Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. U. poz. 354) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) przynależności państwowej w postaci:

a) naszywki z godłem lub

b) naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) w ust. 4:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) młodzież szkolną i akademicką uczestniczącą w uroczystościach o charakterze patriotycznym oraz realizującą przedsięwzięcia w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym.",

- uchyla się pkt 3;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wprowadza się zakaz używania mundurów lub części mundurów, których wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1131 i 1666) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), które następnie zostały uchylone, przez osoby uczestniczące w:

1) przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes Sił Zbrojnych;

2) strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych;

3) zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny;

4) działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego, lub w działaniach, które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia;

5) działaniach mających na celu naruszenie nietykalności cielesnej osób realizujących zadania na rzecz dobra wspólnego;

6) przedsięwzięciach mających na celu publiczne manifestowanie poglądów, które mogą naruszać wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-23
  • Data wejścia w życie: 2021-10-08
  • Data obowiązywania: 2021-10-08

Dziennik Ustaw