REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1490

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37o ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2268 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej]

Określa się wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.2)

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (Dz. U. poz. 1671), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 802).

Załącznik 1. [WZÓR – OPAL]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 lipca 2021 r. (poz. 1490)

WZÓR - OPALMetryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-16
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
  • Dokument traci ważność: 2023-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA