REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 2218

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2021]

Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2021, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.3)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, 1428, 1492, 1565, 2122, 2123 i 2127.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2420).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 25 listopada 2020 r. (poz. 2218)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych

 

 

 

 

powyżej 25 m2 :

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

13

15

 

b) pozostałe

1 m2

4

89

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

3

00

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2 :

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

80

 

b) pozostałe

1 m2

6

01

4

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

64

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

18

 

b) gęsi

1 sztuka

1

47

 

c) kaczki

1 sztuka

 

39

 

d) indyki

1 sztuka

 

95

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

74

 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

11

 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

06

 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

85

 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

16

37

 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

74

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

b) gęsi

1 sztuka

 

10

 

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

d) indyki

1 sztuka

 

10

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

51

83

 

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

22

79

 

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

17

63

 

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

26

94

 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

6

21

 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

6

21

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

16

 

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

1 dm3

 

38

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

76

12

Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek

1 m2

225

55

13

Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

187

93

14

Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

93

97

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

375

85

 

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

78

97

 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

41

31

 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

47

00

 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

18

80

 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

7

53

 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

11

28

 

h) konie rzeźne

1 sztuka

563

80

 

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

451

07

 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

69

 

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

50

76

 

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

18

80

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-11
  • Data wejścia w życie: 2021-01-01
  • Data obowiązywania: 2021-01-01
  • Dokument traci ważność: 2021-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA