Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1035

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 28 w pkt 6 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w podrubryce pierwszej - dane nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego oraz osoby powołanej w toku postępowania restrukturyzacyjnego do reprezentowania dłużnika, a w przypadku przymusowej restrukturyzacji - dane administratora lub zastępcy administratora, lub pełnomocnika:";

2) w § 58 w pkt 7 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w podrubryce pierwszej - dane nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego oraz osoby powołanej w toku postępowania restrukturyzacyjnego do reprezentowania dłużnika, a w przypadku przymusowej restrukturyzacji - dane administratora lub zastępcy administratora, lub pełnomocnika:";

3) w § 71 w pkt 6 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w podrubryce pierwszej - dane nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego oraz osoby powołanej w toku postępowania restrukturyzacyjnego do reprezentowania dłużnika, a w przypadku przymusowej restrukturyzacji - dane administratora lub zastępcy administratora, lub pełnomocnika:";

4) w § 82 w pkt 6 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w podrubryce pierwszej - dane nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego oraz osoby powołanej w toku postępowania restrukturyzacyjnego do reprezentowania dłużnika, a w przypadku przymusowej restrukturyzacji - dane administratora lub zastępcy administratora, lub pełnomocnika:";

5) w § 94 w pkt 6 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w podrubryce pierwszej - dane nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego oraz osoby powołanej w toku postępowania restrukturyzacyjnego do reprezentowania dłużnika, a w przypadku przymusowej restrukturyzacji - dane administratora lub zastępcy administratora, lub pełnomocnika:";

6) w § 143 w pkt 7 w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w podrubryce pierwszej - dane nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego oraz osoby powołanej w toku postępowania restrukturyzacyjnego do reprezentowania dłużnika, a w przypadku przymusowej restrukturyzacji - dane administratora lub zastępcy administratora, lub pełnomocnika:".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 807 i 984.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 67 i 2223, z 2016 r. poz. 2226, z 2017 r. poz. 1522, z 2018 r. poz. 501, z 2020 r. poz. 480 oraz z 2021 r. poz. 1174.

Dziennik Ustaw