.

„Telewizja Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

0000100679

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

143.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

minister właściwy do spraw wewnętrznych

0000062594

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

144.

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna z siedzibą w Polanicy-Zdroju

minister właściwy do spraw zdrowia

0000438391

Art. 8 ust. 1 pkt 1–2

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »