Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy niezawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. poz. 351) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Jednorazowa należność pieniężna jest przeznaczona na zakup indywidualnego sprzętu i wyposażenia wojskowego i przysługuje w wysokości 4110 zł.

2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca dowódca jednostki wojskowej właściwy w sprawie wypłaty należności zagranicznej. Jednorazowej należności pieniężnej nie wypłaca się, jeżeli od daty wypłaty poprzedniej jednorazowej należności pieniężnej nie upłynęło co najmniej dwanaście miesięcy.";

2) w § 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Żołnierze, o których mowa w § 2, otrzymują dodatek zagraniczny w miesięcznej wysokości określonej z zastosowaniem następujących mnożników najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, które jest określone w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131 i 1666), zwanego dalej "najniższym uposażeniem":".

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa oraz pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepis § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Dziennik Ustaw