REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 841

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika;

2) wzór deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika.

§ 2. [Deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika]

1. Deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika zawiera następujące dane:

1) właściwy organ i cel składania deklaracji;

2) dane płatnika;

3) wysokość podatku akcyzowego;

4) obliczenie wysokości podatku akcyzowego od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodów osobowych;

5) podpis płatnika lub osoby reprezentującej płatnika.

2. Wzór deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P) określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. z 2018 r. poz. 630).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694 i 802.

Załącznik 1. [AKC-P]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 22 kwietnia 2021 r. (poz. 841)

AKC-P

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA