Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1055

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH080049)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Rynna Jezior Rzepińskich (PLH0800492)), obejmujący obszar 293,93 ha, położony w województwie lubuskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 1055)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

502399,94

213416,13

2

502399,85

213416,21

3

502398,26

213417,52

4

502382,85

213384,87

5

502267,44

213317,22

6

502211,59

213284,49

7

502200,69

213278,10

8

502178,16

213254,34

9

502163,12

213215,10

10

502157,61

213193,13

11

502155,74

213172,88

12

502097,92

213149,34

13

502077,94

213083,29

14

501975,49

212994,01

15

501977,81

212990,90

16

502021,40

212956,04

17

502062,14

212949,71

18

502247,64

212977,06

19

502297,41

212984,20

20

502373,27

212980,00

21

502392,56

212991,66

22

502463,55

213016,79

23

502621,78

213023,43

24

502647,59

213002,23

25

502687,83

212933,66

26

502652,04

212942,19

27

502630,64

212926,90

28

502626,00

212930,78

29

502594,96

212919,21

30

502578,21

212931,95

31

502561,20

212928,98

32

502563,39

212908,69

33

502566,83

212887,77

34

502592,69

212858,71

35

502673,44

212809,82

36

502674,38

212808,82

37

502764,60

212713,11

38

502815,69

212641,84

39

502866,60

212644,10

40

502875,58

212542,98

41

502889,30

212388,56

42

502892,46

212352,99

43

502898,99

212279,56

44

502908,43

212166,06

45

502917,61

212055,62

46

502924,47

211973,29

47

502925,31

211963,10

48

502930,56

211899,98

49

502934,55

211852,02

50

502935,17

211845,81

51

502940,26

211795,24

52

502946,48

211733,41

53

502955,84

211640,38

54

502962,21

211577,09

55

502973,23

211467,69

56

502989,97

211353,64

57

503000,01

211366,29

58

503135,74

211371,11

59

503149,82

211353,27

60

503150,36

211255,74

61

503132,43

211217,27

62

503146,81

211136,30

63

503225,59

211164,54

64

503213,14

211105,34

65

503211,73

211067,84

66

503224,28

211040,74

67

503272,45

211003,84

68

503346,25

210929,02

69

503389,30

210896,22

70

503421,08

210862,39

71

503468,23

210844,97

72

503507,18

210802,94

73

503547,03

210773,42

74

503569,98

210728,78

75

503581,50

210714,81

76

503588,74

210706,42

77

503589,59

210705,44

78

503613,67

210664,01

79

503646,97

210619,61

80

503773,39

210627,85

81

503792,63

210585,25

82

503815,99

210560,52

83

503850,35

210508,30

84

503858,60

210432,71

85

503876,46

210388,74

86

503924,56

210311,78

87

504020,43

210320,77

88

504041,74

210330,22

89

504037,08

210303,53

90

504060,63

210283,85

91

504196,70

210219,70

92

504227,36

210205,25

93

504255,06

210199,25

94

504244,68

210173,60

95

504287,53

210160,73

96

504351,68

210140,22

97

504354,68

210129,29

98

504487,45

210146,26

99

504613,23

210172,74

100

504671,15

210186,90

101

504709,11

210115,20

102

504712,85

210030,41

103

504707,79

209869,98

104

504707,85

209869,69

105

504906,24

209881,02

106

504979,17

209881,65

107

505097,31

209886,60

108

505133,44

209859,14

109

505168,13

209824,46

110

505207,15

209802,05

111

505254,12

209781,82

112

505308,45

209758,41

113

505411,66

209628,62

114

505441,29

209583,09

115

505474,17

209532,57

116

505494,91

209516,24

117

505484,83

209496,72

118

505609,23

209372,32

119

505659,91

209321,64

120

505664,15

209340,52

121

505668,88

209404,01

122

505648,59

209525,46

123

505640,31

209581,14

124

505633,23

209675,03

125

505632,29

209690,04

126

505621,66

209858,72

127

505637,88

209929,97

128

505656,78

210028,72

129

505612,79

210098,88

130

505512,26

210177,36

131

505390,22

210278,19

132

505388,03

210280,13

133

505370,15

210285,15

134

505162,63

210444,70

135

505114,92

210483,02

136

504998,28

210575,23

137

504999,27

210583,87

138

505001,43

210602,55

139

505006,84

210656,79

140

505009,31

210685,46

141

505013,40

210742,59

142

505016,37

210799,78

143

505018,25

210857,03

144

505019,02

210914,30

145

504820,96

210827,07

146

504806,51

210730,44

147

504778,72

210734,59

148

504567,70

210896,66

149

504551,64

210896,22

150

504524,99

210884,94

151

504510,64

210868,54

152

504488,09

210864,44

153

504471,69

210897,24

154

504450,16

210908,52

155

504415,26

210901,25

156

504401,99

210884,94

157

504317,94

210881,87

158

504218,52

210848,04

159

504108,25

210814,38

160

504072,87

210801,71

161

504072,80

210801,85

162

504062,93

210844,63

163

504039,53

210890,84

164

503986,61

210958,75

165

503980,29

210963,36

166

503921,71

211006,05

167

503825,09

211076,47

168

503815,62

211082,74

169

503756,94

211121,62

170

503707,64

211163,07

171

503657,88

211187,68

172

503619,00

211218,49

173

503598,42

211247,34

174

503590,68

211315,53

175

503580,56

211363,36

176

503568,88

211376,41

177

503537,43

211411,55

178

503492,73

211448,23

179

503504,61

211471,11

180

503573,96

211472,23

181

503662,19

211444,93

182

503713,18

211440,88

183

503661,88

211753,51

184

503653,56

211766,61

185

503635,80

211875,50

186

503604,87

212088,14

187

503578,64

212216,93

188

503564,22

212317,16

189

503505,16

212314,03

190

503466,51

212333,87

191

503465,62

212374,04

192

503418,10

212461,54

193

503367,56

212542,25

194

503344,13

212579,67

195

503351,89

212617,86

196

503280,41

212611,95

197

503263,71

212648,63

198

503239,73

212699,35

199

503240,18

212718,37

200

503234,80

212813,81

201

503239,32

212865,11

202

503247,62

212891,51

203

503273,27

212930,73

204

503264,97

212942,80

205

503264,68

212942,92

206

503272,33

212968,12

207

503244,69

212996,12

208

503176,13

213036,58

209

503128,81

213033,76

210

503086,98

213047,49

211

503053,98

213068,41

212

503048,38

213134,62

213

503119,38

213139,30

214

503043,78

213184,41

215

503024,11

213204,39

216

502977,14

213252,12

217

502863,32

213281,52

218

502797,29

213285,85

219

502773,58

213288,36

220

502738,99

213292,00

221

502611,87

213363,11

222

502473,73

213346,19

223

502416,31

213402,62

224

502405,09

213411,87

225

502400,00

213416,08

226

502399,94

213416,131) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

2

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

4

9190

Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)

5

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

6

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RYNNA JEZIOR RZEPIŃSKICH (PLH080049)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

koza

Cobitis taenia

osiadła

3

kozioróg dębosz

Cerambyx cerdo

osiadła

4

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

5

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

6

wydra

Lutra lutra

osiadła

7

zalotka większa

Leucorrhinia pectoralis

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-06-02
  • Data obowiązywania: 2022-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw